דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מילוי מקום ושעות פעילות נוספות
מילוי מקום ושעות בודדות

כאן תוכלו לצפות, לאחר הזדהות, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בנתוני מילוי המקום שביצעתם וכן בשעות הפעילות הנוספות ("שעות בודדות") שביצעתם במוסדות השונים שבהם אתם משובצים. 

מילוי מקום לעובדי הוראה - כללים ונהלים

  1. הנהלת המוסד תיערך ותעשה את הסידורים הדרושים לקיומם של לימודים תקינים באמצעות כוח האדם העומד לרשותה.

  2. עובד ההוראה ייענה לפניית המנהל למלא את מקומם של עובדי הוראה חסרים, כדי להבטיח את  מהלך הלימודים התקין בבית הספר. 

  3. עובד הוראה שיתפנה מעבודתו ביום מסוים לרגל יציאת תלמידים לטיול וכיוצא בזה, יימצא באותן השעות בבית הספר, יעמוד לרשות המנהל וימלא, לפי הצורך, את מקומם של עובדי הוראה חסרים ללא תשלום.

  4. במקרים מסוימים הנהלת בית הספר רשאית לאשר לעובד הוראה עבודה בשעות נוספות במילוי מקום.

  5. רצוי להעסיק כממלא מקום עובד הוראה מצוות בית הספר המתאים להוראה באותו רובד חינוכי.

  6. מספר שעות העבודה של עובד ההוראה ממלא מקום אינו יכול לעלות על מספר השיעורים שנקבע במצבה למורה הנעדר.

  7. אם ממלא המקום הוא עובד הוראה באותו מוסד, הוא יוכל למלא מקום רק בשעות שבהן הוא פנוי מהוראה בכיתה אחרת, על פי מערכת השעות.

  8. מנהל בית הספר או מנהל חטיבת הביניים, הממלאים את מקומו של עובד הוראה הנעדר מעבודה, אינם זכאים לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זו. סגני מנהלים במוסדות חינוך המועסקים בניהול בהיקף שאינו עולה על 12 שעות שבועיות, רשאים למלא מקום של עובדי הוראה תמורת שכר.

​שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום​​

שכרם של עובדי הוראה הממלאים את מקומם של עובדי הוראה מצוות בית הספר יהיה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי של רפורמת אופק חדש.

שעות פעילות נוספות

שעות פעילות נוספות ("שעות בודדות") הן שעות המבוצעות מעבר לשעות המשרה הרגילות של עובד הוראה. עובד הוראה רשמי המועסק על ידי משרד החינוך ברפורמת "אופק חדש" זכאי לתשלום עבור שעות פעילות נוספות בשיעור של 125% מערך שעה רגילה. 

ניתן לבצע עד 18 שעות פעילות נוספות בכל מחצית שנת לימודים. הפעילויות שניתן לבצע בשעות אלה הן אספת בית ספרית כללית, אספת הורים וילדים פרטנית או פעילות לאחר שעות בית הספר (מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכדומה).

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עבור עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה, שעות מילוי מקום הן שעות שניתנות במקום היעדרות של עובד הוראה אחר. לעומת זאת, את כל שאר השעות שאינן במקום היעדרויות, מדווחים כשעות פעילות נוספות בהתאם לאמור בהסכם אופק חדש: שעות פעילות בית ספרית, שעות חוגים תורניים וכדומה.

​​שעות מילוי המקום שדווחו יופיעו בפורטל רק לאחר שיאושרו על ידי חשב שכר במחוז.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי