דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קליטת עובד הוראה
קליטת עובד הוראה

פתיחת תיק עובד הוראה במשרד החינוך נעשית באופן מקוון בלבד, לכלל אוכלוסיית המועמדים להוראה בחינוך הרשמי ובחינוך הלא רשמי, למעט מועמדים להוראה בגני ילדים ומועמדים להוראה במגזר הלא-יהודי במחוזות צפון, חיפה ומרכז. פתיחת התיק לשתי האוכלוסיות הללו תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז. בדף זה תוכלו לקרוא על כל שלבי התהליך, למלא שאלון ולפתוח תיק עובד הוראה מקוון. 

פתיחת תיק עובד הוראה במשרד החינוך

​​​​​​​​שלב מקדים: איתור משרה במוסד החינוכי והכנת מסמכי חובה

לפגישה עם מנהל או מנהלת בית הספר עליכם להגיע עם מסמכי ההשכלה ועם מסמכי ניסיון תעסוקתי קודם (אם קיים), ולהציגם בפני המנהל. על המנהל לוודא שהמסמכים מקוריים, לכתוב על עותק מהם "נאמן למקור", לחתום על העותק ולהטביע את חותמת בית הספר.

אם בשלב הריאיון הביע המנהל רצון להעסיקכם כעובדי הוראה, הוא ימסור לכם את סמל בית הספר. בעת הגשת הבקשה לפתיחת תיק עליכם להזין את סמל בית הספר שקיבלתם ולצרף את המסמכים שעליהם חתם המנהל.

לתשומת ליבכם, הבעת רצון מצד המנהל אין משמעה התחייבות להעסקה, אלא היא חלק מתהליך פתיחת תיק למועמד להתמחות בהוראה במשרד החינוך.

שלב ראשון: רישום עובד הוראה במשרד החינוך

עליכם להגיש את הבקשה באופן מקוון על ידי לחיצה על כפתור בקשה לרישום עובד הוראה שבהמשך דף זה. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה, בפורמט PDF בלבד.

מסמכי חובה

 • צילום תעודת זהות 
 • טופס ויתור סודיות
 • מסמכי השכלה חתומים על ידי מנהל בית הספר (תעודת תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים או אחת החלופות המפורטות במסך בקשה לרישום עובד הוראה).

מסמכים שאינם מסמכי חובה

אם קיימים מסמכי העסקה קודמת, יש לצרפם כשהם חתומים על ידי מנהל בית הספר.

לתשומת ליבכם, לאחר צירוף המסמכים יש לבצע "שמירה".

אם קיבלתם על המסך הודעה בנוסח: הינך רשום כעובד הוראה, לצורך מילוי שאלון עליך לפנות למוקד המחוזי לעדכון אמצעי הקשר, הצטיידו בתעודת זהות ועדכנו את אמצעי הקשר במוקד המחוזי לצורך מילוי השאלון.

עם שמירת בקשתכם לרישום הבקשה, תועברו לאישור מנהל בית הספר שצוין בבקשה.

​שלב שני​: מילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה

כ-48 שעות לאחר אישור הבקשה על ידי המנהל, תקבלו הודעה בדוא"ל או ב-SMS שלפיה אושרה בקשתכם לקבלת סיסמה למערכות משרד החינוך. 

לשם מילוי השאלון לחצו על כפתור מילוי שאלון עובד הוראה שבהמשך דף זה. תועברו למסך הזדהות שבו עליכם להזין שם משתמש וסיסמה. אם אין לכם סיסמה או שכחתם את סיסמתכם, באפשרותכם להנפיק לעצמכם סיסמה בקישור המופיע בצד שמאל של המסך. לחלופין תוכלו לפנות למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960 בין השעות 7:30 - 22:00.

לשאלון  יש לצרף את המסמכים הבאים, סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בפורמט PDF בלבד. מועמדים שהחלו את התהליך בשלב רישום עובד הוראה למשרד החינוך וכבר צירפו את מסמכי החובה, אינם נדרשים לצרף את המסמכים פעם נוספת, אולם רשאים לצרף מסמכים נוספים שיש ברשותם:

 • קורות חיים
 • תעודת שחרור מצה"ל או תעודת פטור משירות צבאי או תעודת שירות לאומי.
 • מסמכים נוספים שברצונך לצרף ולא צורפו בשלב פתיחת הבקשה לסיסמה.

מועמדים חדשים להוראה בבתי ספר יסודיים או בחטיבות ביניים, שזוהי עבודתם הראשונה במערכת החינוך הרשמי, יצרפו גם את המסמכים האלה:

מסמכי חובה

 • צילום המחאה או אישור בנק על חשבון פעיל
 • אישור מקרן פנסיה על פתיחת הקרן

מסמכים שאינם מסמכי חובה

 • טופס 101
 • בקשה לקצובת נסיעה

לתשומת לבכם, לאחר שהמנהל מאשר את השאלון, לא ניתן לעדכן או לשנות פרטים בטופס המקוון.

שלב שלישי: סיום תהליך פתיחת תיק עובד הוראה

לאחר שיגור השאלון, יועברו נתוני השאלון לבדיקה, לאישור ולהשלמת נתונים במערכות משרד החינוך על ידי הגורמים האלה:

 • מנהל המוסד
 • תחום כוח אדם בהוראה במחוז
 • חשב שכר

לתשומת ליבכם,

 • אם חסרים מסמכים חיוניים בתיק, רשאי כל אחד מגורמים המפורטים לעיל לדחות את הבקשה עד שתשלימו את החסר.
 • אין לראות בסיום תהליך פתיחת התיק ואישורו על ידי אגף כוח אדם בהוראה, הבטחה לעבודה ולשיבוץ.
 • תוכלו לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה לפתיחת תיק באזור הנתונים שלי שבדף זה. הנתונים יוצגו לאחר הזדהות.
הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם, לפני מילוי השאלון עליכם לקרוא בעיון את שלבי התהליך כמפורט לעיל (בלחיצה על כפתור "לקריאה נוספת על קליטת עובד הוראה").

​​מומלץ להיכנס מדפדפן כרום, ניתן להיכנס גם ​מדפדפן אקספלורר 11 ומעלה.

 

 

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

בקשה לפתיחת תיק עובד הוראה תיעשה באופן מקוון באמצעות מילוי השאלון שבדף זה. 

פתיחת תיק למועמדים להוראה בגני ילדים ולמועמדים להוראה במגזר הערבי במחוזות צפון, חיפה ומרכז​​​ תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז.​

מועמד להוראה צריך להגיש בקשה לפתיחת תיק במשרד החינוך רק אם מצא עבודה בפועל, ואם מנהל/מנהלת בית הספר מעוניינים להעסיקו בבית ספרם.

יש לעקוב אחר סטטוס בקשתך בדף זה. הנתונים יוצגו לאחר הזדהות.

לאחר שליחת השאלון לפתיחת תיק עובד הוראה, יופיע בדף זה (לאחר הזדהות) סטטוס הבקשה. עליך לעקוב אחר סטטוס בקשתך. אם חסרים מסמכים להשלמת התהליך, יש להיכנס שוב לשאלון ולעדכן את המסמכים.

לאחר בקשת הסיסמה יש להמתין עד לקבלת הודעת דוא"ל, שתישלח לתיבת המייל שעודכנה בעת הבקשה לפתיחת סיסמה, ובה אישור הבקשה לקבלת סיסמה ופירוט ההנחיות לקבלתה.

​יש לסרוק את כל האישורים הרלוונטיים לאותו סוג מסמך כקובץ אחד, ואותו לצרף לבקשה.

​בשאלון הבקשה לפתיחת תיק ניתן לאתר את סמל בית הספר לפי שם היישוב או שם בית הספר.

​חובה לפתוח קרן פנסיה לפני מילוי שאלון הבקשה לפתיחת תיק עובד הוראה. יש למלא בשאלון את פרטי קרן הפנסיה ולצרף אישור מהקרן. לפרטים ראה דף קרנות פנסיה וקופות גמל.​

במקרה שמקום העבודה נסגר או שלא ניתן להמציא אישור העסקה, יש לצרף תצהיר חתום על ידי עו"ד/נוטריון המציין את סיבת המצאת התצהיר, תוך פירוט שם החברה, תאריכי העסקה, היקף משרה ופירוט תפקיד ובצירוף דוח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי כמסמך תומך לתצהיר. ​

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --