דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ניכויים
ניכויים

בתלוש השכר יש רכיבי שכר שונים המשמשים לצורך ניכויים: ניכויי חובה – ניכוי משכר העובד לפי חוק, כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, ניכויי הפרשות/גמל – ניכוי משכר העובד לצורך תשלום לקופת פנסיה, גמל וקרנות השתלמות של העובד, וניכויים אחרים, כגון החזרי הלוואות דרך תלוש השכר. 

כאן תוכלו לצפות בפירוט הניכויים דרך מערכת נתוני שכר ולקרוא על הגדלת נקודות הזיכוי בהתאם לחוק נטו משפחה, על ניכויים לאחר חופשת לידה ועל עיקולים עקב צווי עיקול.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פירוט ניכויים בתלוש השכר | טופס הצהרה לעובדי הוראה שאושר להם חל"ת או שבתון | הגדלת נקודות הזיכוי | ניכויים בעקבות חופשת לידה | עיקולים

פירוט ניכויים בתלוש השכר

סכום המופיע בטבלאות הניכויים בתלוש השכר הוא סכום המנוכה משכרו של עובד ההוראה. סכום המופיע עם סימן מינוס (-) לצדו, פירושו החזר הסכום לעובד ההוראה. ניתן לצפות בפירוט הניכויים בתלוש השכר המופיע במערכת נתוני שכר.

טופס הצהרה לעובדי הוראה שאושר להם חל"ת או שבתון

עובדי הוראה שאושרה להם חופשה ללא תשלום בתחילת שנת הלימודים למשך יותר מחודש שלם או שאושר להם שבתון, ומתכננים לעבוד במקום אחר, נדרשים למלא טופס הצהרה ולעדכן אם הם אכן יממשו את החופשה, ואם כן – אם בכוונתם לעבוד בעבודה נוספת במהלך החופשה. 

הגדלת נקודות הזיכוי

על פי תקנות מס הכנסה שפורסמו ב-16.5.17, להלן העדכונים הרלוונטיים לשנים 2018-2017 בלבד:

הגדלת נקודות הזיכוי להורים

  1. הורים לילד שנולד בין 1.1.17 ועד 31.12.18, זכאים ל- 1.5 נקודות זיכוי (במקום נקודה אחת) עד הגיעו לגיל שנה.
  2. הורים לילד שנולד לפני שנת המס 2017 (ילד בגיל שנה עד 5) זכאים ל-2.5 נקודות זיכוי (במקום 2 נקודות). הזכאות רלוונטית גם עבור הורה גרוש.

להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאישה

גיל הילד בשנת המס נקודות זיכוי עד שנת המס 2016 נקודות זיכוי החל משנת המס 2017 עד 2018
עד גיל שנה0.51.5
גיל שנה עד גיל חמש22.5

נקודות זיכוי לגבר

גיל הילד בשנת המס נקודות זיכוי עד שנת המס 2016 נקודות זיכוי החל משנת המס 2017 עד 2018
עד גיל שנה​1​1.5​
גיל שנה עד שנתיים​2​2.5​
גיל שלוש​1​2.5​
גיל ארבע עד חמש​-​2.5​

דחיית נקודת הזיכוי לאם

בעקבות הגדלת נקודות הזיכוי להורים, ניתנה אפשרות לאם בלבד לבקש דחייה של 1 נקודה מתוך ה-1.5 נקודות שהיא מקבלת עבור ילדיה שנולדו בשנת המס 2017 או 2018, לשנת המס העוקבת. מדובר ב-1.5 נקודות שהאם מקבלת עבור יילוד עד גיל שנה.

לדוגמה:

  • תינוק שנולד בתאריך 20.3.2017 – עד היום האישה קיבלה עבורו 0.5 נקודות זיכוי. בהתאם לתקנות החדשות, היא תקבל עבורו 1.5 נקודות. האישה יכולה לבקש לקבל עבורו בשנת המס 2017, 0.5 נקודות בלבד, ובשנה הבאה לקבל עבורו נקודה נוספת.

  • תינוק  שנולד בתאריך 15.5.2018 – לפי התקנות החדשות האישה יכולה לבקש לקבל עבורו בשנת המס 2018, 0.5 נקודות בלבד, ובשנת 2019 לקבל עבורו נקודה נוספת.

האפשרות תינתן לפי הצהרה למעסיק בטופס 116 של רשות המיסים. הטופס יצורף כנספח לטופס 101 ויישמר איתו. המעסיק חייב לשמור מידע זה, ויהיה צורך לדווח עליו בטופס 126.

ניכויים בעקבות חופשת לידה

עובדת הוראה שילדה במהלך שנת הלימודים – במשכורת חודש יולי ינוכו משכרה הפרשות רטרואקטיביות עבור פנסיה, גמל וקרן השתלמות בגין התקופה שבה שהתה בחופשת הלידה וההורות, כדי לשמור על רצף זכויותיה.

עיקולים

משרד החינוך מקבל צווי עיקול ממוטבים שונים, כגון רשות האכיפה והגבייה, המוסד לביטוח לאומי ורשויות מקומיות, לעקל תשלומים המגיעים להם מהמשרד על חשבון תשלומי שכר. המשרד נדרש לבצע צווי עיקול לשם גביית הכספים מכוח תקנות הוצאה לפועל.

העברת כספים בהתאם לצו עיקול דינה כתשלום למוטב עצמו. לעובד הוראה שהתקבל צו עיקול על שכרו יישלח מסרון ובו פרטי ההתקשרות עם הגורם המעקל.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 14, לרבות ילד מאומץ, או עובד נשוי שילדיו נמסרו לחזקתו על פי חוזה גירושין מאושר ותקף או פסק דין תקף, העובדים במשרה של 79% לפחות, זכאים לתוספת של 10% בתנאי שהיקף ההעסקה בהוראה + הדרכה + תוספת מורה-אם לא יעלה על 100% משרה.

מורה אם העובדת בכמה בעלויות, שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ-79%, אך היקף משרתה בכל הבעלויות יחד מגיע ל-79% ומעלה, זכאית לתוספת של 10%. כל בעלות תשלם את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של המורה אצלה.

מספר תיק הניכויים של משרד החינוך בביטוח לאומי הוא 941870909.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי