דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
היקף משרה
היקף משרה

בדף זה תוכלו למצוא מידע על ​היקף המשרה שלכם (במדינה או בבעלות) וכן מידע על מעמדכם במשרד החינוך (קבוע או לא קבוע), המחוז המנהל, זכאות לשעות גיל ותאריכי הצטרפות לרפורמות ("אופק חדש" או "עוז לתמורה").

כמו כן תמצאו טבלאות מתוך נוהל חריגות משרה, המפרטות את היקף המשרה המקסימלי האפשרי עבור עובדי הוראה על פי אופי העסקתם, את אחוז החריגה המותר ואת הגורמים המאשרים חריגות משרה, הן בחינוך הרשמי והן בחינוך המוכר שאינו רשמי.

באזור הקישורים המופיע בתחתית​ העמוד תוכלו למצוא ​קישור לתקנוני עובדי הוראה המפרטים את החוקים והכללים הקשורים למשרת אם, לשעות גיל ולנושאים נוספים.

חריגות משרה

ככלל, היקף ההעסקה במשרה מלאה הן בחינוך הרשמי והן בבעלות הוא 100% משרה. השעות המאושרות מעל 100% משרה הן שעות פרונטליות בלבד.

חריגות משרה לעובדי הוראה בחינוך הרשמי

היקף המשרה המינימלי בחינוך הרשמי הוא 1/2 משרה או לחלופין 1/3 משרה למתמחים ולמורים בחינוך המיוחד. היקף משרה חריג הוא כל היקף העסקה מעל 100% משרה או מתחת להיקף המשרה המינימלי. בסוגי העסקות שונות ניתן לשבץ מורים בהיקף משרה של עד 106% ללא צורך באישור מיוחד. לפרטים ראו נוהל חריגות משרה בחינוך הרשמי.

אישור חריגות העסקה לעובדי הוראה בחינוך הרשמי מעל 100% משרה לשנת הלימודים תשע"ט:

אופי ההעסקההיקף משרה מקסימלי שמנהל יכול לשבץ היקף משרה באישור המחוזהיקף משרה באישור אגף בכיר כוח אדם בהוראה
מורים המועסקים ע"פ  שבוע עבודה טרום-רפורמהעד 106%עד 140%אין החרגה מעל 140%
מורים המועסקים ב"אופק חדש"עד 106%עד 117%

מעבר ל-117%

גננות המועסקות ב"אופק חדש"עד 126%אין

מעבר ל-126%

מורים המועסקים בהדרכה בתנאי טרום-רפורמה או ב"אופק חדש"עד 117%אין

מעבר ל-117%

העסקה משולבת "אופק חדש" וטרום-רפורמהעד 106%עד 117%

מעבר ל-117%

העסקה משולבת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"עד 106%​עד 117%​מעבר ל-117%​
מורים המועסקים ב"עוז לתמורה"עד 106%

עד 112.5%

מעבר ל-112.5%

העסקה משולבת "עוז לתמורה" וטרום-רפורמהעד 106%

עד 112.5%

מעבר ל-112.5%

מורי חפציב"ה במסגרת "אופק חדש"

עד 125%

לא מאושרת חריגה נוספת

 

חריגות משרה לעובדי הוראה בחינוך המוכר שאינו רשמי 

לעובדי הוראה בחינוך שאינו רשמי המועסקים במוסד אחד, מספר השעות המקסימלי שיאושר מעבר למשרה מלאה הוא 10 שעות שבועיות. לעובדי הוראה המועסקים במספר מוסדות בהיקף כולל שמעבר למשרה מלאה, היקף המשרה המקסימלי שיאושר הוא 125% משרה. לפרטים ראו נוהל חריגות משרה בחינוך המוכר שאינו רשמי.

היקפי ההעסקה המקסימליים לעובדי בעלויות לשנת הלימודים תשע"ט

אופי ההעסקה​היקף משרה מקסימלי ללא אישורהיקף משרה באישור אגף בכיר כוח אדם בהוראה

מורים המועסקים ע"פ  שבוע עבודה טרום-רפורמה

עד 140%​מעבר ל-140%​

מורים המועסקים ב"אופק חדש"

עד 117%​מעבר ל-117%​
העסקה משולבת "אופק חדש" וטרום-רפורמהעד 117%​מעבר ל-117%​

העסקה משולבת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

עד 117%​מעבר ל-117%​

מורים המועסקים ב"עוז לתמורה"

עד 125%​מעבר ל-125%​
העסקה משולבת "עוז לתמורה" וטרום-רפורמהעד 125%​מעבר ל-125%​

 

 

  

 

הנתונים שלי

​לתשומת לבכם, היקף המשרה מחושב ב-1 בחודש מדי חודש בחודשו.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 14, לרבות ילד מאומץ, או עובד נשוי שילדיו נמסרו לחזקתו על פי חוזה גירושין מאושר ותקף או פסק דין תקף, העובדים במשרה של 79% לפחות, זכאים לתוספת של 10% בתנאי שהיקף ההעסקה בהוראה + הדרכה + תוספת מורה-אם לא יעלה על 100% משרה.

מורה אם העובדת בכמה בעלויות, שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ-79%, אך היקף משרתה בכל הבעלויות יחד מגיע ל-79% ומעלה, זכאית לתוספת של 10%. כל בעלות תשלם את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של המורה אצלה.

עובד הוראה גרוש שילדיו נמסרו לחזקתו על פי חוזה גירושין תקף או על פי פסק דין חלוט, והם בגיל של עד 14 שנים, זכאי אף הוא לתוספת של 10% לשכרו המשולב, בכפוף לתנאים של עובדת הוראה במשרת אם.

עובדת הוראה אם, הזכאית גם לשעות גיל, תוכל ליהנות מההטבה האמורה ובלבד שהיקף משרתה יעמוד על 79% משרה לפחות.

השעות הנכללות בחישוב הן שעות חינוך, שעות עזר, הניתנות במשך כל השנה ואינן שעות בודדות ושעות מענק השתלמות.

עובד הוראה שהגיע לגיל 50 עד 31 בדצמבר, מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות מתחילת אותה שנת לימודים. בהגיעו לגיל 55 מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות נוספות.

אם הגיע עובד ההוראה לגיל 50 או לגיל 55 ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיה זכאי להנחה זו בשעות גיל מתחילת שנת הלימודים שאחריה.

עובד הוראה במשרה חלקית זכאי להנחה של שעות גיל. עובד הוראה כאמור שהוצעה לו השלמת משרה והוא סירב לקבל את ההצעה, אינו זכאי להנחה של שעות גיל.

עובד כאמור שהוצעה לו השלמת משרה והוא סירב לקבל את ההצעה בגין מצב בריאותו, יהיה זכאי להנחה בשעות גיל אם הוועדה הרפואית המחוזית אישרה כי אמנם אין באפשרותו לעבוד במשרה מלאה.

מורה שהיא אם לילד מתחת לגיל 14, תהיה זכאית לחישוב משכורתה בהתאם להנחה בשעות גיל אם תעבוד 79% משרה לפחות.

מנהלים, מרכזים וסגני מנהלים המועסקים במשרה מלאה, המלמדים בכיתות 2/3 ממשרתם השלמה, זכאים להנחה של שעות גיל. אם הם מלמדים בכיתות פחות ממספר השעות האמור, ייהנו ממחצית ההנחה של שעות גיל.

 

עובדת הוראה אם, שהיקף משרתה באחת הבעלויות שבהן היא מועסקת הוא בהיקף של 79% משרה לפחות, זכאית להטבה האמורה מאותה בעלות. אם היא עובדת בבעלויות נוספות, אין היא זכאית לתוספת האמורה בגין עבודתה בבעלויות נוספות.

עובדת הוראה אם העובדת במספר בעלויות, שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ-79%, אך היקף משרתה הכולל הוא 79% משרה לפחות, זכאית לתוספת האמורה. כל בעלות תשלם לה את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של העובדת אצלה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --