דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות וקופות גמל

כל עובד הנקלט לשירות המדינה כדין, ובכלל זה עובד הוראה, רשאי לבקש להצטרף לקרן השתלמות לפי בחירתו. בהתאם לכך, באפשרותכם להצטרף לקרנות ההשתלמות כמפורט בדף זה.

קרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה

מטרת הקרן הייעודית היא לאפשר לעובדי ההוראה לצאת לשנת שבתון לצורך השתלמות בתחומי עניין שונים הקשורים לקידומם המקצועי. במהלך שנת השבתון המשתלמים זכאים למימון מענקים חודשיים ושכר לימוד מקרן ההשתלמות. כל זאת בהתאם לתקנון הקרנות.

שיעורי הפקדות בקרן השתלמות ייעודית

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה הוא 8.4% למעסיק ו-4.2% לעובד.

הצטרפות לקרן השתלמות ייעודית

  • הצטרפות לקרן ההשתלמות - האחריות לפתיחת חשבון קרן השתלמות חלה על עובדי ההוראה בלבד. בבואכם לפתוח קרן השתלמות, הצטיידו בתלוש משכורת ראשון ובצילום של תעודת הזהות שלכם.

  • טופס נש"מ – טופס חתום על ידיכם שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון. לתשומת ליבכם, אם לא פתחתם קרן השתלמות כאמור, לא חלה על המעביד חובה לבצע עבורכם הפרשות רטרואקטיביות. עובד הוראה שחוזר מחופשה ללא תשלום או שעבר לעבוד כעובד מדינה אצל מעסיק אחר, חייב לחדש את הצטרפותו לקרן ההשתלמות.

קרן השתלמות שאינה ייעודית

קרן השתלמות שהיא קופות גמל. קרן זו אינה מזכה את העובד ביציאה לשנת שבתון, והיא משמשת אפיק חיסכון כללי. לתשומת ליבכם, עובד המצטרף לקרן ההשתלמות לא יאוחר מ-31 בדצמבר, תיחשב חברותו בקרן ההשתלמות החל מתחילת שנת הלימודים. אם הצטרף בכל מועד לאחר מכן, ייחשב מועד הצטרפותו לא לפני 1 בינואר של אותה שנת מס שבה הגיש את בקשתו. 

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות שאינה ייעודית

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות שאינה ייעודית הוא 7.5% מצד המעסיק ו-2.5% מצד העובד.

הצטרפות לקרן השתלמות שאינה ייעודית

  • טופס הצטרפות – טופס חתום על ידי החברה המנהלת של קרן ההשתלמות ועל ידי העובד. חברות המנהלות של קרנות הפנסיה מאפשרות הצטרפות מקוונת, שבסיומה מופק אישור הצטרפות שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת תיק מקוון.

  • טופס נש"מ – טופס חתום על ידי העובד בלבד, שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת תיק מקוון.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי