דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מועמדות להוראה במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בדרום
מועמדות להוראה במגזר הערבי והדרוזי

בדף זה תוכלו לקרוא על הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה והשלמת משרה במגזר הערבי, במגזר הדרוזי ובמגזר הבדואי בדרום. כמו כן תוכלו להגיש מעמדות להוראה במערכת המקוונת. 

לתשומת ליבכם, הסתיימה הגשת הבקשות למועמדות להוראה במגזר הערבי.

>> הודעה בערבית למועמדים להוראה

הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה ​והשלמת משרה | שלב ראשון: אימות ועדכון​ נתונים | שלב שני: הגשת מועמדות | שלב שלישי: מבחני בקיאות בתחומי ההתמחות  | שלב רביעי: קביעת ניקוד למועמד​​ | שלב חמישי: הודעה ​על שיבוץ

הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה ​והשלמת משרה במגזר הערבי והדרוזי ובמגזר הבדואי בדרום

הגשת המועמדות במגזר הער​בי מבוססת על נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הערבי ​​שבו מפורטים הקריטריונים והנהלים הקשורים להגשת הבקשה. 

הגשת המועמדות במגזר הדרוזי מבוססת על נוהל שיבוצים והשלמות משרה בב​תי הספר במגזר הדרוזי שבו מפורטים הקריטריונים והנהלים הקשורים להגשת הבקשה. 

הגשת המועמדות במגזר הבדואי בדרום מבוססת על נוהל שיבוצים והשלמות משרה בב​תי הספר במגזר הבדואי בדרום שבו מפורטים הקריטריונים והנהלים הקשורים להגשת הבקשה. על אף האמור בנוהל, הרינו להודיע כי עובדי הוראה שהיו משובצים בשנה"ל תש"ף במוסדות החינוך במחוז דרום, שיבוצם יימשך גם בשנה"ל תשפ"א, בהתאם לצורכי המחוז, גם אם לא הגישו בקשת מועמדות. 

לתשומת ליבכם, הגשת המועמדות מתבצעת באופן מקוון ומחייבת הזדהות. בכל שאלה בנושא מילוי הטופס המקוון או בנושא סיסמאות יש לפנות למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.​ ניתן לקבל סיסמה גם במזכירות בתי הספר. ​

לפניכם פירוט שלבי הגשת המועמדות להוראה, לשיבוץ ולהשלמת משרה במגזר הערבי​ והדרוזי.

​שלב ראשון: אימות ועדכון​ נתונים

יש חשיבות רבה לעדכון הנתונים שלכם לצורך קליטת בקשת המועמדות, קביעת הניקוד ושליחת הודעה על שיבוץ. תוכלו לצפות באמצעי הקשר ובנתונים אישיים כגון ותק, השכלה ודרגה  במסך נתונים אישיים למועמד. כדי לעדכן את אמצעי הקשר, היכנסו לדף פרטים אישיים

אם נדרש עדכון של נתונים אישיים אחרים, פתחו פנייה מקוונת למוקד המחוזי או הגיעו לפקיד כוח אדם במחוז בשעות קבלת קהל.  

שלב שני: הגשת מועמדות

את בקשת המועמדות לשיבוץ, להעברה או להשלמת משרה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בלבד. ​בקשות שימולאו בטופס באופן ידני לא יטופלו. ​כמו כן לא יתקבלו תלונות, ערעורים או בירורים בדבר אי קבלת בקשות שהתקבלו לאחר המועד שצוין כמועד האחרון להגשת הטופס. אם הגשתכם את בקשתכם במועד, תוכלו להדפיס את הטופס בלחיצה על כפתור ההדפסה.

שלב שלישי: מבחני בקיאות ומרכזי הערכה

מבחני בקיאות בתחומי ההתמחות

המועמדים לשיבוץ ייבחנו בתחום התמחותם. הרישום למבחני הבקיאות ייעשה במסגרת הגשת המועמדות במערכת המקוונת.

  1. מועמדים שלמדו שפה וספרות ערבית יירשמו לבחינה "הוראת ערבית – שפה וספרות". לפניכם דוגמה לבחינה וכן מתווה בחינה בערבית – שפה וספרות

  2. מועמדים שלמדו הוראה של שאר המקצועות, למעט שפה וספרות ערבית, יירשמו לבחינה "הוראת ערבית – כל שאר המקצועות". לפניכם דוגמה לבחינה וכן מתווה בחינה בערבית - שאר המקצועות.

  3. מועמדים שלמדו עברית יירשמו לבחינה "הוראת עברית". לפניכם דוגמה לבחינה וכן מתווה בחינה בהוראת עברית.

  4. מועמדים שלמדו הוראת אנגלית יירשמו לבחינה "הוראת אנגלית". לפניכם דוגמה לבחינה וכן מתווה בחינה בהוראת אנגלית.

  5. מועמדים שלמדו הוראת מתמטיקה יירשמו לבחינה "מתמטיקה". לפניכם מתווה בחינה בהוראת מתמטיקה. דוגמה לבחינה תפורסם בקרוב.

  6. מועמדים שלמדו הוראת מדעים יירשמו לבחינה "מדעים". לפניכם מתווה בחינה בהוראת מדעים. דוגמה לבחינה תפורסם בקרוב.

ניתן לצפות במסמכים אלה גם באתר זה. 

לשאלות בנושא רישום למבחן פנו למרכז המידע בטלפון 073-3939600, בימים ב'-ה' בשעות 9:00 - 16:00 או בפקס 073-3939646. מידע על מיקום מבחן הבקיאות בשפות​ השונות, כולל תאריך המבחן, יישלח למועמדים במהלך מרץ-אפריל.

מרכזי הערכה

מועמדים לשיבוץ יוכלו גם לגשת למרכזי הערכה שיפעיל מכון קינן שפי. מרכזים אלה יכללו שילוב של כלי הערכה ואירועי הערכה שונים הרלוונטיים למועמדים להוראה. בתהליך ההערכה ייבדקו כישורים כמו תכונות אישיות, תפיסות חינוכיות, עבודת צוות, יחסים בין אישיים ועוד. הרישום למרכזי ההערכה ייעשה במסגרת הגשת המועמדות במערכת המקוונת.

יודגש כי אין כל חובה להיבחן במבחני הבקיאות או השתתפות במרכז הערכה. מועמד שבוחר להיבחן במבחני הבקיאות או להשתתף במרכזי הערכה יוכל לצבור ניקוד נוסף.

שלב רביעי: קביעת ניקוד למועמד​​

חישוב הניקוד הסופי יפורסם בחודש יוני, ולאחר חישוב הניקוד הסופי תוכלו לצפות במיקום המשוער של מועמדותכם ​לעומת מועמדים אחרים ("מיקום בתור"). להסבר על המיקום בתור.

​שלב חמישי: הודעה ​על שיבוץ

אם התשובה לבקשתכם חיובית, תקבלו הודעה טלפונית על שיבוצכם ממנהל בית הספר (כאשר מדובר בגן - מהמפקחת על הגן) שבו שובצתם, ותישלח אליכם תשובה רשמית בדואר. אם לא תקבלו תשובה חיובית לבקשתכם עד 31 באוגוסט, ראו עצמכם כאילו קיבלתם תשובה שלילית. לתשומת ליבכם, לא יישלחו תשובות שליליות על הבקשות. 

הנתונים שלי
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
אפשרות הגדלת משרה מיועדת רק לעובדי הוראה בעלי קביעות במשרד החינוך.
אם מדובר בכתובת למכתבים או בדואר אלקטרוני, יש להיכנס לדף פרטים אישיים ולעדכן שם. אם מדובר בפרטים אחרים, כגון שם, כתובת מגורים, מצב משפחתי וכדומה, יש לפנות למשרד הפנים ולעדכן את הנתונים שם. בכל מקרה יתבצע אימות נתונים מול משרד הפנים לפני חישוב הניקוד.

הניקוד הסופי מחושב לקראת חודש יוני, לאחר סיום המבחנים ובדיקתם. לכן ניתן יהיה לצפות במיקום בתור במהלך חודש יוני, לאחר חישוב הניקוד.

לצורך המעבר יש לפנות למפקחים הכוללים והמקצועיים במגזר היהודי.
אם אתה מקליד חלק משם היישוב, תיפתח רשימת היישובים ותוכל לראות את כל היישובים. אם היישוב שלך אינו מופיע ברשימה, יש לבדוק אם יש טעות בהקלדת שם היישוב.
אם יש לך אישור סיום חובות שנה ג' במכללה או אישור המעיד על סיום 80% מהחובות הלימודיים, ניתן להגיש בקשת עבודה. לתשומת לבך, נושא השיבוץ יידון במסגרת ועדת השיבוצים המחוזית בהתאם לשיטת הניקוד.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי