דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת עובדי הוראה
הערכת עובד ההוראה והניהול

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בתהליך הערכה ומשוב הניתנים לסגל החינוך וההוראה על פני כל רצף הקריירה. תהליכי הערכה בסיום שנת התמחות וגמר ניסיון הם תהליכים תומכי החלטה. תהליכי הערכה מעצבת מקדמים הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה ובצוותים ומחברים בין הערכה להתפתחות מקצועית לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה. 

בדף זה תוכלו לצפות בנתוני הערכה, לקרוא את הערכת המנהל או המפקח ולכתוב הערכה עצמית. כמו כן תוכלו לקרוא על מטרות תהליך ההערכה, הנחיות להערכה והאוכלוסיות המוערכות ולצפות בכלים השונים להערכת עובדי הוראה.

דמות המורה בישראל | תהליך ההערכה והמשוב ומטרותיו | הנחיות כלליות להערכת עובדי הוראה | הערכת עובדי הוראה לגמר ניסיון (קביעות) | הערכת עובדי הוראה המועמדים לקידום | בקשת ערר על הערכה

דמות המורה בישראל

המורה הוא סוכן של החברה הישראלית ושל הקהילה המקומית. בד בבד, הוא בעל מחויבות לצמיחה ולהצלחה של כל תלמידיו, כיחידים וכקבוצה. מן המחויבות הזו נגזרים מאפייני הקשר בין המורה לתלמיד והצורך להתאים לכל תלמיד מענה מותאם אישית ותפיסה ערכית של שילוב והכלה. לקריאה נוספת על דמות המורה.

תהליך ההערכה והמשוב ומטרותיו

עובדי הוראה מוערכים על פני כל רצף הקריירה: במהלך שנת התמחות ובסופה, לגמר ניסיון (קביעות) והערכה מעצבת לקידום בדרגה (דרגות 9-2). תהליכי ההערכה בסיום שנת ההתמחות ובגמר ניסיון הם בעיקר תהליכים תומכי החלטה, לבחינת התאמתם של עובדי ההוראה לעבודה במערכת החינוך. תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה בזירות הבית ספריות ובצוותים ולחבר בין תהליכי הערכה להתפתחות מקצועית של המורים והמורות לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר, ולעיצוב דמות המורה.

מטרות תהליך ההערכה והמשוב

 • לפתח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך, שבהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות המקצועית. 

 • להבנות את תפיסות התפקיד של עובדי ההוראה בזיקה ליעדים שעל סדר היום החינוכי ולתוצאות ההערכה.

 • להציב מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת סגל החינוך, ההוראה והניהול, תוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ותוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

 • להגביר את הזיקה בין תהליכי ההערכה המעצבים ובין שיפור הביצועים והגברת האחריותיות (accountability) כערך מנחה בעבודת המוערכים במערכת החינוך.

 • לסייע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של המוערכים, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה.

 • לספק מידע שיטתי ולהרחיב את שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן רישיון לעיסוק בהוראה, מתן קביעות, קידום בסולם הדרגות ומילוי תפקידים במוסדות החינוך.

 • לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה.

 • להסתייע במודל להערכה מעצבת לקידום יעדי המוסד.

הנחיות כלליות להערכת עובדי הוראה

 • החל משנת הלימודים תשע"ח ואילך, בעקבות חתימת הסכם אופק חדש 2017, כלל עובדי ההוראה נדרשים להערכה אחת לקידום בדרגה (מדרגה 9-2), נוסף על הערכה בסיום התמחות והערכה בגמר ניסיון (קביעות).

 • במערכת הערכת עובדי הוראה מופיעים כל עובדי ההוראה המשובצים בבית הספר. מערכת הערכת עובדי הוראה מקבלת את הנתונים ממערכת שיבוץ, ולכן אם עלית להערכה בכלי שאינו מתאים או אם שמך אינו מופיע במערכת, יש לבדוק את תקינות השיבוץ במערכת שיבוץ, כולל הגדרת תפקיד.

 • מערכת הערכת עובדי הוראה מתעדכנת גם בדיווחי היעדרויות מורים, ולכן אם נעדרתם מעבודתכם עליכם לוודא כי נעשה דיווח באופן שוטף ותקין.

הערכת עובדי הוראה לגמר ניסיון (קביעות)

עובד הוראה המוערך לגמר ניסיון הוא עובד הוראה הנמצא בשנת עבודתו השנייה בהוראה (לפחות) ומוגדר במערכת השיבוץ במעמד גמר ניסיון. עליו להיות משובץ לשליש משרה לפחות, לשישה חודשי עבודה בפועל. תהליך הערכתו הוא תהליך שנתי מתמשך המתבצע על ידי המנהל או המפקחת על הגננות או המפקח על החינוך המיוחד. ההערכה מתבצעת באחד מהכלים להערכת מתמחים או להערכת עובדי הוראה לקביעות, בהלימה לתפקיד עובד ההוראה. יש לקיים את תהליך ההערכה בשיתוף המוערך ובשקיפות מלאה. עובד ההוראה מתבקש לבצע הערכה עצמית ולשגרה במערכת הערכת עובדי הוראה.

מורים – מוערכים במפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל והמורה.

מורים לחינוך גופני – מוערכים במפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בחינוך הגופני. יש להדגיש כי תצפית אחת יש לקיים בשיתוף המפקח על החינוך הגופני, ועל המפקח על החינוך הגופני להיות מעורב בהחלטה על ההמלצה בסיום תהליך ההערכה.

גננות, גננות שילוב וגננות משלימות – מוערכות על פי מפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ומועמדים לקביעות בהוראה בגיל הרך. הערכתן מתבססת על תצפיות בגן ובזירות נוספות על פי בחירת המפקחת על גני הילדים או מנהלת המתי"א והגננת.

יועצים – יועצים הנדרשים להערכה לקביעות בלבד, מוערכים על ידי המנהל במפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה. יועצים הנדרשים באותה שנה להערכה לצורך קבלת רישיון ייעוץ וקביעות במשרד החינוך, יוערכו לרישיון על ידי המפקח הבכיר על הייעוץ, בשיתוף עם מנהל בית הספר, בכלי להערכת יועצים חינוכיים ובמקביל על ידי מנהל בית הספר במפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה

עובדי הוראה במקצועות הבריאות ומטפלים במקצועות הבריאות – מוערכים במפת ממדים להערכה לקביעות של עובדי הוראה ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות על ידי מנהל המתי"א בשיתוף עם מנהל בית הספר או על ידי מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד, ומסתייעים במומחה מתחום המקצוע. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל ועובד ההוראה.

סגני מנהלים (בתי ספר, מרכזי פסג"ה, מתי"אות) – מוערכים על ידי המנהל בכלי להערכת סגני מנהלים, והתצפיות על עבודתם מבוססות על תפקודם ועל משימותיהם כבעלי תפקיד ולא על עבודתם בהוראה.

דגשים בהערכת עובד הוראה לגמר ניסיון (קביעות)

 • הערכה לקביעות של עובד הוראה תקפה לשנתיים.

 • עובד הוראה שנעדר מעבודתו ולא יעבוד שישה חודשים בפועל, ביום שהמערכת תזהה שלא עבד שישה חודשים יעבור מסטטוס חובה להערכה לסטטוס בחירה.

 • עובד הוראה יעלה להערכה וחובה להעריכו לקביעות גם אם לא יסיים את לימודיו (במעמד הזכאות למתן הקביעות תיבדק השלמת לימודיו).

הערכת עובדי הוראה המועמדים לקידום

עובדי ההוראה המועמדים לקידום בדרגה מוערכים במודל הערכה מעצבת. ההערכה המעצבת היא תהליך מתמשך שמבצעים המנהל או המפקחת על הגננות או המפקח על החינוך המיוחד, בשיתוף עם עובד ההוראה המוערך. עובד ההוראה מוערך בהתאם למפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ולמועמדים לקביעות בהוראה

דגשים בהערכת עובדי הוראה לקידום

 • מודל ההערכה המעצבת מיועד למורים ולמורות ברפורמת "אופק חדש" בלבד.

 • המורה הוא שותף פעיל לכל אורך תהליך ההערכה. בתום ההערכה המורה נדרש להיכנס למערכת המתוקשבת ולכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה.

 • ניתנת אוטונומיה למנהל ולמורה לבנות את תהליך ההערכה כך שיהלום את מאפייני המורה ובית הספר.

 • ניתנת בחירה למנהל ולמורה באשר לממדים, לזירות ולמועד ההערכה.

 • קיים חיבור מובנה בין תהליך ההערכה לתהליכי ההתפתחות המקצועית.

 • התהליך מתבצע בשקיפות מלאה כלפי המעריך והמוערך. עובד ההוראה יכול לצפות בשלבי ההערכה השונים שכתב המעריך, והמעריך יוכל לצפות בהערכה העצמית של המוערך.

 • בהערכת סגנים אין שינוי – הערכתם לקידום מתבצעת במודל הקודם.

 • הערכת עובד הוראה נקלטת במערכות המשרד ותקפה לקידום רק לאחר שיגור ההערכה של המנהל וההערכה העצמית של עובד ההוראה.

 • בהערכת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים – מוצע שההערכה המקצועית תיעשה תוך הסתייעות במומחה מכל מקצוע.

בקשת ערר על הערכה

עובדי הוראה המעוניינים לערער על הערכתם, מתבקשים למלא טופס בקשת ערר על הערכה ולשלוח בדוא"ל לכתובת: haarachot_arar@education.gov.il. ניתן להגיש את הבקשה עד חודש ממועד סיום ההערכה.

הנתונים שלי
לתשומת לבכם, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטטוס הערכה "שוגרה" אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה המועמד להערכה וטרם החל תהליך הערכתו, יפנה לגורם המעריך אותו לתיאום מועד תחילת ההערכה: 

 • מורים וסגנים יפנו למנהל בית הספר.

 • מנהלים ומנהלי פסג"ה יפנו למפקח. 

 • סגני מנהלי פסג"ה יפנו למנהל הפסג"ה.

 • יועצים יפנו למפקח על הייעוץ.

הערכה עצמית היא חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההערכה שלך. היא מאפשרת לך להביא לידי ביטוי את עשייתך החינוכית, הצגת נקודות החוזק בעבודתך ואת הנקודות לשיפור מנקודת מבטך. כדי לבצע הערכה עצמית עליך להיכנס למערכת המתוקשבת. תיפתח לך האפשרות להערכה עצמית. 

בהערכה עצמית לקביעות תוכל להתייחס לתפקודך בכל מרכיב, לציין נקודות חוזק ונקודות לשיפור. המנהל יכול לראות את הערכתך העצמית רק לאחר ששיגרת את הערכתך, ועל כן מומלץ כי לשיחת סיכום ההערכה תגיע עם הערכתך המודפסת.

בהערכה עצמית לקידום עליך לכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה. המנהל או המפקח יוכלו לצפות בנכתב ישירות במערכת לאחר ששיגרת את הערכתך.

המעריכים אמורים לתאם ביניהם מיהו המעריך בשיתוף עם המוערך. מרגע שמעריך מתחיל בתהליך ההערכה, נחסמת בפני מעריכים נוספים האפשרות להערכה. אם לאחר שיקול דעת מחליטים לשנות את המעריך, המעריך שהתחיל בתהליך הערכה יוכל לבטל את ההערכה, כל עוד היא נמצאת בסטטוס "בתהליך" וההערכה לא שוגרה. לאחר ביטול ההערכה המעריך השני יוכל להתחיל בהערכה.

עובד ההוראה המוערך יכול לבצע הערכה עצמית במערכת הערכת עובדי הוראה מיד לאחר שהגורם המעריך אותו פתח את גיליון ההערכה שלו במערכת המתוקשבת. למערכת ניתן להיכנס באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות, קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה. ניתן לברר אותם בטלפון 6552* או 073-3983960.

מתמחים - 30 ביוני (בינואר יש לבצע משוב אמצע שנה)

עובדי הוראה ומנהלים לקביעות - 15 במאי

עובדי הוראה ומנהלים לקידום - 30 במאי

ליווי והערכת מנהלים בראשית דרכם – 30.6

בהערכת עובד הוראה לקביעות ולסיום התמחות, עובד ההוראה יכול להיות מוערך ברמות ביצוע שונות במדדים השונים. בהערכת אמצע שנה ההערכה אינה דורשת דירוג בממדים.

הערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות בבתי ספר רגילים מתבצעת באחריות מנהל המתי"א, בשיתוף עם מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי. בבתי ספר של החינוך המיוחד ההערכה מתבצעת על ידי מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי.

סגן המנהל יוערך בכלי להערכת סגנים בלבד. ההערכה מתבצעת על תפקידו כסגן (ולא כמורה) על ידי מנהל בית הספר. בהערכת סגן לקביעות בתפקיד יש לשתף בהערכה את מפקח בית הספר.

ההערכה לקביעות תקפה למשך שנתיים. אם עובד ההוראה נדרש להערכה לקידום בשנתיים העוקבות, הערכתו לקביעות תשמש גם לצורך קידום. על פי הסכם אופק חדש, תוקף הערכת עובדי ההוראה לקידום הוא עד המעבר לדרגה הבאה.

הכניסה למערכת הערכת עובדי הוראה מתבצעת דרך פורטל עובדי הוראה באמצעות הקלדת קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה לכל הנושאים האישיים. לבירורים בנושא סיסמה פנו בטלפון 6552* או 073-3983960.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי