דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת מתמחים
הערכת מתמחים

תהליך הערכת המתמחים בבתי הספר הוא באחריותו של מנהל בית הספר, ותהליך הערכת מתמחים בגני ילדים הוא באחריות המפקחת על הגננות. 

כאן תוכלו לקרוא על תהליך הערכת המתמחים, על בעלי התפקידים המבצעים את ההערכות ועל מועדי ביצוען ולהיכנס למערכת להערכת עובדי הוראה ומתמחים.

​תהליך הערכת מורים מתמחים

במהלך השנה מבוצעות שתי הערכות למורים מתמחים: הערכת אמצע שנה בינואר והערכה מסכמת. הערכת אמצע השנה נעשית על ידי השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. הערכה מסכמת מקוונת נעשית על ידי מנהל בית הספר או המפקחת על הגנים. נתוני ההערכה המסכמת נקלטים במערכת המקוונת. הערכה היא הקובעת אם המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות.

תהליך הערכת המורים המתמחים הוא באחריותו של מנהל בית הספר. מתמחים בבית הספר מוערכים על ידי מנהל בית הספר ומתמחים בגני ילדים מוערכים על ידי המפקחת על הגננות. במקביל לתהליך הערכת המנהל או המפקחת מתקיים תהליך הערכה של  של מורה חונך, והמתמחה נדרש לביצוע הערכה עצמית. קליטת ההערכה מותנית בסיום ובתיעוד ההערכה על ידי המנהל או המפקחת, החונך וההמתמחה עצמו במערכת המקוונת של הערכת עובדי הוראה ומתמחים.

דגשים בהערכת מורים מתמחים

  • הערכת מתמחים נעשית בשני שלבים: 

  1. הערכת אמצע שנה – משוב אמצע-שנתי הניתן במעמד המנהל והחונך, המבוסס על שתי תצפיות של המורה החונך, תצפית של המנהל ושיח. את ההערכה המעצבת יש להעביר למוסד האקדמי שבו משתתף המתמחה בסדנת סטאז'. יש לסיים ביצוע הערכת אמצע השנה עד אמצע ינואר. לטופסי משוב אמצע-שנתי ראו ברשימת הטפסים שבדף זה.

  2. הערכה מסכמת – החל מפברואר מתקיים תהליך הערכה מסכמת הכולל שתי תצפיות של מורה חונך, תצפית של מנהל ושיחה מסכמת. על המנהל, החונך והמתמחה לשגר את הערכתם במערכת המקוונת עד סוף יוני. לתשומת ליבכם, בשנת הלימודים תש"ף תהליך ההערכה המסכמת הסתיים בתאריך 10.7.2020.

  • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לקביעות ולהערכה לסיום התמחות – יש להעריכו בהערכה לקביעות. הערכה זו תקפה גם לסיום התמחות.

  • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לסיום התמחות ולהערכה לקידום (חובה) – הוא מוערך בהערכה לסיום התמחות. הערכה זו תקפה גם לקידום.

בקשת ערר על הערכה

מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה לשנת התמחות נוספת או שנכשל, יכול להגיש ערר. יש למלא טופס בקשת ערר על הערכה ולשולחו לדוא"ל haarachot_arar@education.gov.il.

לתשומת ליבכם, ניתן להגיש את בקשת הערר עד לתאריך 24 ביולי.

הנתונים שלי
לתשומת לבכם, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטטוס הערכה "שוגרה" אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הערכות מתמחים מבוצעות באמצע השנה ובסופה. את הערכת אמצע השנה יש לסיים עד אמצע ינואר ואת ההערכה המסכמת יש לסיים עד סוף יוני. לתשומת ליבכם, בשנת הלימודים תש"ף הסתיים תהליך ההערכה המסכמת בתאריך 10.7.2020.

המתמחה בבית הספר מוערך על ידי מנהל בית הספר והמתמחה בגן ילדים מוערך על ידי המפקחת על הגננות. במקביל לתהליך הערכת המנהל מתקיים תהליך הערכה של מורה חונך, והמתמחה נדרש לביצוע הערכה עצמית. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי