דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הלוואות מותנות לסטודנטים
הלוואות מותנות לסטודנטים

הלוואה מותנית ניתנת לסטודנטים להוראה כדי לסייע להם במימון לימודיהם. ההלוואה תהפוך למענק אם הסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה וישתלב בעבודה בתחום ההוראה. ההלוואה היא הלוואה בנקאית עם תקופת פירעון של עד 4.5 שנים. לעומדים בקריטריונים של משרד החינוך קיימים מסלולי הלוואה שונים המפורטים בדף זה.

קריטריונים לזכאות להלוואה | סוגי הלוואות הגשת הבקשה | הפיכת ההלוואה למענק

קריטריונים לזכאות להלוואה

הזכאות לבקשת הלוואה מותנית ניתנת לאוכלוסיית הסטודנטים להוראה העומדת בתנאים המפורטים להלן:

 • סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בהוראה (B.Ed).   

 • סטודנטים ללימודים שאינם אקדמיים (לימודי תעודת הוראה).

 • הלומדים בתכניות להכשרה אקדמית להוראה (בכירים, מורים וגננות).

 • הלומדים לתואר שני משולב עם תעודת הוראה M.Teach.

 • סטודנטים הלומדים בתכניות ייחודיות לתעודת הוראה.

סוגי הלוואות

בתחום ההלוואות המותנות קיימים כמה סוגי מענקים בהתאם לתקופה ולהיקף המשרה של הלווה. כל ההלוואות הן עד 40 תשלומים וצמודות למדד, וניתנות בריבית של 3% (למעט הלוואת מענק מותנה רגיל, המוענקת ללא ריבית). ראו פירוט בהמשך הדף.

הגשת הבקשה

כדי להגיש בקשה להלוואה, על הסטודנט לפנות למזכירות המוסד שבו הוא לומד. בטופסי ההרשמה ללימודים במוסדות קיים סעיף למי שמעוניין בקבלת הלוואה מותנית, ועל הסטודנט לציין זאת ולמלא את כל הפרטים הרלוונטיים. הבקשה תועבר לטיפול משרד החינוך ותטופל מול המוסד שבו לומד הסטודנט. 

הפיכת ההלוואה למענק

באחריות המוסדות להכשרת עובדי הוראה להביא לידיעת הסטודנטים את המידע המצורף, שלפיו על מנת להפוך את ההלוואה למענק, יעביר הסטודנט את האישורים הבאים למייל adifa@education.gov.il לפקס 073-3935185 או בדואר לגב' עדי פחימה, משרד החינוך, כנפי נשרים 15, גבעת שאול ירושלים, 91911, טלפון 073-3935127.

 • תעודת בוגר תואר ראשון (BA) + תעודת הוראה

 • אישור העסקה על כך שלימד במוסד המוכר על ידי משרד החינוך ובהיקף משרה שהתחייב ללמד. עליו להציג אישור חתום ממנהל המוסד, שיכלול את תאריכי תחילה וסיום עבודתו וכן את היקף המשרה שהתחייב ללמד.

לתשומת ליבכם,

 • צירוף כל האישורים חיוני לשם מחיקה בפועל של ההלוואה שניתנה והפיכתה למענק עבור הסטודנט. רק בתום לימודי ההוראה יוכל הסטודנט לקבל את הפטור להלוואה המותנית.

 • אין לראות בקבלת ההלוואה המותנית התחייבות כלשהי להעסקה בפועל של העובד מצד משרד החינוך.

בנוסף לצירוף המסמכים המפורטים לעיל, חשוב לזכור כי התנאים הקובעים בפועל את הפיכת ההלוואה למענק מפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו חתום הסטודנט. ההלוואה אינה הופכת למענק באופן אוטומטי, ובמקרים הבאים לא יוכל הסטודנט ליהנות מן המענק, ויהיה עליו לפרוע את ההלוואה במלואה:

 • אם לא סיים הסטודנט את לימודיו.

 • אם לא עבד במשך שנה בהיקף של 1/3 משרה לפחות, או לא עבד במשך שנתיים בהיקף של 2/3 משרה, בהתאם להלוואה שקיבל.

 • אם לא הגיש הסטודנט את האישורים עד לתום מועד הפירעון של 4.5 שנים. במצב זה יתחיל הבנק לגבות מהסטודנט את 40 התשלומים.

עם זאת, ישנם מקרים חריגים בתנאי ההלוואה, שבמסגרתם עדיין ניתן להפוך את ההלוואה למענק:

 • אם שלח הסטודנט את אישור ההסמכה ואישור ההעסקה לאחר מועד הפירעון, יהיה עליו לשלם את מספר התשלומים החל ממועד פירעון ההלוואה ועד להודעת משרד החינוך לבנק על הפסקת הגבייה, כך שיתרת ההלוואה תהפוך עבורו למענק.

 • אם לא יכול היה הסטודנט לסיים את לימודיו מסיבות בריאותיות או כלכליות, באפשרותו להגיש בקשה לוועדת החריגים של המשרד.    

על הלומדים להמציא מיידית את המסמכים לאחר קבלתם.

לשם בירור נושאי סוגי ההלוואה, עומד לרשות הסטודנטים מערך מסייע. גובה הסיוע נקבע על פי סוג ההלוואה המותנית, ובהתאם למסגרת התקציבית שתאושר לאגף. לפרטים נוספים ראו כאן.

סוג המענק מטרה סכום תנאי החזרה במקרה של אי מילוי התחייבות למענק המותנה
מענק מותנה רגיללימודי הוראה בכל המקצועותעד 4,000 ש"חהלוואה צמודת מדד ללא ריבית, עד 40 תשלומים (מדד מיום מתן ההלוואה המותנית).
מענק מותנה מועדףלמקצועות ואזורים נדרשיםעד  5,800 ש"חהלוואה צמודת מדד +3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
פרויקט  מצויניםללימודי תואר ראשון לבעלי ציונים גבוהים במיוחד לכל המקצועות 5,800 ש"חהלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
מענק מיוחד מותנה לתכניות מיוחדות לתעודת הוראהלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישות מיוחדות של המשרד11,500 ש"חהלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית) מחייבת שנתיים עבודה של 2/3 משרה על כל הלוואה.
מענק (חדש) מותנה מועדף ללימודים לתואר שני לבוגרי תכניות ייחודיות  מאושרות ע"י משרד החינוךלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישה מיוחדת של משרד החינוך12,600 ש"ח בכל אחת מ-2 שנות הלימוד     הלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית. מחייבת שנת עבודה בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה.
מענק מותנה מועדף לתואר שני בהוראה M Teachתואר שני משולב תעודת הוראה במקצועות הנדרשים14,000 ש"ח בכל אחת מ-2 שנות הלימודהלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית). מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה.
מענק מותנה מועדף לתכניות מיוחדות בתכנית 4 שנתית לתכנית לתואר ראשון+ שני+ תעודת הוראהלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישה מיוחדת של משרד החינוך כגון ("נחשונים" באונ' בר אילן)18,000 ש"ח בכל אחת מ-4 שנות הלימודהלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית). מחייבת שנת עבודה כמורה בפועל במערכת החינוך הפורמלית (לא בתכניות תוספתיות) בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה.


קישורים
טפסים
תשובות לשאלות נפוצות
הלוואות עד 4,800 ש"ח הן הלוואות צמודות למדד ללא ריבית. הלוואות בגובה 5,400 ש"ח ומעלה הן הלוואות צמודות למדד, ונוסף על כך יש עליהן ריבית של 3% בשנה.
לווה שלא עומד בקריטריונים צריך להחזיר את ההלוואה כולל הריבית וההצמדה מהיום שקיבל את ההלוואה.

עבודה בהוראה תוכר אם עבדת באחת המסגרות הבאות:

 • מסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך, כגון גנים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים, עבודה מטעם הסוכנות היהודית, קרן קרב, רשתות אורט, עמל, אמית וברקו וייס.

 • גנים המוכרים על ידי משרד הכלכלה.

 • רשתות החינוך המוכר שאינו רשמי, כגון מוסדות חב"ד, מעיין החינוך התורני, החינוך העצמאי , תלמודי תורה וכיוצא בזה.

הלוואה ע"ס 5,800 ש"ח - יש לעבוד שנה אחת כנגד כל הלוואה, כאשר בכל שנה חובה לעבוד 6 חודשי עבודה בפועל לפחות.

הלוואה ע"ס 5,800 ש"ח לגננות המואצות של ועדת טרכטנברג - יש לעבוד שנתיים כנגד כל הלוואה, כאשר בכל שנה חובה לעבוד 6 חודשי עבודה בפועל לפחות.
הלוואה ע"ס 11,500 ש"ח - יש לעבוד שנתיים כנגד כל הלוואה, כאשר בכל שנה חובה לעבוד 6 חודשי עבודה בפועל לפחות.

הלוואה ע"ס 5,800 ש"ח - יש לעבוד בהיקף של 1/3 משרה.

הלוואה ע"ס 5,800 ש"ח לגננות המואצות של ועדת טרכטנברג - יש לעבוד בהיקף של 2/3 משרה.
הלוואה ע"ס 11,500 ש"ח - יש לעבוד בהיקף של 2/3 משרה.

את האישורים אפשר לשלוח במספר דרכים: בפקס 073-3935185 או בדוא"ל adifa@education.gov.il או בדואר לגב' עדי פחימה, משרד החינוך, כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 91911, טלפון 073-3935127.

המכתב שהערֵבים מקבלים מהבנק לפני שמגיע מועד פירעון ההלוואות הוא מכתב תזכורת לגבי הערבות ולא מכתב גבייה.
תאריך הפירעון נקבע לגרייס של 4.5 שנים מיום סיום הלימודים התקני.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי