דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מבנה שבוע העבודה באופק חדש
מבנה שבוע העבודה באופק חדש

כאן תוכלו לקרוא על מבנה שבוע העבודה ברפורמת אופק חדש, כולל פרטים על משרת אם, זכאות לשעות גיל וזכאות לשעות פעילות בית ספרית. 

כמו כן תוכלו לצפות בטבלאות מפורטות של מבנה שבוע העבודה עבור מורים בבתי ספר יסודיים ומורים בחטיבות ביניים, כולל בעלי תפקידים, לפי חיתוכים שונים.

​מבנה שבוע העבודה באופק חדש

עובד הוראה במשרה מלאה נדרש לעבוד 36 שעות שבועיות המורכבות משעות פרונטליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. לפירוט ראו את טבלאות שבוע העבודה באופק חדש.

 • שעות פרונטליות - שעות שבהן עובד ההוראה נמצא לפני הכיתה.

 • שעות פרטניות - שעות שבהן עובד ההוראה עובד עם תלמיד באופן פרטני או בקבוצה קטנה של עד חמישה תלמידים.

 • שעות שהייה - שעות שבהן עובד ההוראה שוהה בבית הספר למטרת ישיבות, הכנת חומרי למידה, מפגשים עם הורים ובדיקת עבודות ומבחנים.

פירוט שעות העבודה השבועיות שלכם בדף שעות שבועיות והיעדרויות.

 משרת אם

 • זכאות למשרת אם נקבעת בהתאם לתקנון שירות עובדי הוראה: עובדת הוראה המועסקת בכל היקף משרתה ב-79% ומעלה. העובדת תהיה זכאית להפחתת שעה פרונטלית ושעת שהייה ממבנה שבוע העבודה הרגיל ברפורמת אופק חדש.

 • עובדת הוראה לאחר חופשת לידה, שהיקף העסקתה 90% משרה ומעלה, תהיה זכאית במשך ארבעה חודשים ממועד תום חופשת הלידה או עד עשרה חודשים מיום הלידה, בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, להפחתה של שעה אחת ביום משעות השהייה (ובסך הכול להפחתה של חמש שעות שהייה שבועיות), מבלי שיופחת שכרה או היקף משרתה בשל כך. בתקופה זו היא לא תהיה זכאית להפחתת שעה פרונטלית ושעת שהייה ממבנה שבוע העבודה הרגיל כמפורט בסעיף 1.

 • לא תינתן במקביל זכאות להפחתת שעות בגין משרת אם וזכאות להפחתת שעות בגין שעת הנקה.

זכאות לשעות גיל 

להגדרת עובדי הוראה קיימים וחדשים ראו בדף דרגת אופק חדש.

 • עובדי הוראה קיימים וחדשים בגיל 50–55 - עובדי הוראה שהגיעו לגיל 50 עד 31 בדצמבר זכאים באותה שנת לימודים להפחתה של 2 שעות פרונטליות (למשרה מלאה) משעות עבודתם ולהפחתה יחסית בהתאם לחלקיות המשרה, למורים המועסקים בחלקיות משרה. בסיס המשרה יקטן ל-34 שעות. אם הגיעו לגיל 50 ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיו זכאים להפחתת שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה.

 • עובדי הוראה קיימים בגיל 55 ומעלה - עובדי הוראה שהגיעו לגיל 55 עד 31 בדצמבר, זכאים באותה שנת לימודים להפחתה של 3 שעות הוראה פרונטליות ולשעה פרטנית אחת (למשרה מלאה) משעות עבודתם או להפחתה יחסית בהתאם לחלקיות המשרה, למורים המועסקים בחלקיות משרה. בסיס המשרה יקטן ל-32 שעות. אם הגיעו לגיל 55 ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיו זכאים להפחתת שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה.

 • עובדי הוראה חדשים בגיל 55 ומעלה עובדי הוראה שהגיעו לגיל 55 עד 31 בדצמבר, זכאים באותה שנת לימודים להפחתה של 2 שעות פרונטליות (למשרה מלאה) בלבד או להפחתה יחסית בהתאם לחלקיות המשרה אם הם מועסקים בחלקיות משרה. בסיס המשרה יהיה 34 שעות. אם הגיעו לגיל 55 ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיו זכאים להפחתת שעות גיל מתחילת שנת הלימודים שלאחריה. למען הסר ספק, עובדי הוראה אלה לא יהיו זכאים להפחתה נוספת של שעות מעבר להפחתה שניתנה להם לאחר שהגיעו לגיל 50. 

שעות פעילות בית ספרית 

עובד הוראה המועסק בתנאי הרפורמה המבצע בשעות אחר הצהריים מספר פעולות המפורטות בהסכם אופק חדש, זכאי לתשלום תמורה עבור ביצוע פעילויות בית ספריות נוסף על היקף משרתו ושכרו הקבוע. שעות הפעילות הבית ספרית יוקצו לעובדי ההוראה בהתאם לצורכי בית הספר. בכל מקרה, עובד הוראה לא יהיה זכאי להקצאה של יותר מ-18 שעות פעילות בית ספרית בכל מחצית של שנת לימודים (שעה מוגדרת כ-45 דקות). 

שעות פעילויות בית ספריות ישמשו למטרות הבאות:

 • אסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית).

 • אסיפת הורים וילדים פרטנית (עד 8 שעות במחצית).

 • פעילות לאחר שעות בית הספר: מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכדומה (עד 6 שעות במחצית).

הנתונים שלי

​טבלאות מבנה שבוע העבודה באופק חדש

טבלאות מפורטות של מבנה שבוע העבודה באופק חדש למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים בחתכים שונים, כולל פירוט שעות גיל, משרת אם ותפקידים.

*לתשומת ליבכם, בבחירת חט"צ יופיעו שעות החטיבה הצעירה כשעות חצויות.