דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
למידה בהתאמה - השתלמות מוסדית בתקשוב
למידה בהתאמה

למידה בהתאמה היא השתלמות מוסדית שמטרתה לטפח את יכולת המורים לשלב באופן מושכל תוכן וכלים דיגיטליים כדי לשפר את תהליכי ההוראה וההערכה בסביבות למידה משתנות ולקדם את יכולתם להתנסות בפרקטיקות הוראה מגוונות ולחקור אותן תוך כדי יישומן בשדה החינוכי.

​ייחודיות ההשתלמות

למידה בהתאמה היא השתלמות בסגנון של למידה היברידית (Blended learning), המשלבת מפגשים פנים אל פנים ומפגשים של למידה עצמית א-סינכרוניים, שבהם המורים יכולים לבחור מה הם לומדים, עם מי והיכן. למידה מסוג זה מקדמת מעבר מהכשרה מקצועית אחידה להכשרה מקצועית מותאמת אישית. התאמת התהליך לבית הספר מתבצעת בכמה רמות:

  • התאמה לבית הספר – באמצעות התבוננות על הייחודיות הבית ספרית בהיבטים הנוגעים ליעדים הבית ספריים בתחומי הדעת ואקלים, מאפייני צוות המורים, תפיסה חינוכית וחזון. ובאופן ההפעלה הנתון מקום למעורבות של הצוות המוביל ומנהלי בתי הספר מתוך הכרה בהם כגורם השפעה מהותי בהצלחת תהליך הפיתוח המקצועי.

  • התאמה  למורים – באמצעות התבוננות על תחומי עניין והוראה, חוזקות ואתגרים אישיים של המורים ומתן אפשרויות בחירה של יחידות הלימוד (יחידות מדף) בהתאם לצורכי המורה. 

מבנה ההשתלמות

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות וכוללת שלושה חלקים:

  • חלק ראשון (כ-7 שעות) – למידה פנים אל פנים.

  • חלק שני (כ- 14 שעות) – למידה א-סינכרונית שבה המורים בוחרים מה הם ילמדו, היכן ועם מי מתוך מבחר יחידות הלימוד (יחידות המדף) המוצעות להם.

  • חלק שלישי (כ-9 שעות) – יישום בכיתה בליווי צמוד של מורי ההשתלמות.

שלושת החלקים מתקיימים תוך מעורבות מלאה של מנהלי בית הספר ושיח מתמיד עם צוות המורים.

יחידות הלימוד (יחידות המדף) המוצעות לבחירה

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הרישום מתבצע באמצעות טופס הרישום.

רק מורי מורים שהוכשרו על ידי חטיבת הטמעת טכנולוגיות יכולים לשמש כמנחים לתהליך פיתוח מקצועי על פי "למידה בהתאמה". אי לכך לא ניתן להשתמש ביחידות הלימוד במסגרת קורסים בית ספריים שלא תחת דגם למידה בהתאמה.

חטיבת הטמעת טכנולוגיה הכשירה למעלה מ-150 מורי מורים לצורך העברת תוכנית ההשתלמות הייחודית בבתי הספר. שיבוץ מורי המורים המתאימים מתבצע במחוז בשיח משותף עם הממונים על התקשוב.

​לא. לתשומת ליבכם, כל אחד יכול ללמוד את יחידות הלימוד, אולם הן אינן קבילות לצבירת נקודות לגמול כאשר אינן משתייכים למסגרת השתלמות בית ספרי כוללת.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי