דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
טופס 101 ותיאום מס
טופס 101 ותיאום מס

​​​​​​​​​על פי תקנות מס הכנסה, חלה על כל עובד חובת מילוי טופס 101 בתחילת כל שנת מס​. עובד שלא יגיש את הטופס צפוי לניכוי שיעור מס מרבי משכרו. בדף זה תוכלו לקרוא על אופן מילוי טופס 101, על תיאום מס ועל תיאום ביטוח לאומי. 

עובדי הוראה בחינוך הרשמי - תוכלו למלא מדף זה טופס 101 מקוון ולשלוח אותו וכן לצפות בטפסים משנים קודמות. לא ניתן למלא את הטופס או לצפות בו בטלפון נייד. מילוי הטופס מחייב שם משתמש וסיסמה או לחלופין הזנת תעודת זהות במסך ההזדהות ולאחר מכן הזנת הקוד שתקבלו במסרון (SMS) לטלפון הנייד. לתשומת ליבכם, הקוד תקף למשך חמש דקות.

>> לסרטוני הדרכה שלב אחר שלב במילוי טופס 101 

חובת מילוי טופס 101 תיאום מס | תיאום דמי ביטוח לאומי | מילוי ושליחה של טופס 101 מקוון | קבלת הטופס ואישורו במשרד החינוך

חובת מילוי טופס 101

בהתאם להנחיות מס הכנסה, על פי תקנה 2 בתקנות המשכורת (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993, כל עובד נדרש למלא טופס 101 עם תחילת עבודתו, בתחילת כל שנת מס ובכל פעם שחלים שינויים בפרטיו האישיים. הטופס מהווה אסמכתה למעסיק למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בעת חישוב המשכורת. על כל עובד הוראה המועסק במשרד החינוך למלא טופס 101 מקוון, גם אם הוא ממלא מקום או מועסק באחוז משרה נמוך.

תיאום מס

אם אתם מועסקים במקום עבודה נוסף מלבד עבודתכם במשרד החינוך, אתם רשאים להגיש בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס. מדובר בטופס נפרד שעליכם למלא באתר מס הכנסה באמצעות היישום המקוון שבאתר מס הכנסה או באמצעות מילוי טופס 116 של רשות המיסיםאי-הגשת תיאום מס למשרד החינוך עלולה להביא לניכוי מס בשיעור מרבי משכרכם. עם זאת, באפשרותכם לשלם את המס המרבי במהלך השנה ולהתקזז עם פקיד שומה במס הכנסה בסוף שנת המס.

תיאום דמי ביטוח לאומי

אם אתם מועסקים במקום עבודה נוסף מלבד עבודתכם במשרד החינוך או עובדים ובמקביל מקבלים פנסיה, אתם זכאים לתיאום דמי ביטוח לאומי. לצורך חישוב החזר דמי הביטוח הלאומי עליכם למלא טופס 126 המופיע באתר המוסד לביטוח לאומי.

מילוי ושליחה של טופס 101 מקוון

 • לצורך מילוי הטופס לחצו על כפתור "למילוי טופס 101 מקוון" שבהמשך דף זה, ולאחר מכן הזינו קוד משתמש וסיסמה. 

 • אם אין לכם סיסמה קבועה, באפשרותכם להשתמש בכניסה באמצעות SMS. הזדהו על ידי הזנת תעודת זהות במסך ההזדהות ותקבלו קוד, שיהיה תקף למשך חמש דקות.

 • אם אתם זקוקים לתמיכה טכנית פנו למרכז שירות ומידע ארצי.

 • אם אתם עובדים חדשים, קראו על תהליך קבלת קוד וסיסמה בדף קליטת עובד הוראה.

 • לפני מילוי הטופס ושליחתו מומלץ לצפות בסרטון הסבר על מילוי טופס 101.

 • לתשומת ליבכם, המוקד תומך ומסייע במילוי טופס 101 מקוון בלבד. אם יש לכם בעיה או שאלה בנוגע לניכויי שכר פתחו פנייה מקוונת בדף זה.

תהליך הגשת טופס 101 מקוון

 • מילוי הטופס על ידי עובד ההוראה.

 • שליחת הטופס לאישור חשב שכר.

 • אישור הטופס על ידי חשב שכר.

 • חתימה דיגיטלית של הטופס על ידי חשב מחוז מורשה חתימה.

מבנה הטופס

בגוף הטופס מופיעים שדות שבהם עליכם להזין את פרטיכם האישיים. כדי להקל עליכם במילוי הטופס, חלק מהפרטים האישיים מוזנים באופן אוטומטי ממערכת השכר, ועליכם לוודא כי נתונים אלו מעודכנים. כאשר יש שדה חובה שלא הוזן בו נתון, תופיע הערה בראש הטופס: "שגיאות במילוי הטופס". לא ניתן לשלוח את הטופס לאישור אם קיימות שגיאות בטופס.

צירוף מסמכים

לטופס יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח, תיאום מס (אם נדרש) ומסמכים נוספים סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בלבד.

סיום ושליחת הטופס

עם סיום מילוי הטופס יש לחתום (לסמן) על ההצהרה שבתחתית הטופס, ללחוץ על שמירה ושליחה, ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטלית על הטופס. בשלב זה יישמר הטופס במערכת ויישלח אוטומטית לאישור טלר השכר. אם יש צורך להשלים את מילוי הטופס במועד מאוחר יותר, ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה כטיוטה" המופיע בתחתית הדף.

קבלת הטופס ואישורו במשרד החינוך

לאחר שליחת הטופס ייבדקו הטופס והמסמכים שצורפו אליו ויאושרו על ידי חשב השכר, ולאחר מכן ייחתמו דיגיטלית על ידי חשב מחוז מורשה חתימה. אם קיימת בעיה, יוחזר הטופס להשלמה או לתיקון הנתונים. לאחר חתימת חשב המחוז, תישלח הודעת דוא"ל אישית לעובד ההוראה על קליטת טופס 101 במשרד החינוך. כמו כן ניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס הטיפול בטופס בסרגל המופיע בראש הטופס.

הנתונים שלי
>
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

את הטופס צריכים למלא עובדי הוראה חדשים או עובדות הוראה שחזרו מחופשת לידה. יש למלא את הטופס מיד עם תחילת העבודה. עובד הוראה שעבד במשרד החינוך בשנת הלימודים הקודמת, ימלא את הטופס במהלך חודש ינואר ולכל המאוחר עד אמצע חודש פברואר.

יש לשים לב שהפרטים האישיים מלאים ונכונים, כולל פרטי ילדים ומצב משפחתי. הכרחי לסמן בסעיף ה' אם יש הכנסה נוספת או שאין. אם יש הכנסה נוספת יש לדאוג להמציא תיאום מס. יש לסמן האם מבוקש פטור או זיכוי ממס בגין סיבה כלשהי.

יש לחתום (לסמן) על ההצהרה בתחתית הטופס, ללחוץ על "שמירה ושליחה" ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטלית על הטופס.

​ניתן לעקוב בכל עת אחר סטטוס הטיפול בטופס על ידי כניסה לטופס באמצעות הכפתור המופיע בחלק העליון של הדף. לאחר שליחת הטופס ואישורו, תישלח הודעת דוא"ל ובה עדכון על אישור הטופס, ויצורף הטופס החתום.  

אי מילוי טופס 101 יגרור ניכוי מס מירבי רטרואקטיבית מתחילת שנת המס.

המשכורת לחודשים יולי ואוגוסט מחושבת בהתאם לאחוז המשרה של עובד ההוראה במהלך עשרת חודשי שנת הלימודים.

 • עובד הוראה בשנת שבתון מלאה או חלקית חייב למלא טופס 101 ולדווח "עבודה יחידה" על גבי הטופס. 

 • עובד הוראה שחזר מחל"ת מלא או שבתון ולא העביר טופס 101 לגזברות בשנת החופשה, חייב למלא טופס 101 בעת חזרתו לעבודה בחודש ספטמבר, אחרת ינוכה לו מס מרבי ממשכורותו.

 • עובד הוראה שאושרה לו חופשה ללא תשלום חלקית, חייב במילוי טופס 101 והעברתו בזמן לגזברות המחוז.

 • עובד הוראה שיצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום חייב למלא טופס 101 עבור שנת המס שבה הועסק.

לסיכום, כל עובד שמועסק במשרד החינוך חייב להעביר טופס 101, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות שבהן הוא מועסק.

כאשר יש לעובד יש יותר ממקור הכנסה אחד, מס הכנסה קובע באמצעות תיאום מס כמה מס על המעביד לנכות מכל אחת מההכנסות של העובד.

ניתן לבצע תיאום מס באופן מקוון באמצעות היישום המקוון של רשות המסים. לחלופין ניתן לגשת לסניף מס הכנסה השייך לאזור מגוריך ולהביא תלושי שכר מכל מקומות העבודה. 

אם יש ברשותך תיאום מס לשנת המס הנוכחית, סרוק את תיאום המס וצרף אותו לטופס המקוון.

תיאום המס הכרחי עבור מי שעובד בשני מקומות עבודה, כדי שלא ינוכה משכרו מס הכנסה מקסימלי. גם עובד הוראה המועסק במשרד החינוך בשני סקטורים (לדוגמה, כללי והתיישבותי), או עובד הוראה העובד וגם מקבל פנסיה, מחויבים לבצע תיאום מס.

כן. יש מקרים שבהם העובד מבקש זיכוי או פטור ממס בגין שינויים במצבו האישי, והמעסיק אינו יכול לתת אותם ללא אישור מפקיד השומה. במקרים אלו יש לגשת למשרדי מס הכנסה ולהפיק תיאום מס מיוחד.

​יש למלא טופס 101 מקוון ולדווח על עבודה נוספת. כמו כן, יש להגיש תיאום מס. 

מספר תיק הניכויים במס הכנסה הוא 941001729
מספר תיק הניכויים של הסקטור ההתיישבותי הוא 930397229

יש להגיש את כל האישורים לנקודות הזיכוי הנוספות לגזברות המחוז כדי שנקודות הזיכוי ידווחו באופן מיוחד.

אם ברצונך לעדכן פרטים בטופס שכבר אושר, עליך למלא את הטופס מחדש ולהעבירו מחדש לאישור חשב השכר.

כן. אם אתה עובד הוראה חדש במערכת או שבשנה הקודמת היית בחל"ת, עליך למלא טופס אחד עם פתיחת שנת הלימודים בחודש ספטמבר וטופס שני בחודש ינואר שלאחריו.

כמו כן עובד הוראה המועסק ביותר מסקטור אחד (לדוגמה, כללי והתיישבותי), נדרש למלא את הטופס פעמיים.

​​כגמלאי אינך צריך למלא טופס 101 מקוון של משרד החינוך, כיוון שאינך מועסק יותר על ידי משרד החינוך.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי