דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קליטת עולים חדשים להוראה
קליטת מורים עולים חדשים

משרד החינוך מברך אתכם על ההחלטה לעלות למדינת ישראל ועל הצטרפותכם הקרובה לקהילת המורים בארץ. כדי להקל עליכם את הקליטה המקצועית, ריכזנו עבורכם מידע שיסייע בקשרים הראשוניים עם מערכת החינוך במדינת ישראל. חלק מהתהליך ניתן להתחיל לפני העלייה לארץ באמצעות מילוי טופס מקוון, וחלק ניתן ליישם רק לאחר העלייה בפועל.

בהצלחה בהמשך הדרך!


מה נדרש ממורים עולים כדי שיוכלו לעסוק בהוראה בישראל? | שלב ראשון: יצירת קשר עם המדריכים המטפלים במורים עולים במחוזות | שלב שני: הכרה בלימודים מחו"ל | שלב שלישי: כניסה להוראה ושנת התמחות | שלב רביעי: רישיון לעיסוק בהוראה | שלב חמישי: קידום מקצועי | סרטוני הדרכה למורים עולים

מה נדרש ממורים עולים כדי שיוכלו לעסוק בהוראה בישראל?

כדי לעסוק במקצוע ההוראה, עליכם להיות בעלי תעודות המעידות על הכשרתכם האקדמית והמקצועית: 

 1. תואר אקדמי שהוכר בישראל

 2. תעודת הוראה או רישיון הוראה שהוכר בישראל

עם כניסתכם להוראה, תידרשו גם לשנת התמחות הכוללת:

 1. סדנת התמחות

 2. חונכות

 3. תגבור לימודי עברית

 4. השלמות דיסציפלינריות בהתאם לצורך

שלב ראשון: יצירת קשר עם המדריכים המטפלים במורים עולים במחוזות

המדריכים הממונים במחוזות הם הכתובת שלכם לכל בקשה או שאלה. הם יסייעו לכם לאורך כל הדרך עד להשתלבותכם המוצלחת בהוראה. אל תהססו לפנות אליהם.

לפגישה הראשונה עם המדריך הממונה במחוזכם כדאי להצטייד במסמכים הבאים:

 • תעודת זהות / תעודת עולה

 • מסמכים המעידים על השכלתכם האקדמית והפדגוגית

הפגישה הראשונה עם המדריך הממונה תכלול ריאיון אישי, הזנת נתוניכם האישיים למערכת של משרד החינוך, הדרכה והסבר על המשך התהליך. ליצירת קשר עם המדריך הממונה ראו רשימת אנשי קשר המטפלים במורים עולים.

שלב שני: הכרה בלימודים מחו"ל

הכרה בתואר אקדמי מחו"ל: פנייה לגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך

הגוף המוסמך במדינת ישראל להעריך תארים אקדמיים של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מארצות זרות, וזאת בהשוואה לתארים האקדמיים המקבילים במוסדות ישראליים, לצורך דירוג ושכר בלבד. לפרטים ראו בדף הכרה במוסדות מחו"ל והערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

תרגום מסמכים

שקילת התואר האקדמי תיעשה רק לאחר הצגת המסמכים המקוריים או העתקים נאמנים למקור, וכן תרגום של המסמכים לעברית בחתימת נוטריון ישראלי. סיוע לתרגום יינתן ללא תשלום באמצעות משרד הקליטה.

הכרה בתואר אקדמי טרם העלייה לארץ

עולים המבקשים להעריך את התואר האקדמי שלהם עוד טרם עלו לארץ יכולים לעשות זאת. לשם כך יש צורך:

 • לתרגם את המסמכים אצל מתורגמן העובד עם הקונסוליה הישראלית, לעברית או לאנגלית. יש להחתים את התרגום בחתימת הקונסוליה, לאישור כי התרגום נעשה על ידה.

 • להיכנס למערכת המקוונת, להירשם ולהגיש את הבקשה במערכת. 

 • מענה בגף להערכת תארים: טלפון 073-3934455, שעות פעילות: ימים א', ג', ה' בשעות 13:00-8:30.

הכרה בתעודת הוראה מחו"ל: פנייה לוועדה להכרה בתעודות הוראה - אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה

הוועדה היא הגוף המוסמך במשרד החינוך להערכת תעודת הוראה של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מארצות זרות, וזאת בהשוואה לתעודת הוראה מקבילה במוסדות ישראליים. ליצירת קשר עם המדריך הממונה ראו כאן.

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה להכרה בתעודה

 • תעודת זהות

 • תעודת עולה / תושב חוזר

 • תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה

 • גיליון ציונים חתום של לימודי תעודת הוראה

 • אישורים רשמיים המעידים על ותק בהוראה

תרגום מסמכים

שקילת תעודת ההוראה תיעשה רק לאחר הצגת המסמכים המקוריים או העתקים
נאמנים למקור וכן תרגום של המסמכים לעברית בחתימת נוטריון ישראלי. סיוע
לתרגום יינתן ללא תשלום באמצעות משרד הקליטה.

עקרונות להכרה בתעודת הוראה

 • הוועדה תכיר בתעודת ההוראה של המורה העולה אם היא מוכרת במדינה שבה התקיימו הלימודים.

 • אם המורה העולה מגיע ללא תואר אקדמי והוועדה תכיר בתעודת ההוראה שלו, הוא יופנה להשלמת תואר אקדמי כמקובל.

 • אם הוועדה לא תכיר בתעודת ההוראה של המורה העולה, הוא יופנה לאחת המכללות להשלמת תעודת ההוראה.

 • תואר אקדמי מוכר, הכולל הסמכה בהוראת מקצוע  (לדוגמה: תואר בהוראת מתמטיקה, או בהוראת אנגלית) – דינו כתואר אקדמי וכתעודת הוראה לכל דבר. 

לפרטים נוספים יש לפנות למדריכים הממונים במחוזות.

שלב שלישי: כניסה להוראה ושנת התמחות

מורים עולים בשנתם הראשונה בהוראה, העובדים בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות, דינם כדין מורים מתחילים לכל עניין ודבר. שנת העבודה הראשונה היא כ"שנת התמחות למורים עולים". הצלחה בשנת ההתמחות היא אחד התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

שנת ההתמחות כוללת ארבעה רכיבים:

 • חונכות: בשנת ההתמחות בהוראה ילווה את המורה העולה מורה חונך במטרה להקל עליו את תהליך הקליטה.

 • סדנת התמחות: בשנת ההתמחות ישתתף המורה העולה בסדנת עמיתים לפיתוח זהות אישית ומקצועית בהיקף של 30 שעות.

 • הערכה מסכמת: במהלך שנת ההתמחות יתקיימו תהליכי ההערכה הכוללים הערכה מעצבת באמצע השנה והערכה מסכמת אשר תינתן לקראת סיום שנת ההתמחות של המורה העולה.

 • לימודי עברית: במהלך שנת ההתמחות ישתתף המורה העולה בקורס ללימודי עברית והנחלת הלשון. הקורס בהיקף של 120 שעות.

החייבים בשנת התמחות: מורים עולים שנקלטו במערכת החינוך משנת הלימודים תשע"ז ואילך.

לתשומת ליבכם, פטור מלימודי תגבור עברית ולשון יינתן למי שעומדים באחד התנאים הבאים:

 • בעל תעודת בגרות ישראלית.

 • בעל תעודה המעידה על קורסים בלשון העברית במוסדות אקדמיים מוכרים בחו"ל.

 • אישור על סיום אולפן ברמה ד'.

 • הצלחה במבחן יע"ל  (מבחן מיון בעברית) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מיסודן של האוניברסיטאות בישראל.

בקשות לפטור יש להפנות אל המדריכים המחוזיים.

שלב רביעי: רישיון לעיסוק בהוראה

קבלת רישיון לעיסוק בהוראה מותנית בעמידתו של המורה העולה בתנאים הבאים:

 • תואר אקדמי מוכר

 • תעודת הוראה מוכרת

 • הצלחה בשנת ההתמחות למורים עולים על כל מרכיביה: סדנת התמחות, חונכות, תגבור לימודי עברית, הערכה מסכמת.

שלב חמישי: קידום מקצועי

 עם קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה, ימשיך המורה העולה בתהליכי קידום מקצועי:

השתלמויות בתחומי הדעת 

בהתאם לדרישות המפקח המרכז (מפמ"ר) ודרישות המערכת, ולא כתנאי לרישיון הוראה.

השתלמויות של אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה

הנחלת זהות יהודית ותרבות ישראל: השתלמויות בחירה להעמקת ההיכרות של המורה העולה עם תרבות ישראל ומורשתו היהודית והציונית. ההשתלמויות יסייעו למורה העולה לקיים שיח זהות, תוך הבנה של מושגי יסוד, רעיונות ומקורות מרכזיים בתרבות ישראל והיכרות עם דמויות מופת שעיצבו רעיונות אלה. ההשתלמויות יתקיימו במהלך הפיתוח המקצועי ולא כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

ימי עיון ארציים: להבניית הזהות המקצועית-החברתית והאישית של המורה העולה במהלך שנות עבודתו הראשונות במערכת החינוך.

זכאות לשעות תוספתיות

 • בשנות העבודה הראשונות זכאי המורה העולה לקבל סיוע ממשרד החינוך בשיבוץ בעבודה באמצעות "שעות תוספתיות" שיועברו לבית הספר או לבעלות המעסיקים את המורה העולה.

 • בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי ניתן יהיה לקבל עד 8 שעות תוספתיות, מול שעות שייתן המוסד החינוכי. בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ניתן יהיה לקבל עד 6 שעות תוספתיות, מול שעות שיינתנו על ידי בית הספר.

 • זכאות לשעות תוספתיות מתקיימת עד שש שנים מיום העלייה. במקרים חריגים יאושרו שעות גם למי שעלה לפני יותר משש שנים.

למידעונים למורים עולים בעברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית ראו ברשימת הקישורים למטה.

אנו בטוחים בהצלחתכם ומאחלים לכם קליטה טובה ומהירה בישראל!


סרטוני הדרכה למורים עולים

תהליך קליטת מורים עולים בהוראה בישראל - צרפתית

תהליך קליטת מורים עולים בהוראה בישראל - אנגלית 

תהליך קליטת מורים עולים בהוראה בישראל - עברית 

תהליך קליטת מורים עולים בהוראה בישראל - רוסית   

תהליך קליטת מורים עולים בהוראה בישראל - ספרדית 

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי להיות מורה בישראל עליך להיות בעל תואר אקדמי ובעל תעודת הוראה. מורה עולה חדש נדרש גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות.

כן. ניתן לקבל אישור עקרוני לעיסוק בהוראה בישראל באמצעות מילוי טופס מקוון ושליחת תעודות/מסמכים סרוקים. בדיקה סופית של שקילת התואר ותעודת ההוראה תיעשה רק לאחר הצגת המסמכים המקוריים או העתקים נאמנים למקור ותרגום של המסמכים לעברית או לאנגלית באמצעות הדואר או בבואכם ארצה.

כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת מסמכים בדואר ולא על סמך הטופס המקוון והמסמכים הסרוקים שנשלחו.
כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת המסמכים בדואר ולא על רק סמך המסמכים הסרוקים שנשלחו בדואר אלקטרוני.
עם הגעתך למדינת ישראל יש לפנות למדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות. בכל מחוז גיאוגרפי יש מדריך ממונה מיוחד, המסייע למורים העולים המתגוררים באותו מחוז. בפגישה תיערך ביניכם שיחת היכרות וראיון קבלה ראשוני, והממונה יבדוק את המסמכים, האישורים והדיפלומות שלך.
לפגישה יש להביא את כל המסמכים המעידים על השכלתך ומקצועיותך בתחום ההוראה.

אם טרם נערכה שקילה למסמכים, יסייע לך המדריך המחוזי הממונה על העולים במשלוח המסמכים לשקילה.

 • התואר ייבחן באגף לתארים ודיפלומות.

 • תעודת ההוראה תיבחן במינהל עובדי הוראה.

מורים עולים נדרשים להשתתף בקורס תגבור עברית מדוברת ומקצועית, בהיקף של 120 שעות. במקרים מיוחדים יינתן פטור מלימודי עברית.

בישראל חייבים תואר אקדמי כדי לעבוד בחינוך. לכן, במקרה זה, תופנה לאחת המכללות ללימודי השלמת תואר אקדמי.
בישראל חייבים הכשרה להוראה כדי לעבוד בחינוך. לכן, במקרה זה, תופנה לאחת המכללות להשלמת תעודת הוראה, אלא אם כן אם יש לך תואר בהוראת המקצוע, שהוא שווה ערך לתואר ולתעודת הוראה.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי