דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת מתמחים
הערכת מתמחים

תהליך הערכת המתמחים בבתי הספר הוא באחריותו של מנהל בית הספר, ותהליך הערכת מתמחים בגני ילדים הוא באחריות המפקחת על הגננות. 

מטרת תהליכי ההערכה לכוון להוראה איכותית וללמידה משמעותית באמצעות שיח מקדם למידה בין המתמחה למעריכים - החונך, המנהל או המפקח - ולקבל החלטה על הצלחת המתמחים בשנת ההתמחות בהוראה.

כאן תוכלו לקרוא על תהליך ההערכה ומועדיו ולהיכנס למערכת המקוונת להערכת עובדי הוראה ומתמחים. 

תהליך הערכת מורים מתמחים

מטרת הערכת המתמחים

נוסף על תהליכי תמיכה, חונכות וליווי, מתקיימים גם תהליכי הערכה של איכות ההוראה וההשתלבות במוסד החינוכי של כל המתמחים בהוראה. תהליכים אלו מהווים תשתית לעיצוב דפוסי עבודה פרופסיונליים למתמחים. מטרתם של תהליכי ההערכה לכוון להוראה איכותית וללמידה משמעותית באמצעות שיח רפלקטיבי מקדם למידה בין המתמחה למעריכים - החונך, המנהל או המפקח - ולקבל החלטה על הצלחתם בשנת ההתמחות בהוראה.

שלבי ההערכה ומועדיה

עבודת המתמחה תוערך במהלך כל שנת הלימודים. סיכום תהליך ההערכה כולל שני שלבים:

משוב אמצע שנתי: משוב מעצב המשקף את עבודת המתמחה מתחילת השנה ועד אמצע חודש ינואר של שנת ההתמחות. ההערכה תשוגר במערכת הערכת עובדי הוראה עד תחילת חודש פברואר של אותה שנת לימודים. עותק של משוב אמצע שנה יועבר על ידי המתמחים למוסד האקדמי שבו הם משתתפים בסדנת ההתמחות לצורך המשך למידה.

הערכה מסכמת: הערכה מעצבת ומסכמת, המשקפת את עבודת המתמחה מאמצע חודש ינואר ועד סוף שנת הלימודים. ההערכה תשוגר במערכת הערכת עובדי הוראה עד סוף חודש יוני של אותה שנת לימודים.

הערכת המתמחים מתקיימת במערכת להערכת עובדי הוראה ומבוססת על מפת ממדים להערכת מתמחים ומתמחות ולמועמדים לקביעות בהוראה. מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לקביעות ולהערכה לסיום התמחות, יוערך הערכה אחת, הכוללת המלצה לסיום התמחות ולקביעות.

בקשת ערר על ההערכה

מתמחים יכולים להגיש ערר על הערכתם. יש למלא טופס בקשת ערר על הערכה ולשולחו לדוא"ל haarachot_arar@education.gov.il.

לתשומת ליבכם, ניתן להגיש את בקשת הערר עד לתאריך 24 ביולי.

הנתונים שלי
לתשומת לבכם, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטטוס הערכה "שוגרה" אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הערכות מתמחים מבוצעות באמצע השנה ובסופה. את הערכת אמצע השנה יש לסיים עד תחילת ינואר ואת ההערכה המסכמת יש לסיים עד סוף יוני.

המתמחים בבתי הספר מוערכים על ידי מנהלי בתי הספר והמתמחים בגן ילדים מוערכים על ידי המפקחות על ידי הגננות. במקביל לתהליך הערכת המנהל/ת או המפקחת/ת, מתקיים תהליך הערכה של מורה חונך, והמתמחים נדרשים לביצוע הערכה עצמית.

​מתמחה שעובד בכיתות י'-י"ב יוערך על ידי המנהל השש שנתי. מתמחה שעובד בכיתות ז'-ט' יוערך על ידי מנהל חטיבת הביניים.

​החונך מלווה את המתמחה בכל התהליך על פי הנהלים, אך לא יכול להעריך אותו במערכת ההערכה. המנהל יצרף את הערכת החונך וסיכומי התצפיות שלו כקובץ במערכת.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי