דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
למידה מוסדית
קורסים בתחומי רוחב ולבעלי תפקידים

לרשותכם מידע על אודות השתלמויות בית ספריות ועל למידה בהתאמה וכן מידע בנוגע לקורסים לבעלי תפקידים ועבור אשכולות הגנים בקדם יסודי. למידע על כל מגוון הקורסים ראו בדפי למידה דיגיטליים.  

השתלמויות בית ספריות

אפשרויות הפעלה

  • השתלמות בית ספרית ללמידה מרחוק.

  • השתלמות בית ספרית נוספת, הממוקדת בלמידה מרחוק, נוסף על ההשתלמות שתוכננה (שאינה השתלמות ללמידה מרחוק).

  • שילוב של תהליכים אחרים בנושאי למידה מרחוק.

לתשומת ליבכם, רצוי להתחיל את הלמידה הבית ספרית מוקדם ככל האפשר. 

תוכנית הלמידה המוצעת

התוכנית תותאם לצורכי צוות בית הספר ותכלול:

  • 18 שעות בתחומים טכנו-פדגוגיים: נושאי הלמידה בהלימה לידע והמיומנויות הנדרשים ברמה הבית ספרית.

  • 6 שעות על היבטים רגשיים חברתיים.

  • 6 שעות לשיקול מנהל/ת בית הספר לקידום למידה מרחוק.

מורי מורים

שיבוץ ואישור מורי המורים יינתן על ידי מרכזי פסג"ה וממוני תקשוב במחוז בשיתוף מנהלי בתי הספר. מדובר על מורי מורים שהוכשרו והוסמכו על ידי משרד החינוך בהיבטים של הוראה ולמידה מרחוק. 

הערכה ובקרה

להשתלמויות הבית ספריות יתלווה מערך הערכה ובקרה. בכל בעיה שמתעוררת במהלך הלמידה יש לפנות למרכז הפסג"ה.

השתלמות בית ספרית: למידה בהתאמה 

למידה בהתאמה היא השתלמות מוסדית שמטרתה לטפח את יכולת המורים לשלב באופן מושכל תוכן וכלים דיגיטליים כדי לשפר את תהליכי ההוראה וההערכה בסביבות למידה משתנות ולקדם את יכולתם להתנסות בפרקטיקות הוראה מגוונות ולחקור אותן תוך כדי יישומן בשדה החינוכי. פרטים ראו בדף למידה בהתאמה.

פיתוח מקצועי במסגרת אשכולות הגנים

  • 3-2 מפגשים בהובלת המפקחת והיועצת בהיבטים חברתיים רגשיים.

  • מודולות של 6 שעות בנושא טכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי ברוח הגן העתידי.

  • על פי בחירת האשכול יוקדשו 24 שעות להעמקה בכלים טכנולוגיים ו/או במענים רגשיים וחברתיים.


קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי