דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
אמנת השירות לעובדי הוראה של משרד החינוך

סמל - אמנת השירות.jpgאמנת השירות נועדה לחזק ולהדק את התיאום בין כל השותפים לתהליך הגברת האמון של עובדי ההוראה במערכת. האמנה מחייבת את עובדי ההוראה, את המנהלים, את המפקחים ואת יחידות המינהל במשרד לדייק את הנתונים ואת מהימנותם במועד.  

האמנה מבקשת לבטא את המחויבות כל אחד מהשותפים לאדיבות, לכבוד הדדי ולהענקת מענה מקצועי ומספק לכל פנייה.

משרד החינוך יפעל באמצעות כל שותפי האמנה למתן שירות מקצועי, איכותי ומהיר כדי להעניק את תשלום השכר במועד וכדי לשפר את השירות לעובדי ההוראה באורח מתמיד.

אנו מתחייבים לספק לעובד ההוראה את השירות המקצועי והאיכותי ביותר 

​מטה משרד החינוךמחוזות משרד החינוך​מוסדות החינוך​

מתחייב לקדם איכות השירות במשרד ולנהוג בכבוד הדדי בין כלל השותפים.​

המחוזות מתחייבים לטפל בנושאים השונים הנוגעים לתנאי שכרו של עובד ההוראה באופן מקצועי, יעיל ואדיב ובמועד, וכל זאת בכפוף להוראות החוק, לנהלים ולהסכמים הקיבוציים.​

מנהל בית הספר מתחייב  להעסיק עובדי הוראה בכפוף  לנהלי משרד החינוך ולהוראות הדין, ולדווח על העסקתם במועד ובאופן מדויק.

מתחייב לדאוג לרווחתם ולזכויותיהם של עובדי ההוראה ושל כלל העובדים.​

יחידת החשבות מתחייבת לוודא ששכר עובד ההוראה ישולם בהתאם לנתונים שהוזנו על ידי כל השותפים (מורה, מנהל, מפקח ויחידת כוח אדם) ובהתאם להוראות החוק ולהסכמים הקיבוציים.עובד ההוראה מתחייב לוודא באמצעות מעקב שוטף, שכל נתוני העסקתו המשפיעים על שכרו מעודכנים במערכות משרד החינוך. ​

מתחייב לפעול לייעול התהליכים ולקיצורם.

היחידה לפיתוח מקצועי מתחייבת לאפשר למורים צמיחה מקצועית המאפשרת את קידומם, ומתחייב לתת שירות מיטבי, תוך יצירת שותפויות עם כלל יחידות משרד החינוך.​

מתחייב להנגיש את השירותים ואת המידע באופן מיטבי.​

המפקחים מתחייבים לוודא דיווח תקין של נתוני עובדי ההוראה ולאשרם במועד בהתאם לתנאי העסקתם.​

מתחייב לתת מענה מקצועי במועד.

 

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה"

 אלברט איינשטיין