דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת מתמחים
הערכת מתמחים

תהליך הערכת המתמחים נעשה באמצעות הכלי להערכת מתמחיםוהוא באחריותו של מנהל בית הספר או המפקחת על הגננות. בדף זה תוכלו לקרוא על תהליך הערכת מתמחים, על בעלי התפקידים המבצעים את ההערכות ועל מועדי ביצוען.

​תהליך הערכת מורים מתמחים

במהלך השנה מבוצעות שתי הערכות למורים מתמחים: הערכה מעצבת – הערכת אמצע שנה בינואר, והערכה מסכמת. ההערכה המעצבת תיעשה על ידי השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. הערכה מסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל. נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. הערכה היא הקובעת אם המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות.

תהליך הערכת המורים המתמחים נעשה באמצעות הכלי להערכת מתמחיםוהוא באחריותו של מנהל בית הספר. המתמחה מוערך על ידי המנהל או המפקחת על הגננות. במקביל לתהליך הערכת מנהל מתקיים תהליך הערכה של  של מורה חונך, והחונך נדרש לביצוע הערכה עצמית. קליטת ההערכה מותנית בסיום ובתיעוד ההערכה על ידי המנהל, החונך והמורה המתמחה במערכת המקוונת של הערכת עובדי הוראה.

דגשים בהערכת מורים מתמחים

  • הערכת מתמחים נעשית בשני שלבים: 

  1. הערכה מעצבת – משוב אמצע-שנתי הניתן במעמד המנהל והחונך, המבוסס על שתי תצפיות של המורה החונך, תצפית של המנהל ושיח. את ההערכה המעצבת יש להעביר למוסד האקדמי שבו משתתף המתמחה בסדנת סטאז'. יש לסיים ביצוע הערכה מעצבת עד אמצע ינואר.

  2. הערכה מסכמת – החל מפברואר מתקיים תהליך הערכה מסכמת הכולל שתי תצפיות של מורה חונך, תצפית של מנהל ושיחה מסכמת. על המנהל, החונך והמתמחה לשגר את הערכתם במערכת המקוונת עד סוף יוני.

  • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לקביעות ולהערכה לסיום התמחות – יש להעריכו בהערכה לקביעות. הערכה זו תקפה גם לסיום התמחות.

  • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לסיום התמחות ולהערכה לקידום (חובה) – הוא מוערך בהערכה לסיום התמחות. הערכה זו תקפה גם לקידום.

  • מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה לשנת התמחות נוספת או שנכשל, יכול להגיש ערר בתוך חודש ימים ממועד קבלת מכתב ההמלצה. לפרטים ראו נוהל הגשת ערר על המלצת ההערכה המסכמת.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הערכות מתמחים מבוצעות באמצע השנה ובסופה. את ההערכה המעצבת יש לסיים עד אמצע ינואר ואת ההערכה המסכמת יש לסיים עד סוף יוני.

המתמחה מוערך על ידי מנהל בית הספר או המפקחת על הגננות. במקביל לתהליך הערכת המנהל מתקיים תהליך הערכה של מורה חונך, והחונך נדרש לביצוע הערכה עצמית. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי