דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מילוי מקום ושעות פעילות נוספות
מילוי מקום ושעות בודדות

כאן תוכלו לצפות, לאחר הזדהות, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בנתוני מילוי המקום שביצעתם ובשעות פעילות נוספות שביצעתם במוסדות השונים שבהם אתם משובצים. כמו כן תמצאו בדף את הנהלים והכללים להעסקת עובדי הוראה ממלאי מקום, אופן קבלת השכר ותנאי השירות בעת מילוי מקום וכן מידע כללי על זכאות לשעות פעילות נוספות.

מילוי מקום - כללים ונהלים

 • הנהלת המוסד תיערך ותעשה את הסידורים הדרושים לקיומם של לימודים תקינים באמצעות כוח האדם העומד לרשותה.

 • בכל מקרה אין לשלוח את התלמידים לפני השעה 12:00 לבתיהם. הסדר זה אינו חל על עובדי הוראה שנקראו לשירות מילואים ממושך ועל עובדות הוראה היוצאות לחופשת לידה.

 • המורה/העובד ייענה לפניית המנהל למלא את מקומם של מורים חסרים, כדי להבטיח מהלך לימודים תקין בבית הספר. מורה  שיתפנה מעבודתו ביום מסוים לרגל יציאת תלמידים לטיול וכיוצא בזה, יימצא באותן השעות בבית הספר, יעמוד לרשות המנהל וימלא, לפי הצורך, את מקומם של מורים חסרים ללא תשלום.

 • במקרים מסוימים הנהלת בית הספר רשאית לאשר למורה עבודה בשעות נוספות במילוי מקום.

 • רצוי להעסיק כממלא מקום מורה המתאים להוראה באותו רובד חינוכי.

 • מספר שעות העבודה של ממלא מקום אינו יכול לעלות על מספר השיעורים שנקבע במצבה למורה הנעדר.

 • אם ממלא המקום הוא מורה באותו מוסד, הוא יוכל למלא מקום רק בשעות שבהן הוא פנוי מהוראה בכיתה אחרת, על פי מערכת השעות.

 • מנהל בית הספר או מנהל חטיבת הביניים, הממלאים את מקומו של מורה הנעדר מעבודה, אינם זכאים לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זו. סגני מנהלים במוסדות חינוך, המועסקים בניהול בהיקף שאינו עולה על 12 שעות שבועיות, רשאים למלא מקום של מורים, תמורת שכר.

​שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום​​

 • שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום מצוות בית הספר, המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יהיה לפי הוותק שלהם ודרגתם בצירוף תגבור הוראה ו​גמול הכשרות.

 • שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום, שאינם מצוות המורים המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יחושב לפי שכר מורה בכיר בשנת ותק ​שלישית.​

תנאי השירות של ממלאי מקום

 • אין להעסיק מורה בשכר לפי שעות יותר מחודשיים רצופים במשך שנת הלימודים.

 • מורים ממלאי מקום, כולל מורים כנ"ל המועסקים פחות מ-51 יום, זכאים לתשלומים בגין  נסיעות, הבראה וביגוד. 

 • עובדי הוראה שמדווחות להם שעות מילוי מקום או שעות פעילות נוספות, ידווחו בתחילת שנת הלימודים או ברגע שנודע להם היכן ימלאו מקום, על כל המוסדות שבהם יבצעו מילוי מקום או שעות פעילות נוספות, והתשלום יחושב לפי דיווח זה, בהתאם לדיווח השעות במערכת נתוני העסקה. יש לדווח את הנסיעות באמצעות טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולצרפו לפנייה מקוונת בפורטל.

 • מנהלי בתי הספר חייבים לנכות מס ארגון משכרו של מורה ממלא מקום, אם אינו חבר בשום ארגון עובדים. לפיכך על מנהלי בתי הספר לחייב את כל המורים ממלאי המקום להצהיר, על גבי טפסים מיוחדים שהופצו בין כל בתי הספר והמצויים גם בכל גזברות מחוזית, אם הם חברים בארגון עובדים כלשהו. ​

 • ותק - עובד הוראה ממלא מקום, שעבד לפחות 6 חודשים באותה שנת לימודים ובהיקף של 1/3 משרה לפחות, או 150 יום בהיקף ממוצע של 1/2 משרה לפחות, או 375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בגבולות עד משרה מלאה אחת בבתי ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים, או 300 שעות עבודה בבתי ספר על-יסודיים, סמינר ומכללות זכאי להכרה בוותק מלא על תקופה זו.

 • ככלל, עובד הוראה זכאי לתשלום עבור פגרת חג אם עבד לפני ואחרי הפגרה, ואין התשלום תלוי במספר ימי העבודה. אך ממלא מקום המתקבל לעבודה זמן קצר לפני חופשת חגים לתקופה העולה על 51 ימי עבודה רצופים, יקבל תשלום עבור החגים רק אם מספר ימי ההוראה שילמד לפני אותה חופשה גדול ממספר ימי חופשת החגים; אם מספר ימי ההוראה שילמד לפני החגים אינו עולה על מספר ימי חופשת החגים, יועסק העובד כממלא מקום לפי שכר על בסיס שעות; רק לאחר סיום חופשת החגים יועסק על בסיס חודשי.​

 • עובד הוראה ממלא מקום שעבד לפחות 3 חודשים לפני החופשה, ועבודתו הופסקה עם תום הלימודים לפני החג, יהיה זכאי לתשלום בעבור חופשת החג, בתנאי שהעובד הקבוע החוזר לעבודתו לא יהיה זכאי לתשלום עבור חופשת החג. 

 • עובד הוראה המצוי בשנת שבתון ונקרא לשמש כממלא מקום, יקבל את משכורתו כממלא מקום לפי דרגתו והוותק שלו. ​

שעות פעילות נוספות

שעות המבוצעות מעבר לשעות המשרה הרגילות של עובד הוראה. עובד הוראה רשמי המועסק על ידי משרד החינוך ברפורמת "אופק חדש" זכאי לתשלום עבור שעות פעילות נוספות בשיעור של 125% מערך שעה רגילה. ניתן לבצע עד 18 שעות פעילות נוספות בכל מחצית שנת לימודים. הפעילויות שניתן לבצע בשעות אלה הן:

 • אספה בית ספרית כללית

 • אספת הורים וילדים פרטנית

 • פעילות לאחר שעות בית הספר – מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכדומה.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עבור עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה, שעות מילוי מקום הן שעות שניתנות במקום היעדרות של עובד הוראה אחר.

לעומת זאת, את כל שאר השעות שאינן במקום היעדרויות, מדווחים כשעות פעילות נוספות: שעות עבודה בפגרות, שעות פעילות בית ספרית, שעות חוגים תורניים וכדומה.

​​שעות מילוי המקום שדווחו יופיעו בפורטל רק לאחר שיאושרו על ידי חשב שכר במחוז.

עובד הוראה במילוי מקום יקבל את שכרו באחד משני מועדי תשלום בהתאם לתאריך בו דווחו שעות מילוי המקום.

תעריף שעת מילוי מקום הוא תעריף קבוע והסכום מופיע בתלוש השכר. ניתן לראות את תאריכי הדיווח ואת השעות עבודה שדווחו בדף זה.


​עקב הדיווח המאוחר לא הונפק תלוש השכר בחודש זה עבור שעות עבודתך, והתלוש יונפק בחודש הבא.​

כן , באופן יחסי לשעות עבודתו. הקצובה תשולם עם כל תשלום שמקבל המורה בגין עבודתו.
כן , בכפוף להמצאת אישורי מחלה ובהתאם להיקף עבודתו במילוי מקום במהלך השנה.
כן, בכפוף לטופס בקשה לקצובת נסיעה חתום על ידי המורה. הקצובה תשולם במחירי התחבורה הציבורית.
כן, בכפוף לקריטריונים הבאים: 
 • ביסודי – ביצוע של 375 שעות בשנת הלימודים. 

 • בחטיבת ביניים – ביצוע של 300 שעות בשנת הלימודים או  צבירה של 150 ימי עבודה בשנת הלימודים.

​אם לא נקלט דיווח על שעות מילוי המקום, יש לפנות לגננת מנהלת הגן או לבית הספר, כדי שיקלידו דיווח במערכות (מערכת מדג"נט לגננות ומערכת מדב"ס/אופקית לבית הספר). לאחר שהדיווח ייקלט במערכות המשרד ויאושר בגזברות, ניתן יהיה לצפות בדף זה בתאריכי הדיווח ובשעות העבודה שדווחו. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי