דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
גמולי השתלמות
גמולי השתלמות

גמול השתלמות הוא הטבה בשכר שמטרתה הן לקדם את עובד ההוראה באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקים והן לתגמל אותו. בדף זה מפורטים סוגים של גמולי השתלמות ומספר תנאים להוצאתם. 

למידע כללי ואישי על הקורסים וההשתלמויות שלכם המזכים בגמולי השתלמות ראו בדף הקורסים שלי. למידע על הכרה לגמול השתלמות ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" ועל היקף השעות הנדרש בכל רפורמה ראו בדף מסגרות למידה.  

​​​​​​​קורסים מוכרים לגמול השתלמות 

      כדי שהקורסים וההשתלמויות יוכרו לצורך גמול צריכים להתקיים התנאים הבאים: 

 1. ​המוסד שבו מתקיים מסלול הלימוד הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך.

 2. ​מסלול הלימוד​ מוכר לגמול השתלמות. 

אם ישנה אי ודאות בנוגע לזכאות לגמול עבור קורס מסוים, יש להיוועץ במחלקה להשתלמויות לעובדי ההוראה לפני תחילת תהליך הרישום לקורס.

גמולי השתלמות עבור פרסומים

גמולי השתלמות עבור פרסומים ניתנים לעובדי הוראה המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה. 

לצורך קבלת גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות, בימוי והפקות בתיאטרון, יצירות בתחום התנועה, המחול והספורט יש לצרף לפי העניין: 

 1. ​אישור מהמוזיאון המפרט את שמות היצירות ואת מועדי הצגתן, ובכלל זה את שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.

 2. תצלום של היצירות, שמות היצירות ומועדי הצגתן ואישור של המוסד או הגלריה שבהם הוצגו היצירות, ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.

 3. תצלום של היצירה או התוכנית הכתובה ומסמך הזמנה ואישור לביצוע ו/או לקלטת וידיאו.

גמולי השתלמות עבור פרסומים במגזר החרדי

גמולי השתלמות עבור פרסומים במגזר חרדי ניתנים לעובדי הוראה בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני, המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה.

לצורך קבלת הגמול נ​דרש:

 1. ​למלא את הטופס "בקשה לאישור גמול השתלמות בעד הפרסומים".

 2. לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הפרסום ב-250 עותקים לפחות. 

 3. לצרף את הפרסום בשני עותקים עבור כוח אדם בהוראה באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי. 

את המסמכים המלאים יש לשלוח לכתובת: דבורה הנביאה 2 , ירושלים.

המרת גמולים לדרגת בכיר

במקביל לנתיב הקידום לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ניתנת לעובד ההוראה האפשרות להגיע לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על בסיס לימודים קודמים שהוכרו על ידי משרד החינוך כמזכים את המשתלם בגמול השתלמות עם ציון.

פירוט הכללים שבהם נדרש עובד ההוראה לעמוד:

 1. ​לימודים או השתלמויות קודמים יובאו בחשבון רק אם התקיימו לאחר התאריך הרשמי של הסמכת עובד ההוראה לדרגת מורה מוסמך.

 2. עובד הוראה יידרש להמציא מסמכים המפרטים את נושאי הלימוד, היקף השעות והציונים. המסמכים חייבים להיות בחתימת המוסד.

 3. לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יובאו בחשבון רק לימודים והשתלמויות שהיקפם לא יפחת מ-56 שעות בכל יחידת לימוד, ושהוכרו לגמול עם ציון, להוציא לימודים סדירים לתואר אקדמי או הסמכה נוספת להוראה באוניברסיטה או במכללה לחינוך או במוסד להכשרת עובדי הוראה. נוסף על כך, על עובד ההוראה לצבור 720 שעות השתלמות המזכות בגמול עם ציון.

לאחר המרת גמולי השתלמות לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר וקבלת דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" יבוטלו גמולי ההשתלמות בהתאם.

לתשומת ליבכםדרגת שכר למורה ​מוסמך בכיר תינתן פעם אחת בלבד.

מורים בעוז לתמורה יכולים לצבור גמול אחד בכל שנה ולא יותר. רק מורים בשנת שבתון זכאים לכל הגמולים שצוברים בשנת השבתון. לגמול ה-18 זכאי מורה שבשנה שנכנס לעוז לתמורה צבר 112 שעות, מהן 56 שעות עם ציון ו-56 בלי ציון, כאשר ההשתלמות במתווה של עוז לתמורה.

הנתונים שלי

לתשומת ליבכם,

- ניתן להפיק אישור נתוני העסקה מקוון הכולל את סך הגמולים שנצברו.

- עבור עובדי בעלות, גמולים בסטטוס "ממתין לאישור גזברות" נחשבים גמולים מאושרים.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה ברפורמת אופק חדש אינו צובר גמולים אלא שעות התפתחות מקצועית לקידום דרגה. עליו להשתלם לפחות 30 שעות בכל שנה לצורך קידום דרגה. אם לא ישלים 30 שעות – לא יקודם באותה שנה.

עובד הוראה ברפורמת עוז לתמורה זכאי לגמול אחד בשנה בלבד. הגמול מורכב מ-56 שעות עם ציון ו-56 שעות בלי ציון. ברגע שישלים שעות אלה, הוא זכאי לגמול השתלמות.

הלימודים המזכים לצבירת שעות בשנת שבתון ולצורך קידום בדרגה הם לימודים לתארים אקדמיים, לימודים בארגון המורים או בהסתדרות המורים ולימודי תעודה.

לתשומת לבכם, על עובד הוראה המעוניין בלימודי תעודה לפנות לפי נוהל מסלול אישי ולהמציא המלצת מפקח.

אם אתה עובד מדינה בלבד, אין צורך להודיע למוסד או למוסדות  שבהם אתה מלמד. אם אתה מועסק במסגרת הבעלות או עמותות, עליך להמציא את האישורים לכל מקומות ההעסקה.

עובדי הוראה בעוז לתמורה יכולים לצבור עד 18 גמולים.

מורה שצבר את הגמול ה-17 טרום הצטרפותו לעוז לתמורה, יהיה זכאי לקבלת הגמול מיד עם הצטרפותו לעוז לתמורה. 

לגמול ה-18 זכאי מורה שלמד את הקורסים מרגע כניסתו לעוז לתמורה.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי