דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת עובדי הוראה
הערכת עובד ההוראה והניהול

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בתהליך הערכה ומשוב הניתנים לסגל החינוך וההוראה על פני כל רצף הקריירה. תהליכי הערכה בסיום שנת התמחות וגמר ניסיון הם תהליכים תומכי החלטה; תהליכי הערכה מעצבת מקדמים הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה ובצוותים ומחברים בין הערכה להתפתחות מקצועית לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה. 

בדף זה תוכלו לצפות בנתוני הערכה, לקרוא את הערכת המנהל או המפקח ולכתוב הערכה עצמית. כמו כן תוכל לקרוא על מטרות תהליך ההערכה, הנחיות להערכה והאוכלוסיות המוערכות ולצפות בכלים השונים להערכת עובדי הוראה. 

דמות המורה בישראל | תהליך ההערכה והמשוב ומטרותיו | הנחיות כלליות להערכת עובדי הוראה | הערכת מורים מתמחים | הערכת עובדי הוראה לגמר ניסיון (קביעות) | הערכת עובדי הוראה המועמדים לקידום

דמות המורה בישראל

המורה הוא סוכן של החברה הישראלית ושל הקהילה המקומית. בד בבד, הוא בעל מחויבות לצמיחה ולהצלחה של כל תלמידיו, כיחידים וכקבוצה. מן המחויבות הזו נגזרים מאפייני הקשר בין המורה לתלמיד והצורך להתאים לכל תלמיד מענה מותאם אישית ותפיסה ערכית של שילוב והכלה. לקריאה נוספת על דמות המורה.

תהליך ההערכה והמשוב ומטרותיו

עובדי הוראה מוערכים על פני כל רצף הקריירה: התמחות, גמר ניסיון (קביעות) וקידום בדרגה (דרגות 9-2). תהליכי ההערכה בסיום שנת ההתמחות ובגמר ניסיון הם בעיקר תהליכים תומכי החלטה. תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה בזירות הבית ספריות ובצוותים ולחבר בין תהליכי הערכה להתפתחות מקצועית של המורים והמורות לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר, ולעיצוב דמות המורה.

לקריאה על תהליכי ההערכה של עובדי ההוראה לקביעות ראו חוזר מנכ"ל - נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול.  

מטרות תהליך ההערכה והמשוב

 • לפתח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך, שבהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות המקצועית. 

 • להבנות את תפיסות התפקיד של הגננות, המפקחים על גני ילדים, המתמחים, המורים, סגני המנהלים, המנהלים והמפקחים בזיקה ליעדים שעל סדר היום החינוכי ולתוצאות ההערכה.

 • להציב מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת סגל החינוך, ההוראה והניהול, תוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ותוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

 • להגביר את הזיקה בין תהליכי ההערכה המעצבים לבין שיפור הביצועים והגברת האחריותיות (accountability) כערך מנחה בעבודת המוערכים במערכת החינוך.

 • לסייע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של המוערכים, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה.

 • לספק מידע שיטתי ולהרחיב את שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן רישיון לעיסוק בהוראה, מתן קביעות, קידום בסולם הדרגות ומילוי תפקידים במוסדות החינוך.

 • לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה.

 • להסתייע במודל להערכה מעצבת לקידום יעדי המוסד.

הנחיות כלליות להערכת עובדי הוראה

 • החל משנת הלימודים תשע"ח ואילך,  ,בעקבות חתימת הסכם אופק חדש 2017כלל עובדי ההוראה נדרשים להערכה אחת לקידום בדרגה (מדרגה 9-2), נוסף על הערכה בסיום התמחות והערכה בגמר ניסיון (קביעות).

 • במערכת הערכת עובדי הוראה מופיעים כל עובדי ההוראה המשובצים בבית הספר. מערכת הערכת עובדי הוראה מקבלת את הנתונים ממערכת שיבוץ, ולכן אם עלית להערכה בכלי שאינו מתאים, או אם שמך אינו מופיע במערכת, יש לבדוק את תקינות השיבוץ במערכת שיבוץ, כולל הגדרת תפקיד.

 • מערכת הערכת עובדי הוראה מתעדכנת גם בדיווחי היעדרויות מורים, ולכן אם נעדרתם מעבודתכם עליכם לוודא כי נעשה דיווח באופן שוטף ותקין.

 • מומלץ לשלב את תהליכי הערכת המורים בתוכנית עבודת המנהל, תוך התייחסות למועדי הקידום המצוינים במערכת הערכת עובדי הוראה.

הערכת מורים מתמחים 

תהליך הערכת המורים המתמחים נעשה באמצעות הכלי להערכת מורים מתמחיםוהוא באחריותו של מנהל בית הספר. המתמחה מוערך על ידי המנהל או המפקחת על הגננות, במקביל לתהליך הערכת מנהל, מתקיים תהליך הערכה של  של מורה חונך והחונך נדרש לביצוע הערכה עצמית . קליטת ההערכה מותנית בסיום ובתיעוד ההערכה על ידי המנהל, החונך והמורה המתמחה במערכת המתוקשבת של הערכת עובדי הוראה.

דגשים בהערכת מורים מתמחים

 • הערכת מתמחים נעשית בשני שלבים: 

 1. הערכה מעצבת – משוב אמצע-שנתי הניתן במעמד המנהל והחונך, המבוסס על שתי תצפיות של המורה החונך, תצפית של המנהל ושיח. את ההערכה המעצבת יש להעביר למוסד האקדמי שבו משתתף המתמחה בסדנת סטאז'. יש לסיים ביצוע הערכה מעצבת עד אמצע ינואר.

 2. הערכה מסכמת – החל מפברואר מתקיים תהליך הערכה מסכמת הכולל שתי תצפיות של מורה חונך, תצפית של מנהל ושיחה מסכמת. על המנהל, החונך והמתמחה לשגר את הערכתם במערכת המקוונת עד סוף יוני.

 • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לקביעות ולהערכה לסיום התמחות – יש להעריכו בהערכה לקביעות. הערכה זו תקפה גם לסיום התמחות.

   

 • מתמחה הנדרש באותה שנה להערכה לסיום התמחות ולהערכה לקידום (חובה) – יש להעריכו בהערכה לסיום התמחות. הערכה זו תקפה גם לקידום.

 • מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה לשנת התמחות נוספת או שנכשל, יכול להגיש ערר בתוך חודש ימים ממועד קבלת מכתב ההמלצה. לפרטים ראו נוהל הגשת ערר על המלצת ההערכה המסכמת.

הערכת עובדי הוראה לגמר ניסיון (קביעות)

עובד הוראה המוערך לגמר ניסיון הוא עובד הוראה הנמצא בשנת עבודתו השנייה בהוראה (לפחות) ומוגדר במערכת השיבוץ במעמד גמר ניסיון. עליו להיות משובץ לשליש משרה לפחות, לשישה חודשי עבודה בפועל. עליו להיות מוערך בתהליך שנתי מתמשך בכלי להערכת מורים לקביעות על ידי המנהל או המפקחת על הגננות או המפקח על החינוך המיוחד. הכלי מורכב מארבעה מדדי-על מרכזיים, שבהם נמדדת רמת הביצוע של עובד ההוראה. במקביל מבצע כל מוערך הערכה עצמית.

מורים – מוערכים בכלי להערכת מורים. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל והמורה.

מורים לחינוך גופני – מוערכים בכלי להערכת מורים לחינוך גופני. יש להדגיש כי תצפית אחת יש לקיים בשיתוף המפקח על החינוך הגופני.

גננות, גננות שילוב וגננות משלימות – מוערכות בכלי להערכת גננות לקביעות או בכלי להערכת גננות שילובהערכתן מתבססת על תצפיות בגן ובזירות נוספות על פי בחירת המפקחת על גני הילדים או מנהלת המתי"א והגננת.

יועצים – יועצים הנדרשים להערכה לקביעות בלבד, מוערכים על ידי המנהל בכלי להערכת מורים. יועצים הנדרשים באותה שנה להערכה לצורך קבלת רישיון ייעוץ וקביעות במשרד החינוך, יוערכו לרישיון על ידי על ידי המפקח הבכיר על הייעוץ, בשיתוף עם מנהל בית הספר, בכלי להערכת יועצים חינוכיים ובמקביל על ידי מנהל בית הספר בכלי להערכת מורים לקביעות.

עובדי הוראה במקצועות הבריאות ומטפלים במקצועות הבריאות – מוערכים בכלי להערכת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות על ידי מנהל המתי"א בשיתוף עם מנהל בית הספר או על ידי מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד, ומסתייעים במומחה מתחום המקצוע. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל ועובד ההוראה.

סגני מנהלים (בתי ספר, מרכזי פסג"ה, מתי"אות) – מוערכים על ידי המנהל בכלי להערכת סגני מנהלים, והתצפיות על עבודתם מבוססות על תפקודם ועל משימותיהם כבעלי תפקיד ולא על עבודתם בהוראה.

דגשים בהערכת עובד הוראה לגמר ניסיון (קביעות)

 • הערכה לקביעות של עובד הוראה תקפה לשנתיים.

 • עובד הוראה שנעדר מעבודתו ולא יעבוד שישה חודשים בפועל, ביום שהמערכת תזהה שלא עבד שישה חודשים יעבור מסטטוס חובה להערכה לסטטוס בחירה.

 • עובד הוראה יעלה להערכה לקביעות גם אם לא יסיים את לימודיו (במעמד הזכאות למתן הקביעות תיבדק השלמת לימודיו).

הערכת עובדי הוראה המועמדים לקידום

עובדי ההוראה המועמדים לקידום בדרגה מוערכים במודל הערכה מעצבת. ההערכה המעצבת היא תהליך מתמשך שמבצעים המנהל או המפקחת על הגננות או המפקח על החינוך המיוחד, בשיתוף עם עובד ההוראה המוערך. עובד ההוראה מוערך בהתאם למפת הממדים.

דגשים בהערכת עובדי הוראה לקידום

 • מודל ההערכה המעצבת מיועד למורים ולמורות ברפורמת "אופק חדש" בלבד.

 • המורה הוא שותף פעיל לכל אורך תהליך ההערכה. בתום ההערכה המורה נדרש להיכנס למערכת המתוקשבת ולכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה.

 • ניתנת אוטונומיה למנהל ולמורה לבנות את תהליך ההערכה כך שיהלום את מאפייני המורה ובית הספר.

 • ניתנת בחירה למנהל ולמורה באשר לממדים, לזירות ולמועד ההערכה.

 • קיים חיבור מובנה בין תהליך ההערכה לתהליכי ההתפתחות המקצועית.

 • התהליך מתבצע בשקיפות מלאה כלפי המעריך והמוערך. עובד ההוראה יכול לצפות בשלבי ההערכה השונים שכתב המעריך, והמעריך יוכל לצפות בהערכה העצמית של המוערך.

 • בהערכת סגנים אין שינוי – הערכתם לקידום מתבצעת במודל הקודם.

 • הערכת עובד הוראה נקלטת במערכות המשרד ותקפה לקידום רק לאחר שיגור ההערכה של המנהל וההערכה העצמית.

הנתונים שלי
לתשומת לבכם, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטטוס הערכה "שוגרה" אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.


קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה המועמד להערכה וטרם החל תהליך הערכתו, יפנה לגורם המעריך אותו לתיאום מועד תחילת ההערכה: 

 • מורים וסגנים יפנו למנהל בית הספר.

 • מנהלים ומנהלי פסג"ה יפנו למפקח. 

 • סגני מנהלי פסג"ה יפנו למנהל הפסג"ה.

 • יועצים יפנו למפקח על הייעוץ.

הערכה עצמית היא חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההערכה שלך. היא מאפשרת לך להביא לידי ביטוי את עשייתך החינוכית, הצגת נקודות החוזק בעבודתך ואת הנקודות לשיפור מנקודת מבטך.

כדי לבצע הערכה עצמית עליך להיכנס למערכת המתוקשבת. תיפתח לך האפשרות להערכה עצמית. בהערכה לקביעות תוכל להתייחס לתפקודך בכל מרכיב, לציין נקודות חוזק ונקודות לשיפור. המנהל אינו יכול לראות את הערכתך העצמית, ועל כן מומלץ כי לשיחת סיכום ההערכה תגיע עם הערכתך המודפסת.

בהערכה עצמית לקידום עליך לכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה. המנהל/המפקח יוכלו לצפות בנכתב ישירות במערכת.

המעריכים אמורים לתאם ביניהם מיהו המעריך בשיתוף עם המוערך. מרגע שמעריך מתחיל בתהליך ההערכה, נחסמת בפני מעריכים נוספים האפשרות להערכה. אם לאחר שיקול דעת מחליטים לשנות את המעריך, יש לפנות לפתיחת ההערכה מחדש למדריכה המחוזית.

עובד ההוראה המוערך יכול להיכנס למערכת המתוקשבת מיד לאחר שהגורם המעריך אותו פתח את גיליון ההערכה שלו במערכת המתוקשבת. למערכת המתוקשבת ניתן להיכנס באמצעות הקלדת ת"ז, קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה. ניתן לברר אותם בטלפון 6552* או 073-3983960.

מתמחים - 30 ביוני (בינואר יש לבצע משוב אמצע שנה)
מורים לקביעות - 15 במאי
מורים לקידום - 15 במאי
סגנים לקידום - 15 במאי
מנהלים לקביעות - 15 במאי
מנהלים לקידום - 15 במאי
גננות לקידום - 15 במאי
מקצועות הבריאות לקביעות -15 במאי
על-יסודי לקביעות - 15 במאי

בהערכת עובד הוראה לקביעות עובד ההוראה יכול להיות מוערך ברמות ביצוע שונות במדדים השונים בהתאם למחוון שבכלי ההערכה. הערכת תפקודו של עובד ההוראה או הניהול משקפת למעשה פרופיל של התנהגויות ופעולות.

הערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות בבתי ספר רגילים מתבצעת באחריות מנהל המתי"א, בשיתוף עם מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי. בבתי ספר של החינוך המיוחד ההערכה מתבצעת על ידי מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי.

סגן המנהל יוערך בכלי להערכת סגנים בלבד. ההערכה מתבצעת על תפקידו כסגן (ולא כמורה).


ההערכה לקביעות תקפה למשך שנתיים אם הערכתו של עובד ההוראה שהוערך לקביעות הייתה חיובית. אם עובד ההוראה נדרש להערכה לקידום בשנתיים העוקבות, הערכתו לקביעות תשמש גם לצורך קידום. על פי הסכם אופק חדש, תוקף הערכת עובדי ההוראה לקידום הוא עד המעבר לדרגה הבאה.

מעריכים ומוערכים נכנסים למערכת המתוקשבת באמצעות הקלדת קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה לכל הנושאים האישיים. בירורים בנושא סיסמה בטלפון 6552* או 073-3983960.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי