דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
נקודות זכות ודרגות קידום
נקודות זכות ודרגות קידום

החל ממועד הכניסה לרפורמת עוז לתמורה יוכל עובד ההוראה לצבור נקודות זכות שיזכו אותו בתוספת דרגות קידום. נקודות זכות יוענקו עבור מילוי תפקידים מסוימים ועבור הערכה גבוהה בגין מילוי אותם תפקידים. 

אם אתם שייכים לרפורמת עוז לתמורה, כאן תוכלו לצפות בנקודות הזכות שלכם המעודכנות במערכות משרד החינוך.​

​​​​​​​​​נ​קודות זכות

צבירת 10 נקודות תזכה את עובד ההוראה בדרגת קידום בשיעור של 1.67% מהשכר המשולב. עובד הוראה יהיה זכאי ל-4 דרגות קידום לכל היותר במהלך תקופת העסקתו בשיעור מצטבר של 6.69%. פרק הזמן המינימלי בין דרגה לדרגה הוא 3 שנים.

תפקידים רלוונטיים לצבירת נקודות זכות

תפקיד

מספר נקודות

מחנך​2​
רכז טיולים​2.5​
רכז הערכה ומדידה​2.5​
רכז התאמות ללמידה​2.5​
רכז מקצוע​3​
רכז חינוך חברתי​3​
רכז שכבה​4​

 

לתשומת ליבכם,

  • עובד הוראה הממלא ​מספר תפקידים יוכל לצבור ניקוד בגין תפקיד אחד בלבד, כאשר לצורך צבירת הנקודות ייחשב התפקיד המזכה במספר הנקודות הרב ביותר.

  • עובד הוראה המצטרף לרפורמת עוז לתמורה באמצע שנה ומבצע תפקידים לצורך קבלת נקודות זכות, לא יוכרו לו נקודות הזכות בגין התפקיד,מכיוון שההכרה בנקודות זכות לצורך תפקיד היא עבור שנה שלמה בתפקיד.

  • ברפורמת עוז לתמורה חל"ת חלקי אינו מקנה קידום גמולים אלא רק חל"ת מלא.

לצורך קבלת פרטי ​הזדהות להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה יש לפנות למזכירות בית הספר, או למרכז שירות ומידע ארצי.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי