דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
חופשה ללא תשלום ושבתון
חופשות

אם אתם עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה, באפשרותכם להגיש בדף זה בקשה מקוונת לחופשה ללא תשלום או לשבתון וכן להודיע על חזרה מחופשה ולצפות בפירוט החופשות שלכם. 

כמו כן תוכלו לקרוא על שלבי התהליך המקוון להגשת בקשה לחל"ת או לשבתון, על סוגי הסטטוס של הבקשה ומשמעותם, ומה עליכם לעשות אם בכוונתכם לעבוד בעבודה נוספת במהלך החל"ת או השבתון.

שלב ראשון: הגשת בקשה לחל"ת או שבתון

באפשרותכם להגיש בקשה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או לשבתון עד לתאריך 31 במרץ של שנת הלימודים הקודמת לחופשה. הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור להגשת בקשה לחל"ת/שבתון שבהמשך דף זה.

לתשומת ליבכם, גם עובדי הוראה במכללות ובחינוך מבוגרים יכולים להגיש בקשת חופשה באמצעות הטופס המקוון.

בעקבות שמירת טופס הבקשה, תתעדכן בקשת החופשה במערכ​ת בסטטוס "חוות דעת", ותישלח הודעת דוא"ל לידיעת מנהל המוסד על בקשת החופשה. 

בסיום הגשת הבקשה לחופשה ודאו שהחופשה מופיעה באזור הנתונים האישיים לאחר הזדהות. להלן ​סוגי סטטוס החופשה כפי שהם מוצגים בפורטל: 

  1. חוות דעת - הבקשה ממתינה לחוות דעת המפקח.

  2. בטיפול כוח אדם בהוראה - הבקשה מצויה בטיפול כוח אדם בהוראה.

  3. מאושר - הבקשה אושרה, ונשלח אישור לעובד ההוראה.

  4. נדחה - בקשת החופשה נדחתה. 

  5. מבוטל - בקשת החופשה בוטלה​​.

לשאלות בנושא סיסמה ותמיכה בטופס, פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.

שלב שני: חוו​​ת דעת מפקח

מפקח כולל של המוסד יעדכן חוות דעת לאישור החופשה המבוקשת. לעובדי הוראה במקצועות מסוימים נדרשת גם חוות דעת של המפקח המקצועי. בסיום שלב זה תישמר החופשה במערכת בסטטוס "בטיפול כוח אדם בהוראה". 

שלב שלישי: טיפול כוח​​​ אדם בהוראה

פקיד כוח אדם בהוראה יאשר או ידחה את הבקשה בהתאם לחוות הדעת שהתקבלה מהפיקוח. בסיום שלב זה, סטטוס הבקשה יעודכן ל"מאושר" או "נדחה", ויישלח מכתב לעובד ההוראה. 

טופס הצהרה על עבודה במהלך חל"ת מעל חודש 

עובדי הוראה שאושרה להם חופשה ללא תשלום בתחילת שנת הלימודים למשך יותר מחודש שלם או שבתון, ומתכננים לעבוד במקום אחר, נדרשים למלא טופס הצהרה ולעדכן אם הם אכן יממשו את החופשה, ואם כן – אם בכוונתם לעבוד בעבודה נוספת במהלך החופשה. 

שלב רביעי: הוד​​עה על חזרה מחופשה

על עובד ההוראה להודיע על חזרתו מחופשה לא יאוחר מ-31 במרץ של שנת החופשה. ההודעה על החזרה מהחופשה תיעשה באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור הודעה על חזרה מחופשה שבדף זה. לשאלות בנושא סיסמה ותמיכה בטופס, פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.


לתשומת ליבכם, יש להודיע על חזרה מחופשה רק במקרה שהחופשה היא למשך כל שנת הלימודים. חופשה שנלקחה לפרק זמן קצר יותר אינה מצריכה הודעה.

אנו מאחלים לכם חופשה בטוחה וחזרה נעימה!

הנתונים שלי

בקשות חופשה לעובד הוראה רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

חופשות שדווחו - עובד הוראה בלתי רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​טפסים אלה מיועדים לעובדי הוראה שהנם עובדי מדינה בלבד. עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה המבקשים לדווח יציאה לחל"ת/שבתון או על חזרה מחל"ת/שבתון צריכים לפנות למוסד שהם מלמדים בו לצורך קבלת הנחיות.​

עד תאריך 31 במרץ של השנה הקודמת לשנת החופשה.

תקופת חל"ת של שנה מלאה, שעבורה נרכשו זכויות לגמלה מהמדינה, מזכה את עובד ההוראה בשנת ותק. אם הזכויות לגמלה נרכשו לפני 01.09.92, הזכאות לקידום הוותק היא מתאריך זה. עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמות, וקנה בשנה זו זכויות פנסיה מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, זכאי לשנת ותק.

שנת שבתון מזכה בוותק לאחר המצאת אישור בדבר ההשתלמות השנתית. עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות שבתון אלה - ייחשבו לו שנתיים אלה כשנת ותק אחת בהוראה.

אם מדובר על חופשה שאינה נמשכת לאורך כל שנת הלימודים (1 בספטמבר עד 31 באוגוסט), אלא רק למשך חלק מהשנה, אין צורך להודיע על חזרה מחופשה.

עד תאריך 31 במרץ של שנת החופשה. 

על עובד ההוראה לשלוח טופס ידני חדש המצוי ברשימת הטפסים שבהמשך דף זה, ולציין בהערה שנעשתה טעות בטופס המקוון שמילא. את הטופס ניתן לשלוח באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בצירוף הטופס הידני הסרוק.

כדי לבטל בקשה לחל"ת או לשבתון יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את סיבות הביטול, ולשלוח אותו לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז. ניתן לשלוח את בקשת הביטול גם באמצעות פתיחת פנייה מקוונת.
בקשת חל"ת כוללת שבתון, הארכת חופשת לידה, שליחות וכן חל"ת מכל סיבה אחרת. בבקשה לחל"ת על עובד ההוראה לפרט מהי סיבת הבקשה.
בסיום הגשת הבקשה ודאו שהחופשה מופיעה באזור הנתונים האישיים שלכם בפורטל עובדי הוראה. ניתן לעקוב בכל עת אחר סטטוס החופשה בפורטל.
ככל הנראה משום שהודעה על חזרה מחופשה רלוונטית רק עבור חופשה בשנה הנוכחית.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי