דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פתיחת תיק עובד הוראה במשרד החינוך
פתיחת תיק עובד הוראה

פתיחת תיק עובד הוראה מקוון הוא הליך מחייב. בדף זה תוכלו לקרוא על שלבי התהליך, למלא שאלון מקוון ולפתוח תיק עובד הוראה מקוון.

פתיחת תיק באופן ידני תתבצע עבור האוכלוסיות הבאות: מועמדים להוראה במגזר הלא יהודי במחוזות צפון, חיפה, מרכז ודרום; מועמדים בגני ילדים בחינוך הרשמי שלא סיימו 3 שנות לימודים במכללה להוראה; מועמדים בגני ילדים בחינוך הלא רשמי; מועמדים בתוכנית היל"ה ובבתי ספר של משרד העבודה.

ממלאי מקום שעתיים אינם צריכים לפתוח תיק מקוון. ראו דף ממלאי מקום שעתיים. 

​​​​שלבי התהליך המפורטים בדף זה

שלב מקדים: איתור משרה במוסד החינוכי והכנת מסמכי חובה  

רישום עובד הוראה במשרד החינוך 

מילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה

סיום תהליך פתיחת תיק עובד הוראה

שלב מקדים: איתור משרה במוסד החינוכי והכנת מסמכי חובה

א. באפשרותכם לאתר משרת הוראה בדף משרות למתמחים ולסטודנטים להוראה. אנו ממליצים על הליך זה, המציג בפניכם משרות פנויות ומאפשר לכם לוודא שאתם עומדים בדרישות ההשכלה. לאחר שתירשמו יוצג המידע בפני מנהל המוסד שאליו הגשתם מועמדות.

אם אתם בוגרי מכללה להוראה או סיימתם לפחות שנה שלישית במכללה להוראה, והמערכת מציגה שאינכם עומדים בדרישות השכלה, עליכם לפנות למכללה ולבקש שידווחו את נתוני הכשרתכם למשרד החינוך (לממשק המכללות).

ב. באפשרותכם לגשת ישירות לבתי ספר ולאתר משרה פנויה באופן עצמאי. בכל מקרה עדיף שתיכנסו לפורטל עובדי הוראה כדי לראות אם הנכם עומדים בדרישות ההשכלה.


רישום עובד הוראה במשרד החינוך

שלב זה מיועד למי שאינו בוגר מכללה להוראה בישראל המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולבוגרי מכללות שהמכללה לא העבירה את נתוני ההכשרה שלהם למשרד החינוך.

עליכם להגיש את הבקשה באופן מקוון על ידי לחיצה על כפתור בקשה לרישום עובד הוראה שבהמשך דף זה. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בפורמט PDF בלבד.

מסמכי חובה

 • צילום תעודת זהות 

 • טופס ויתור סודיות

 • מסמכי השכלה חתומים על ידי מנהל בית הספר (תעודת תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים או אחת החלופות המפורטות במסך בקשה לרישום עובד הוראה).

מסמכים לצורך הכרה בוותק

לצורך הכרה בשנות ותק יש לשלוח אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ובנוסף יש לצרף "דוח מעסיקים" מביטוח לאומי. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להכיר בוותק. את המסמכים הללו יש לסרוק יחד כקובץ אחד ולצרפם במסך בקשה לרישום עובד הוראה. יש לסרוק את המסמכים כקובץ אחד.

מסמכים שאינם מסמכי חובה

אם קיימים מסמכי העסקה קודמת, יש לצרפם כשהם חתומים על ידי מנהל בית הספר.

לתשומת ליבכם,

 • לאחר צירוף המסמכים יש לבצע שמירה.

 • אם קיבלתם על המסך הודעה בנוסח: הינך רשום כעובד הוראה, לצורך מילוי שאלון עליך לפנות למרכז שירות ומידע ארצי לעדכון אמצעי הקשר, הצטיידו בתעודת זהות ועדכנו את אמצעי הקשר במוקד לצורך מילוי השאלון.


עם שמירת בקשתכם לרישום הבקשה תועברו לאישור מנהל בית הספר שצוין בבקשה.

כ-48 שעות לאחר אישור הבקשה על ידי המנהל, תקבלו הודעה בדוא"ל או במסרון, שלפיה אושרה בקשתכם לקבלת סיסמה למערכות משרד החינוך.

לתשומת ליבכם, הבעת רצון מצד המנהל אין משמעה התחייבות להעסקה.

בוגרי מכללות שנתוני הכשרתם מגיעים בממשק מכללות למערכת המידע של משרד החינוך, מתחילים ישירות משלב מילוי שאלון, ללא צורך בבקשה לרישום.

לשם מילוי השאלון לחצו על כפתור מילוי שאלון עובד הוראה שבהמשך דף זה. תועברו למסך הזדהות שבו עליכם להזין שם משתמש וסיסמה. אם אין לכם סיסמה או שכחתם את סיסמתכם, באפשרותכם להנפיק לעצמכם סיסמה בקישור המופיע בצד שמאל של המסך. לחלופין תוכלו לפנות למרכז שירות ומידע ארצי.

 • למועמדים שעומדים בדרישות השכלה תציג המערכת הודעה מתאימה, והם לא יידרשו לצרף מסמכי השכלה.

 • אם אתם בוגרי מכללה להוראה בישראל, סיימתם לפחות שלוש שנות לימוד במכללה, והמערכת אינה מזהה שאתם עומדים בדרישות השכלה, פנו למכללה לצורך העברת הנתונים למשרד החינוך.

 • אם אתם מועמדים שאינם בוגרי מכללה להוראה בישראל, והמערכת אינה מזהה שאתם עומדים בדרישות ההשכלה, תחויבו לצרף מסמכי השכלה בתהליך מילוי השאלון המקוון.

לשאלון יש לצרף מסמכים סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בפורמט PDF בלבד

מועמדים שהחלו את התהליך בשלב רישום עובד הוראה למשרד החינוך וכבר צירפו את מסמכי החובה, אינם נדרשים לצרף את המסמכים פעם נוספת, אולם רשאים לצרף מסמכים נוספים שיש ברשותם:

 • קורות חיים

 • תעודת שחרור מצה"ל או תעודת פטור משירות צבאי או תעודת שירות לאומי.

 • מסמכים נוספים שברצונם לצרף ולא צורפו בשלב פתיחת הבקשה לסיסמה.

מועמדים חדשים להוראה בחינוך הרשמי בלבד בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים או בחטיבות הביניים יצרפו גם את המסמכים האלה:

מסמכי חובה

 • צילום המחאה או אישור בנק על חשבון פעיל

 • אישור מקרן פנסיה על פתיחת הקרן (למי שלא בחרו בהצטרפות מקוונת)

מסמכים שאינם מסמכי חובה

 • טופס 101

 • בקשה לקצובת נסיעה

לתשומת לבכם, לאחר שהמנהל מאשר את השאלון, לא ניתן לעדכן או לשנות פרטים בטופס המקוון.

הצטרפות מקוונת לקרן פנסיה

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה, כל עובד המועסק בכל מקום עבודה חייב להיות מבוטח בהסדר פנסיוני ולבחור בהודעה בכתב למעסיק בסוג הפנסיה המקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה. ההסדר הפנסיוני החל על עובדי הוראה הוא הסדר מיטיב המורכב משלושה רבדים. קליטת עובד תתאפשר, בין היתר, רק לאחר המצאת טופסי ההצטרפות להסדר פנסיוני בגין כל אחד מהרבדים, חתום על ידי קרן הפנסיה ו/או קופת הגמל ועל ידי העובד. הרבדים הם:

 1. קרן פנסיה/ביטוח מנהלים עבור השכר הפנסיוני

 2. חיסכון פנסיוני על עבודה נוספת (מעל 100% משרה)

 3. חיסכון פנסיוני על החזר הוצאות 

שירות חדש בתיק עובד הוראה מקוון מאפשר הצטרפות מקוונת לקרן פנסיה מקיפה עבור שלושת רובדי השכר, בהתאם לבחירתכם. לאחרונה החל פיילוט עם קרנות הפנסיה "הראל פנסיה וגמל" ו"מנורה מבטחים פנסיה וגמל". בעתיד נרחיב את השירות לכל קרנות הפנסיה במשק.

אופן ההצטרפות לקרן: דמי הניהול בגין צבירה והפקדה של כל אחת מהחברות המנהלות קרן פנסיה צוברת יוצגו בפניכם בעת בחירת קרן הפנסיה, בהתאם להודעה של כל חברה כפי שהועברה למשרד החינוך. עליכם לבחור באפשרות של "הצטרפות מקוונת לקרן פנסיה" ואז לבחור בקרן שתרצו. בסיום התהליך יופק אישור הצטרפות.

מסמכים לצורך הכרה בוותק

לצורך הכרה בשנות ותק יש לשלוח אישור מהמעסיק על תקופת ההעסקה ובנוסף יש לצרף "דוח מעסיקים" מביטוח לאומי. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להכיר בוותק. את המסמכים הללו יש לסרוק בלשונית צירוף מסמכים. יש לסרוק את המסמכים כקובץ אחד.

סיום תהליך פתיחת תיק עובד הוראה

לאחר שיגור השאלון יועברו נתוני השאלון לבדיקה, לאישור ולהשלמת נתונים במערכות משרד החינוך על ידי הגורמים האלה:

 • מנהל המוסד

 • תחום כוח אדם בהוראה במחוז

 • חשב שכר – רק אם המעסיק הוא משרד החינוך

לתשומת ליבכם,

 • אם חסרים מסמכים חיוניים בתיק, רשאי כל אחד מגורמים המפורטים לעיל לדחות את הבקשה עד שתשלימו את החסר.

 • אין לראות בסיום תהליך פתיחת התיק ואישורו על ידי אגף כוח אדם בהוראה, הבטחה לעבודה ולשיבוץ.

 • תוכלו לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה לפתיחת תיק באזור הנתונים שלי שבדף זה. הנתונים יוצגו לאחר הזדהות.

הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם, לפני מילוי השאלון עליכם לקרוא בעיון את שלבי התהליך המפורטים למעלה.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​שלב זה מיועד למי שאינו בוגר מכללה להוראה בישראל המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וכן לבוגרי מכללות שהמכללה לא העבירה את נתוני ההכשרה שלהם למשרד החינוך.

בקשה לפתיחת תיק עובד הוראה תיעשה באופן מקוון באמצעות מילוי השאלון שבדף זה. 

פתיחת תיק למועמדים להוראה בגני ילדים ולמועמדים להוראה במגזר הערבי במחוזות צפון, חיפה ומרכז​​​ תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז.​

מועמד להוראה צריך להגיש בקשה לפתיחת תיק במשרד החינוך רק אם מצא עבודה בפועל, ואם מנהל/מנהלת בית הספר מעוניינים להעסיקו בבית ספרם.

​בשלב של בחירת הקרן, הנתונים נשלחים לחברת הביטוח לפי בחירתך. לאחר מכן, בצירוף מסמכים, יש לצרף טפסי נש"מ - טפסים אלו מועברים לגזברות לעדכון הנתונים.

יש לעקוב אחר סטטוס בקשתך בדף זה. הנתונים יוצגו לאחר הזדהות.

​לצורך עדכון חשבון בנק חדש יש להעביר בפנייה מקוונת 2 אישורים:

 • אישור על ניהול חשבון פעיל או צילום של צ'ק.

 • טופס עדכון לחשבון בנק. הטופס נמצא בפורטל בדף פרטים אישיים.


לאחר שליחת השאלון לפתיחת תיק עובד הוראה, יופיע בדף זה (לאחר הזדהות) סטטוס הבקשה. עליך לעקוב אחר סטטוס בקשתך. אם חסרים מסמכים להשלמת התהליך, יש להיכנס שוב לשאלון ולעדכן את המסמכים.

​​אין חובה לפתוח קרן פנסיה חדשה בזמן שכבר קיימת קרן פנסיה פעילה, אך יש לפנות לקרן הפנסיה הקיימת ולבקש אישור הצטרפות ע"ש משרד החינוך. בנוסף יש לצרף טופס נש"מ מלא וחתום על ידך ולהעבירם בהקדם לחשב השכר, כדי שהנתונים יעודכנו במשכורתך.

לאחר בקשת הסיסמה יש להמתין עד לקבלת הודעת דוא"ל, שתישלח לתיבת המייל שעודכנה בעת הבקשה לפתיחת סיסמה, ובה אישור הבקשה לקבלת סיסמה ופירוט ההנחיות לקבלתה.

​יש לסרוק את כל האישורים הרלוונטיים לאותו סוג מסמך כקובץ אחד, ואותו לצרף לבקשה.

​בשאלון הבקשה לפתיחת תיק ניתן לאתר את סמל בית הספר לפי שם היישוב או שם בית הספר.

​חובה לפתוח קרן פנסיה לפני מילוי שאלון הבקשה לפתיחת תיק עובד הוראה. יש למלא בשאלון את פרטי קרן הפנסיה ולצרף אישור מהקרן. לפרטים ראה דף קרנות פנסיה וקופות גמל.​

במקרה שמקום העבודה נסגר או שלא ניתן להמציא אישור העסקה, יש לצרף תצהיר חתום על ידי עו"ד/נוטריון המציין את סיבת המצאת התצהיר, תוך פירוט שם החברה, תאריכי העסקה, היקף משרה ופירוט תפקיד ובצירוף דוח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי כמסמך תומך לתצהיר. ​

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי