דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
חל"ת ושבתון
חופשות

עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה יכולים להגיש בדף זה בקשה מקוונת ליציאה לשנת חופשה ללא תשלום (חל"ת) או לשנת שבתון או להודיע על חזרה מחופשה או משבתון. עובדי הוראה בחינוך שאינו רשמי אינם יכולים להגיש בקשות במערכת זו. 

ניתן להגיש בקשה לחל"ת או לשבתון עד לתאריך 31 במרץ של שנת הלימודים הקודמת לחופשה באופן מקוון בלבד; או להודיע על חזרה מחופשה לא יאוחר מ-31 במרץ של שנת החופשה באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור "הודעה על חזרה מחופשה" שבדף זה. 

>> נוהל חל"ת ושבתון לשנת הלימודים תשפ"ב

>> מדריך להגשת בקשה מקוונת לחל"ת או שבתון 

>> סרטוני הדרכה להגשת בקשה מקוונת לחל"ת או שבתון

הגשת בקשה לחל"ת או לשבתון

באפשרותכם להגיש בקשה לחל"ת או לשבתון עד לתאריך 31 במרץ של שנת הלימודים הקודמת לחופשה באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור להגשת בקשה לחל"ת/שבתון שבדף זה.  גם עובדי הוראה במכללות ובחינוך מבוגרים יכולים להגיש בקשת חופשה באמצעות הטופס המקוון.

לשאלות בנושא סיסמה ותמיכה בטופס פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960. בסיום הגשת הבקשה לחופשה ודאו שהחופשה מופיעה באזור הנתונים האישיים לאחר הזדהות. 

שלבי התהליך המקוון

  1. שמירת טופס הבקשה - בעקבות שמירת טופס בקשת החופשה נשלחת הודעת דוא"ל לידיעת מנהל המוסד על בקשת החופשה, והוא מתבקש להמליץ על בקשת החופשה. 

  2. חוות דעת - מפקח כולל של המוסד מעדכן חוות דעת לאישור החופשה המבוקשת. לעובדי הוראה במקצועות מסוימים נדרשת גם חוות דעת של המפקח המקצועי. בסיום שלב זה החופשה נשמרת במערכת בסטטוס "בטיפול כוח אדם בהוראה". 

  3. בטיפול כוח אדם בהוראה - פקיד כוח אדם בהוראה מאשר או דוחה את הבקשה. בסיום שלב זה סטטוס הבקשה מעודכן ל"מאושר" או "נדחה", ונשלח מכתב לעובד ההוראה. 

הוד​​עה על חזרה מחופשה

על עובד ההוראה להודיע על חזרתו מחופשה לא יאוחר מ-31 במרץ של שנת החופשה באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור הודעה על חזרה מחופשה שבדף זה. יש להודיע על חזרה מחופשה רק במקרה שהחופשה היא למשך כל שנת הלימודים. חופשה שנלקחה לפרק זמן קצר יותר אינה מצריכה הודעה.

הצהרה על עבודה במהלך חל"ת מעל חודש 

עובדי הוראה שאושר להם חל"ת בתחילת שנת הלימודים למשך יותר מחודש שלם או שבתון ומתכננים לעבוד במקום אחר, נדרשים למלא טופס הצהרה ולעדכן אם הם אכן יממשו את החופשה, ואם כן – אם בכוונתם לעבוד בעבודה נוספת במהלך החופשה. 


הנתונים שלי
הודעה על חזרה מחופשה >

בקשות חופשה לעובד הוראה רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

חופשות שדווחו - עובד הוראה בלתי רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​טפסים אלה מיועדים לעובדי הוראה שהנם עובדי מדינה בלבד. עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה המבקשים לדווח יציאה לחל"ת/שבתון או על חזרה מחל"ת/שבתון צריכים לפנות למוסד שהם מלמדים בו לצורך קבלת הנחיות.​

עד תאריך 31 במרץ של השנה הקודמת לשנת החופשה.

תקופת חל"ת של שנה מלאה, שעבורה נרכשו זכויות לגמלה מהמדינה, מזכה את עובד ההוראה בשנת ותק. אם הזכויות לגמלה נרכשו לפני 01.09.92, הזכאות לקידום הוותק היא מתאריך זה. עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמות, וקנה בשנה זו זכויות פנסיה מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, זכאי לשנת ותק.

שנת שבתון מזכה בוותק לאחר המצאת אישור בדבר ההשתלמות השנתית. עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות שבתון אלה - ייחשבו לו שנתיים אלה כשנת ותק אחת בהוראה.

אם מדובר על חופשה שאינה נמשכת לאורך כל שנת הלימודים (1 בספטמבר עד 31 באוגוסט), אלא רק למשך חלק מהשנה, אין צורך להודיע על חזרה מחופשה.

עד תאריך 31 במרץ של שנת החופשה. 
כדי לבטל בקשה לחל"ת או לשבתון יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את סיבות הביטול, ולשלוח אותו לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז. ניתן לשלוח את בקשת הביטול גם באמצעות פתיחת פנייה מקוונת.
בקשת חל"ת כוללת שבתון, הארכת חופשת לידה, שליחות וכן חל"ת מכל סיבה אחרת. בבקשה לחל"ת על עובד ההוראה לפרט מהי סיבת הבקשה.
בסיום הגשת הבקשה ודאו שהחופשה מופיעה באזור הנתונים האישיים שלכם בפורטל עובדי הוראה. ניתן לעקוב בכל עת אחר סטטוס החופשה בפורטל.
ככל הנראה משום שהודעה על חזרה מחופשה רלוונטית רק עבור חופשה בשנה הנוכחית.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

 עורך תוכן [2]