דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות וקופות גמל

כל עובד הנקלט לשירות המדינה כדין, ובכלל זה עובד הוראה, רשאי לבקש להצטרף לקרן השתלמות לפי בחירתו. בהתאם לכך, באפשרותכם להצטרף לקרנות ההשתלמות כמפורט בדף זה. 

קרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה

מטרת הקרן הייעודית היא לאפשר לעובדי ההוראה לצאת לשנת שבתון לצורך השתלמות בתחומי עניין שונים הקשורים לקידומם המקצועי. במהלך שנת השבתון המשתלמים זכאים למימון מענקים חודשיים ושכר לימוד מקרן ההשתלמות. כל זאת בהתאם לתקנון הקרנות.

שיעורי הפקדות בקרן השתלמות ייעודית

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה הוא 8.4% למעסיק ו-4.2% לעובד.

הצטרפות לקרן השתלמות ייעודית

  • הצטרפות לקרן ההשתלמות - האחריות לפתיחת חשבון קרן השתלמות חלה על עובדי ההוראה בלבד. בבואכם לפתוח קרן השתלמות, הצטיידו בתלוש משכורת ראשון ובצילום של תעודת הזהות שלכם.

  • טופס נש"מ – טופס חתום על ידיכם שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון. לתשומת ליבכם, אם לא פתחתם קרן השתלמות כאמור, לא חלה על המעביד חובה לבצע עבורכם הפרשות רטרואקטיביות. עובד הוראה שחוזר מחופשה ללא תשלום או שעבר לעבוד כעובד מדינה אצל מעסיק אחר, חייב לחדש את הצטרפותו לקרן ההשתלמות.

קרן השתלמות שאינה ייעודית

קרן השתלמות שהיא קופות גמל. קרן זו אינה מזכה את העובד ביציאה לשנת שבתון, והיא משמשת אפיק חיסכון כללי. לתשומת ליבכם, עובד המצטרף לקרן ההשתלמות לא יאוחר מ-31 בדצמבר, תיחשב חברותו בקרן ההשתלמות החל מתחילת שנת הלימודים. אם הצטרף בכל מועד לאחר מכן, ייחשב מועד הצטרפותו לא לפני 1 בינואר של אותה שנת מס שבה הגיש את בקשתו. 

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות שאינה ייעודית

שיעור ההפקדות בקרן השתלמות שאינה ייעודית הוא 7.5% מצד המעסיק ו-2.5% מצד העובד.

הצטרפות לקרן השתלמות שאינה ייעודית

  • טופס הצטרפות – טופס חתום על ידי החברה המנהלת של קרן ההשתלמות ועל ידי העובד. חברות המנהלות של קרנות הפנסיה מאפשרות הצטרפות מקוונת, שבסיומה מופק אישור הצטרפות שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת תיק מקוון.

  • טופס נש"מ – טופס חתום על ידי העובד בלבד, שיש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת תיק מקוון.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

אם ברצונך להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות הייעודיות לעובדי הוראה המזכות ביציאה לשנת שבתון לצורך השתלמות, בתחומי עניין שונים הקשורים לקידומם המקצועי, יש לפנות לאחד מאתרי הקרנות, בהתאם לבחירתך. להצטרפות מקוונת:

אם ברצונך להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שאינן ייעודיות לעובדי ההוראה שהיא קופת גמל, שאינה מזכה ביציאה לשנת שבתון ומשמשת כאפיק חסכון כללי, עליך לפנות לחברה המנהלת של קרן ההשתלמות בהתאם לבחירתך. 

החברות המנהלות של קרנות ההשתלמות מאפשרות הצטרפות מקוונת שבסיומה מופק אישור הצטרפות, אותו יש להגיש לחשב שכר במחוז באמצעות פנייה מקוונת בפורטל עובדי הוראה. כמו כן עליך לסמן ולצרף טופס נש"מ "נספח א-4" בקישורים שבדף זה, אם ברצונך להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שאינן ייעודיות לעובדי ההוראה שהיא קופת גמל, אשר אינה מזכה ביציאה לשנת שבתון ומשמשת כאפיק חיסכון כללי.

​קרן השתלמות רגילה שאינה ייעודית לעובדי הוראה, אינה מזכה ביציאה לשנת שבתון.

​בקרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה שיעורי ההפרשות שונים משיעורי ההפרשות בקרנות הרגילות: מעסיק 8.4% עובד 4.2% וקרנות אלו מזכות ביציאה לשנת שבתון.

קרן ההשתלמות הרגילה מהווה אפיק חסכון בלבד ואינו מזכה בשנת שבתון, שיעורי ההפרשות: מעסיק 7.5% עובד 2.5%. מידע נוסף ניתן לקרוא באתרי הקרנות.

​התנאים לפדיון הכסף ממעוגן בתקנוני הקרנות, ויש לבדוק זאת מולן.

​כן, לשם כך יש לבחור באפשרות של קרן השתלמות רגילה ולצרף אישור הצטרפות מקרן ההשתלמות הקיימת + טופס נש"מ נספח א'4.

​אנו ממליצים לפנות ליועץ פנסיוני מוסמך ולהתייעץ עימו.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי