דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
עוז לתמורה - הצטרפות ויציאה
הצטרפות לעוז לתמורה

אם נתוני ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות המשרד ועומדים בקריטריונים במוסדות שבהם חלה רפורמת עוז לתמורה, ויש לגביכם דיווח של שליש משרה בתיכון לפחות - תצורפו אוטומטית לרפורמה. מנהל המוסד ידווח את משרתכם במנב"סנט וישלח ממשק לעוש"ר. לאחר ביצוע פעולות אלו תצורפו לרפורמה.

אם אתם מאחדים שכר במדינה, מועסקים בשליש משרה על הרצף השש שנתי, והעסקתכם בחטיבה העליונה היא 4 שעות לפחות, פנו לגב' אסתי עמיאל בבקשה לצירוף לרפורמה. אם צורפתם אך פרטי משרתכם אינם מופיעים בפורטל, פנו למנהל המוסד לבדיקה. השנה לא ניתן עוד להגיש בקשות לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה או ליציאה ממנה.

כאן תוכלו לקרוא על הקריטריונים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה, אופן ההצטרפות לרפורמה והיציאה ממנה. לתשומת ליבכם, חלף מועד ההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה.

קריטריונים להצטרפות ​​​​לעוז לתמורה

עובד הוראה העומד בכל הקריטריונים הבאים יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי עוז לתמורה: 

 1. תואר אקדמי או דרגת שכר שוות ערך (אקוויוולנטית) ותעודת הוראה.

 2. רישיון הוראה או זכאות לרישיון הוראה. עובד הוראה זכאי לרישיון הוראה אם הוא בעל תעודת הוראה ואישור על הצלחה בסטאז' ממשרד החינוך או לחלופין בעל תעודת הוראה ויש לו פטור מסטאז'.​

 3. עובד ההוראה מועסק בהיקף העסקה של שליש משרה ומעלה בחטיבות העליונות בכל מוסדות העסקתו. 

לתשומת ליבכם

 • גם עובד הוראה חדש צריך לעמוד בכל הקריטריונים. עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. לעניין זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד הוראה שצבר אותם ולא צבר ותק נוסף בהוראה, ייחשב עובד הוראה חדש.  

 • עובד הוראה העומד בכל תנאי הצירוף לעוז לתמורה הללו ומדווח שליש משרה לפחות על הרצף השש שנתי (מינימום 4 ש"ש פרונטליות בחטיבה העליונה), יוכל להגיש בקשה מקוונת להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה, אך לא יצורף באופן אוטומטי.

הצטרפות לעוז לתמורה

 • כדי להצטרף לרפורמת עוז לתמורה או לצאת ממנה, יש להגיש בקשה לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה. לא ניתן להגיש בקשות אלה באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל.

 • הגשת בקשות להצטרפות לעוז לתמורה לשנת הלימודים תש"ף היא על פי ההנחיות שפורסמו בנוהל ההיערכות לתש"ף.

 • כל אישורי ההשכלה וההסמכה שברשותכם חייבים להיות מעודכנים במערכות של כוח אדם בהוראה במחוז לפני ההצטרפות לרפורמה. תוכלו לצפות בתעודות ובנתוני ההסמכה המעודכנים שלכם בדף נתוני הסמכה ותעודות.

 • אם נתוני ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות משרד החינוך, ויש לגביכם דיווח של שליש משרה בתיכון לפחות, תצורפו אוטומטית לרפורמת עוז לתמורה. מנהל המוסד החינוכי ידווח את משרתכם במנב"סנט וישלח ממשק לעוש"ר. לאחר ביצוע פעולות אלו תצורפו לרפורמה. 

 • אם אתם מועסקים בשליש משרה לפחות בבית ספר שש שנתי, שמהן 4 ש"ש פרונטליות לפחות בחטיבה העליונה, לא תצורפו באופן אוטומטי! עליכם להגיש בקשה לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה, בהתאם לנוהל ההיערכות לתש"ף. לא ניתן להגיש את הבקשה באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל.

 • אם צורפתם לרפורמה אך פרטי המשרה שלכם אינם מופיעים בפורטל עובדי הוראה, פנו למנהל המוסד לבדיקה.

 • הבקשות יוגשו על ידי הבעלות בלבד, עד לתאריך 31.12.2020

 • אם נתקלתם בבעיות בנושאים כגון הקמת בקשה או צירוף מסמכים במערכת המקוונת פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.

 • בנושא הצטרפות לעוז לתמורה ניתן לפנות בדוא"ל: אסתי עמיאל או חנה לאה פרץ

יציאה מעוז לתמורה

 • ניתן לערער על בקשה שנענתה בדחייה בלבד על פי המכתב שצורף לעובד ההוראה באמצעות כתובת דוא"ל לערעורים.

 • אם נתקלתם בבעיות בנושאים כגון הקמת בקשה או צירוף מסמכים במערכת המקוונת פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.

 • בכל פנייה בנושא יציאה מעוז לתמורה ניתן לפנות בדוא"ל: חנה לאה פרץ או עופרה יאיר 

הצטרפות מתמחים לעוז לתמורה

מתמחה הוא כל מי שעומד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

 1. עובד הוראה בשנתו הראשונה במערכת החינוך שלא קיבל פטור מהתמחות, עד שסיים התמחות בהצלחה או קיבל פטור.

 2. מועסק לתקופה של 6 חודשים רצופים לפחות באותה שנת לימודים.

 3. מועסק בהיקף של שליש משרה לפחות בחטיבה העליונה או על הרצף השש שנתי, כאשר מינימום 4 ש"ש בחטיבה העליונה ולא פחות.

 4. מועסק בהוראה בפועל.

כדי לצרף עובד הוראה כמתמחה לעוז לתמורה, עליו לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 1. בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה.

 2. בעל תואר אקדמי ואישור סיום 80% מחובות ההוראה + רישום לסדנת סטאז'.

 3. בעל אישור סיום 80% מחובות ה-BEd + רישום לסדנת סטאז'.

לתשומת ליבכם, מתמחים יצורפו לעוז לתמורה רק כאשר אישורי ההשכלה הרלוונטיים שלהם יהיו מעודכנים בכוח אדם בהוראה במחוז המטפל וידווחו על ידי מנהל בית הספר כמתמחים במצבת עובדי הוראה. 

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

 1. אם אינכם עומדים בקריטריונים להצטרפות להסכם עוז לתמורה ואתם מבקשים להצטרף באופן חריג, תוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות.​ 

 2. אם אתם מבקשים שלא להיות מועסקים על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהי​​א, אתם רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה

למידע נוסף בנושא קריטריונים להצטרפות לרפורמה ולהגשת בקשות חריגות ראו נוהל ההיערכות לתשפ"א.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

את התעודות ניתן להעביר בשלוש דרכים:

 1. לשלוח את התעודות באמצעות הדוא"ל של מנהל בית הספר

 2. לשלוח בדואר העתק נאמן למקור שעליו חתם המנהל, עורך דין או נוטריון. חשוב להקפיד לשלוח את החתימה המקורית.

 3. להגיע למחוז או למטה עם האישורים המקוריים ולאמת אותם מול עובדי כוח אדם במחוז או במטה. 

כדי להצטרף לעוז לתמורה יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בדף זה.

כדי להצטרף כמתמחה לעוז לתמורה, עליך לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 • בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה.

 • בעל תואר אקדמי ואישור סיום 80% מחובות ההוראה + רישום לסדנת סטאז'.

 • בעל אישור סיום 80% מחובות ה-BEd + רישום לסדנת סטאז'.

לתשומת ליבכם, מתמחים יצורפו לעוז לתמורה רק כאשר אישורי ההשכלה הרלוונטיים שלהם יהיו מעודכנים בכוח אדם בהוראה במחוז המטפל וידווחו על ידי מנהל בית הספר כמתמחים במצבת עובדי הוראה.  

ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות טופס. חובה לצרף את המלצת מנהל בית הספר ואת כל מסמכי ההשכלה הנדרשים.

עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהיא רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד. לפרטים נוספים ראו דף זכאויות (אישורים מיוחדים). 

 

עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. לעניין זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד הוראה שצבר אותם ולא צבר ותק נוסף בהוראה, ייחשב עובד הוראה חדש. גם עובד הוראה חדש צריך לעמוד בכל הקריטריונים.

אם בית הספר נכנס לרפורמה, מנהל בית הספר מחויב אף הוא להצטרף.
כן. רפורמת אופק חדש חלה על המשרה בחטיבת הביניים, ואילו רפורמת עוז לתמורה חלה על המשרה בחטיבה העליונה.
מורה בעל השכלה במקצוע טכנולוגי הרלוונטית לתחום ההוראה שהוא מלמד, יוכל להצטרף לרפורמה.
ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות טופס. חובה לצרף את המלצת מנהל בית הספר ואת המסמכים הנדרשים. לפרטים ראה בדף.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי