דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פרטים אישיים
פרטים אישיים

בדף זה מוצגים פרטיכם האישיים כפי שהם מופיעים במערכות משרד החינוך. ​​​יש לאמת את הנתונים האישיים ולעדכנם לאחר הזדהות בפורטל לצורך קבלת עדכונים שוטפים וחישובי שכר. את הנתונים הדמוגרפיים - כתובת מגורים, שם ושם משפחה וכדומה - יש לעדכן במשרד הפנים.

​​​​עדכון אמצעי קשר​ | פרטי ​חשב​ון בנק

עדכון אמצעי קשר​

  • לצורך קבלת הודעות עדכנו בפורטל בדף זה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואת מספרי הטלפון שלכם. 

  • אם ברצונכם לקבל מסרונים (הודעות SMS) עם מידע אישי והתראות בנושאים הרלוונטיים להעסקתכם, דאגו לעדכן את מספר הטלפון הנייד שלכם ולאשר קבלת מסרונים לטלפון הנייד.

  • כל שינוי בכתובת למשלוח דואר יש לעדכן בפורטל בדף זה. 

  • כל שינוי במצב המשפחתי יש לעדכן באמצעות טופס 101 ולצרף מסמכים התומכים בהצהרתכם.

פרטי ​חשב​ון בנק

  • לפניכם טופס שינוי חשבון בנק. לאחר מילויו יש להעבירו לחשב השכר בגזברות המחוז שאליו אתם שייכים ולצרף אליו ​אישור ניהול חשבון מהבנק או צ'ק מבוטל. 

  • ללא נספח טופס שינוי חשבון בנק לא ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק.​

  • ניתן להעביר את המסמכים הדרושים גם באמצעות פתיחת פנייה מקוונת​ וצירוף קבצים סרוקים של טופס שינוי חשבון בנק מלא וחתום וכן אישור ניהול חשבון מהבנק או צ'ק מבוטל.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה, ולאחר מכן בקטגוריית הפרטים האישיים לעדכן את השינויים. לתשומת לבך, שינוי בכתובת המגורים יתבצע אך ורק דרך משרד הפנים.
כתובת מגורים היא הכתובת המעודכנת במרשם האוכלוסין שבמאגרי משרד הפנים. כתובת למכתבים היא הכתובת שדווחה על ידי עובד ההוראה והיא ניתנת לעדכון בפורטל עובדי הוראה.
עליך לעדכן את מספר הטלפון הנייד ולסמן "מעוניין לקבל מסרונים לטלפון הנייד" בדף הפרטים האישיים שבפורטל עובדי הוראה. כמו כן עליך לוודא שהטלפון הנייד שברשותך מאפשר קבלת מסרונים.
תוכל לברר אם תיקך סרוק או לא במחוז שבו אתה מועסק. כך או כך, כבר היום תוכלו לצפות במידע על תנאי שכרך, כגון ותק בהוראה, דרגות, גמולי השתלמות, אישורי לימודים והשכלה וכדומה בדפים המתאימים בפורטל, לאחר הזדהות.
אתה רשאי להגיש בקשה לעיון בתיק אישי במחוז שבו אתה מועסק.
לכל עובד יש זכות עיון בתיק האישי, אך קיימים סייגים לעיון במסמכים שונים. ניתן לראות את הוראות הנוהל בפרק 93.125 בתקנון שירות (תקשי"ר) עובדי מדינה.

התיק המקוון נמצא בארכיון אלקטרוני בשרת המשותף לכלל המחוזות, ולכן אין צורך בהעברת תיק ממחוז אחד למשנהו.

ניתן לקבל כל מסמך מתיק סרוק באמצעות אגף כוח אדם בהוראה במחוז שבו אתה מועסק.

כל התעודות המקוריות שנמצאו בתיקים האישיים נסרקו ולאחר מכן נשלחו למחוז, כדי להשיבן לבעליהן. אם הייתה תעודת מקור בתיק ולא הגיע לידיך, פנה למחוז שבו אתה מועסק.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי