דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
דרגת אופק חדש
אופק חדש

נתוני הדירוג והדרגה שצברתם באופק חדש, מידע על אופן קביעת הדרגה, על הנתונים הנדרשים לצורך קידום לדרגה הבאה ועל קידום בדרגות אופק חדש לעובדי הוראה, לסגנים ולמנהלים.

קביעת דירוג ודרגה באופק חדש

עובד הוראה חדש שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה או ממעסיק שאינו בשירות המדינה - קביעת הדירוג נעשית לפי סוג התעודה המעודכנת עבורו במשרד החינוך, ודרגתו של העובד תיקבע ל-1.

עובד הוראה ותיק שהוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה או ממעסיק שאינו בשירות המדינה (למעט שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה) - דרגתו תיקבע בהתאם לנתוני העסקה והשכלה ותחושב באמצעות המרה. המרת השכר לרפורמה תתבצע בהתאם לנתוני השכר של חודש מרץ בשנה שקדמה להצטרפותו לרפורמה, בתוספת מקדם המרה בהתאם לסטטוס שלו, כמפורט בהסכם אופק חדש.

​קידום בדרגות אופק חדש

קידום מדרגה לדרגה באופק חדש מותנה בעמידה בקריטריונים הבאים:​

 •  פז"נ - פרק זמן נדרש

 •  שפ"מ - שעות פיתוח מקצועי

 •  הערכה

קידום בדרגות אופק חדש למורים ולגננות

אקדמאים מוסמכים להוראה: 

יקודמו בהתאם לטבלת דרישות לקידום בדרגת אופק חדש למורים ולגננות.

אקדמאים שאינם מוסמכים להוראה:

 • עובדי הוראה ותיקים בעלי ותק עד 25 שנה המצטרפים להעסקה על פי רפורמת אופק חדש באישור חריג, אינם יכולים להתקדם בדרגות עד שישלימו את הסמכתם. אם עובדי הוראה אלה השלימו את הסמכתם, הם זכאים לשתי הטבות:

  • תקופת הפז"נ והשפ"מ שתוכר לצורך קידום בדרגה, תחל ממועד העסקתם ברפורמה ותאפשר קידום אחד בלבד.

  • עד 60 שעות מתוך הלימודים יובאו בחשבון לעניין צבירת השפ"מ.

 • עובדי הוראה בעלי ותק של 25 שנה ומעלה אינם נדרשים להשלים את הסמכתם להוראה, וזכאים לקידום דרגות באופק חדש בהתאם ליתר הכללים הרלוונטיים לעובדי הוראה אקדמאים מוסמכים להוראה.

 • עובדי הוראה חדשים המצטרפים להעסקה על פי רפורמת אופק חדש באישור חריג אינם יכולים להתקדם בדרגות עד שישלימו את הסמכתם ואינם זכאים להטבות המפורטות עבור עובדי הוראה ותיקים. עם סיום הסמכתם להוראה יחלו לצבור שפ"מ ופז"נ ממועד ההסמכה.

מוסמכים להוראה שאינם אקדמאים:

 • עובדי הוראה בעלי ותק עד 27 שנים (כולל) מחויבים לחתום על טופס התחייבות להשלמת השכלתם האקדמית תוך 4 שנים. עובדי הוראה שהתחייבו להשלים את השכלתם לא יקודמו בדרגות עד שימציאו אישור על סיום לימודיהם האקדמיים.

 • עובדי הוראה בעלי ותק של 28 שנים ומעלה אינם חייבים להשלים את השכלתם האקדמית. קידום הדרגות יהיה לפי טבלת הדרישות לקידום מורים מוסמכים שאינם אקדמאים בעלי ותק של 28 שנה ומעלה.

קידום בדרגות אופק חדש למנהלים ולסגנים

אקדמאים מוסמכים להוראה:

מנהלים וסגנים אלה יקודמו בהתאם לטבלת הדרישות לקידום בדרגת אופק חדש למנהלים ולסגנים.

מוסמכים להוראה שאינם אקדמאים:

מנהלים וסגנים בעלי ותק של 28 שנים ומעלה אינם חייבים להשלים את השכלתם האקדמית. קידומם יהיה בהתאם לטבלת הדרישות לקידום מנהלים וסגנים שאינם אקדמאים בעלי ותק של 28 שנה ומעלה.

עיקרי ההסכם משנת 2016

בתאריך 30.9.16 נחתם עם הסתדרות המורים הסכם אופק חדש 2016. תחולת ההסכם החל מ-1.9.16. להלן עיקרי ההסכם:

 • חובת השתלמות של 30 שעות בשנה לצורך קידום.

 • ביטול המכסות לקידום בדרגות 9-7.

 • קידום עובד ההוראה במסלול קבוע מראש, ללא תלות במכסה פנויה.

 • שינויים בפרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות 9-1:

  • קידום לדרגות 2, 3 - 30 חודשי שהייה

  • קידום לדרגה 4, 5, 6 - 36 חודשי שהייה

  • קידום לדרגה 7, 8, 9 - 48 חודשי שהייה

 • לצורך הקידום נדרשת הערכה מעצבת.

הנתונים שלי

>>

להפקת אישור "שינוי דרגת אופק חדש" הכנסו לדף הפקת אישורים.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה משובץ בתחילת העסקתו בדרגה מסוימת בהתאם לנתוניו האישיים.

לעובדי הוראה באופק חדש יש 9 דרגות: 9-1.

למנהלים ולסגנים יש 4 דרגות: א-ד.

​לא, למעט במקרים שבהם עובד הוראה שובץ בתחילת העסקתו בדרגת ביניים. במקרים אלה הקידום הראשון יהיה קידום של חצי דרגה, ולאחר מכן רק קידום בדרגות שלמות.

תקופת ההתמחות אינה מוכרת לצורך קידום בדרגה.

גמולים עבור פרסומים שתאריך תחולתם הוא אחרי כניסתו של עובד ההוראה לאופק חדש, יזכו את עובד ההוראה בשעות פיתוח מקצועי (גמול אחד = 30 שפ"מ). שעות אלו יוכרו לעובד ההוראה פעם אחת בדרגה או בחצי דרגה, עד 60 שעות בכל דרגה. שעות אלו ייחשבו כשעות מצטברות.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי