דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
רשימת קורסי מיקרו-קרדיטציה והרשמה

בדף זה תוכלו לראות את רשימת הקורסים בחלוקה לפי קטגוריות ונושאים, שמות הקורסים ושכבת גיל שלה הם מיועדים. 

כמו כן תוכלו להירשם לכל אחד מהקורסים בקישור המתאים.

רפורמת הכלה והשתלבות | אנגלית | חינוך גופני | חינוך לחשיבה | מדע וטכנולוגיה | מולדת, חברה, אזרחות וגיאוגרפיה | יהדות - מולטידיסציפלינרי | מתמטיקהעברית - חינוך לשוני יסודיתנ"ך ממלכתי תרבות יהודית ישראליתניהול כיתה | הדרכה | מחוננים 

רפורמת הכלה והשתלבות

שם הקורס

נושא רוחב

שכבות גיל

  הרשמה 

לעלות על הדרך המהירה 

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

איך להשהות תגובה בשיח קונפליקטואלי עם תלמיד/ה על מנת למנוע הסלמה בכיתה - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

איך לתת חיזוק חיובי רגשי על מנת לחזק התנהגות רצויה המשפרת את האקלים הכיתתי - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

אמון ואימון: מודל לתרגול תפקודים ניהוליים - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

התאמת ההוראה למגוון לומדים - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

התנהגות מאתגרת - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

כלים לתכנון שיעור מבוסס עיצוב אוניברסלי ללמידה - יסודי

הכלה והשתלבות

יסודי

רישום

איך להשהות תגובה בשיח קונפליקטואלי עם תלמיד/ה על מנת למנוע הסלמה בכיתה - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

***

איך לתת חיזוק חיובי רגשי על מנת לחזק התנהגות רצויה המשפרת את האקלים הכיתתי  - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

רישום

אמון ואימון: מודל לתרגול תפקודים ניהוליים - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

רישום

התאמת ההוראה למגוון לומדים - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

רישום

התנהגות מאתגרת - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

רישום

כלים לתכנון שיעור מבוסס עיצוב אוניברסלי ללמידה - על יסודי

הכלה והשתלבות

על יסודי

רישום

איך לתווך לתלמיד שימוש בכלי לבקרה על תשובה כתובה, על מנת לשפר את כתיבתו בהיבט המבנה ופיתוח התשובה

הכלה והשתלבות

כלל עובדי ההוראה

רישום

אני שייך משמע אני קיים

עבודה עם ילדים ונוער בסיכון

כלל עובדי ההוראה

רישום

מה הילד מספר לי - היכרות רב-ממדית עם עולמו של הילד בסיכון

עבודה עם ילדים ונוער בסיכון

כלל עובדי ההוראה

רישום

עקב בצד אגודל - צעדים ראשונים בבניית תוכנית התקדמות לילד בסיכון

עבודה עם ילדים ונוער בסיכון

כלל עובדי ההוראה

רישום

*** ההרשמה טרם נפתחה

תחומי דעת

אנגלית

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבת גיל

​הרשמה

How to break the speaking barrier

אנגלית

ג-ט

רישום

How to give positive feedback to oral class presentations

אנגלית

ג-יב

רישום

How to say what you mean

אנגלית

ג-ט

רישום

How to understand the results of the screening test in the ABLE kit

אנגלית

ג-ו

רישום

How to use electronic dictionaries

אנגלית

ג-ט

רישום

How to use Google quiz to enhance vocabulary learning and assessing

אנגלית

ג-ט

רישום

How to improve your pupils’ vocabulary retrieval

אנגלית

ג-ט

רישום

How to prepare students for a personal interview

אנגלית

ג-יב

רישום

How to use reader’s theater to improve oral fluency

אנגלית

ג-ט

רישום

How to use rubrics to improve student’s writing skills

אנגלית

יג-יב

רישום

חינוך גופני

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

אני מאמין, אני מתמיד ולכן אני יכול

חינוך גופני

כל שכבות הגיל

רישום

הפרעת קשב - איך נקשיב לה?

חינוך גופני

כל שכבות הגיל

רישום

עידוד מוטיבציה לפעילות גופנית בעזרת הטכנולוגיה

חינוך גופני

א-ו

רישום

איך לגרום לבנים ולבנות לשתף פעולה ללא הטיה מגדרית?

חינוך גופני

א-ו

רישום

לנטרל את המגדר בשיעור חינוך גופני

חינוך גופני

א-ו

רישום

חינוך לחשיבה

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

עידוד חשיבה יצירתית אצלכם בכיתה באמצעות מודל גש"מ חינוך לחשיבה א-ט רישום
לארגן ולייצג את המידע - מפות חשיבה חינוך לחשיבה א-ט רישום
מקום לשאלה - שאילת שאלות מניעות ללמידה חינוך לחשיבה כל שכבות הגיל רישום
טעונים וטוענים חינוך לחשיבה א-ט רישום


מדע וטכנולוגיה

שם הקורס

תחום דעת

שכבות גיל

הרשמה 

מדוושים קדימה" - מפתחים מיומנויות אוריינות מדעית טכנולוגית" מדע וטכנולוגיה ד-ו רישום
שואפים ונושפים" - כלים לסיעור מוחות בתהליך התכנון ההנדסי" מדע וטכנולוגיה ה-ו רישום
מי מפחד מיצירתיות? פתרון בעיות בטכנולוגיה  מדע וטכנולוגיה א-ו רישום
  escape space - מגדירים בעיות טכנולוגיות באמצעות מתודה של חדר בריחה מדע וטכנולוגיה ה-ו רישום

מולדת, חברה, אזרחות וגיאוגרפיה

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

לטיול יצאנו

גיאוגרפיה, אדם וסביבה ג-ט רישום​
​לגלוש, להתבונן ,להבין בעזרת גוגל ארץ גיאוגרפיה אדם וסביבה ​ג-ט רישום

הקניית ידע באמצעות מסלול בריחה גיאוגרפי

גיאוגרפיה אדם וסביבה

ה-ט

רישום

הבנת תופעות מרחביות על ידי מיזוג מידע ממפות

גיאוגרפיה אדם וסביבה

ה-ט

רישום

התבוננות במרחב - חוויית למידה רב-חושית

גיאוגרפיה אדם וסביבה

ג-ט

רישום

יהדות - מולטידיסציפלינרי

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

הרשמה

איך ללמד בכיתה הטרוגנית באמצעות ספריא רב תחומי - ספריא ז-ט רישום
שימוש בדף מקורות של ספריא כדי ליצור למידה פעילה בכיתה רב תחומי - ספריא ז-ט רישום

מתמטיקה

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

לצאת מהקופסה עם נייר ומספריים מתמטיקה א-ו רישום
לצאת מתוך השגיאה מתמטיקה א-ו רישום
לראות את המתמטיקה מתמטיקה א-ו

רישום

בין הוויזואלי לאנליטי במרובעים

מתמטיקה

א-ו

רישום

גמישות בפיתוח אומדן כמותי

מתמטיקה

א-ו

רישום

מפצחים את הקשיים - מבט שונה על פתרון בעיות מיצב

מתמטיקה

א-ו

רישום

מתגברים על הקשיים בבעיות השוואה בחיבור ובחיסור

מתמטיקה

א-ג

רישום

עברית - חינוך לשוני יסודי

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

השלם __ החסר - הקלוז הדידקטי בכיתה

חינוך לשוני עברית

ב-ו

רישום

למידה בשניים - חברותא בהוראה

חינוך לשוני עברית

ב-ו

רישום

מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה

חינוך לשוני עברית

א-ו

רישום

שיח כיתה מקדם למידה

חינוך עברי לשוני

א-ו

רישום

​​ללמוד לקרוא טקסט לימודי

​​חינוך לשוני עברית

​א-ו

​​רישום

תנ"ך - ממלכתי

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

​שימוש נכון במחוון לצורך קריאה רהוטה של טקסט מקראי

​מקרא ​ב-ו

​רישום​

השלמת פערים בטקסט המקראי באמצעות מדרשים

מקרא

ב-ו

רישום

חילוץ ערך מטקסט מקראי

מקרא

ב-ו

רישום

יצירת למידה פעילה בעזרת שימוש בשאלות מעורבות בשיעורי מקרא

מקרא

ב-ט

רישום

כיצד נשתמש במילה מנחה כדי להבין רעיון מרכזי בטקסט המקראי

מקרא

ב-ט

רישום

תרבות יהודית ישראלית

​שם הקורס

​תחום דעת

​שכבות גיל

​הרשמה

שמירה על מתח לימודי בחברותא

​תרבות יהודית-ישראלית

​ג-ט

רישום
​תגובות אמפתיות לעידוד ריבוי דעות בדיון כיתתי ​תרבות יהודית-ישראלית ​ג-ט רישום

מתודת "שאלה-תשובה" ליצירת דיאלוג מובנה בין לומדים בחברותא

תרבות יהודית-ישראלית

ג-ט

רישום

ניתוח מובנה של טקסט ממקורות יהודיים-ישראליים

תרבות יהודית-ישראלית

ז-יב

רישום

שאלה פורייה ככלי להעמקת דיון

תרבות יהודית-ישראלית

ז-יב

רישום

ניהול כיתה

שם הקורס

נושא רוחב

שכבות גיל

הרשמה 

קסם של למידה - זוויות שונות של הוראה

שיח עם תלמידים בכיתה

כלל עובדי ההוראה

רישום


הדרכה

שם הקורס נושא רוחב שכבות גיל הרשמה 

הקשבה, דיבור והמשוב שביניהם

הדרכה 

עו"ה בתפקידי הדרכה

רישום

המדריך להדרכה רפלקטיבית

 הדרכה 

עו"ה בתפקידי הדרכה

רישום

הדרכה הפוכה

הדרכה 

עו"ה בתפקידי הדרכה

רישום

מחוננים

שם הקורס

נושא רוחב

שכבות גיל

הרשמה 

"השאלה הקשה קודם" - הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה הטרוגנית

המחונן בכיתתו - מחוננים

כל שכבות הגיל

רישום

איקס מיקס דריקס - הוראת מחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית

המחונן בכיתתו - מחוננים

כל שכבות הגיל

רישום