דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
השתלמויות - קורסים מקוונים
השתלמויות מקוונות

עובדי הוראה יכולים ליהנות ממבחר עשיר של קורסים מקוונים במגוון נושאים ותחומי דעת בהיקפי למידה שונים ובמגוון מודלים.

לקריאה נוספת על מודלים ייחודיים בלמידה מקוונת שפיתח משרד החינוך ראו בדף העוסק בקורסים קצרים במודל מיקרו-קרדיטציה ובדף העוסק במודל איחוד מול ייחוד ללמידה בתחומי הדעת.

מהם קורסים מקוונים? | מדוע כדאי ללמוד בקורס מקוון? | ההזדמנויות שבלמידה המקוונת | כיצד לומדים בקורס מקוון? מהו היצע הקורסים המקוונים? | קורסים מקוונים בתחומי הדעת |

מהם קורסים מקוונים?

קורסים מקוונים הם קורסים שבהם הלמידה נעשית מרחוק באמצעות חיבור לרשת האינטרנט. ניתן למיין אותם באופנים שונים על פי מידת השימוש באינטרנט במהלך הקורס, החל בקורסים המשלבים מפגשים פנים אל פנים עם למידה ברשת בסביבה ייעודית בהיקפים משתנים, וכלה בקורסים המתקיימים רק מרחוק באמצעות האינטרנט.

מדרג למידה מקוונת 

מיון נוסף של הקורסים המקוונים מתייחס לשתי שאלות מרכזיות:

 • מהי מידת האינטראקציה המתרחשת בין המורה ללומדים ובינם לבין עצמם במהלך הקורס?
 • באיזו מידה הלומדים לומדים במסגרות זמן קבועות או בזמן גמיש? (בקורס א-סינכרוני כל לומד מבצע את הלמידה בזמנים שבחר, ואילו בקורס סינכרוני ישנם זמנים קבועים ללמידה, שבהם כל המשתתפים נכנסים לסביבת הקורס).

מגוון תהליכי הלמידה בקורסים המקוונים רחב:

 • לומדים באופן אישי בזמן גמיש, וכל לומד בוחר מתי ללמוד בסביבת הלמידה המקוונת.
 • לומדים תוך אינטראקציה עם המנחה ועם לומדים נוספים בזמן גמיש.
 • לומדים באופן אישי במסגרת זמן קבועה - תאריך יעד להגשת כל מטלה וכן הלאה.
 • לומדים במסגרת זמן קבועה.
 • לומדים יחד באותו זמן - יום ושעה שבהם כל הלומדים נכנסים ל"כיתה וירטואלית".

מדוע כדאי ללמוד בקורס מקוון?

למידה ברשת האינטרנט מאפשרת למידה עצמאית ושיתופית, מכל מקום ובכל זמן, ונותנת מענה לשלוש הזדמנויות מרכזיות:

 • נגישות וזמינות של תהליכי פיתוח המקצועי לכל עובד הוראה.
 • הזדמנות למפגש רב-תרבותי, המאפשר לאנשים ממגזרים שונים ומאוכלוסיות שונות ללמוד יחד ברשת.
 • התנסות של עובדי ההוראה בחוויה אישית ובהבנת הערך של למידה דיגיטלית, כך שבהמשך ילמדו בדרך זו את תלמידיהם.

האתגר בשילוב למידה מרחוק גדול ומצריך שינויים רבים. השינויים אינם רק ברמה הטכנית, אלא בעיקר בתפיסת מהות ההוראה, מקום המורה והלומדים בתהליך למידה, התייחסות למאפייני הלומדים, הגמשת גבולות זמן ומקום, הגדלת אפשרויות הבחירה והיכולת לנהל למידה משמעותית תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיה (קראו למשל על Model S.A.M.R - רמות שימוש בטכנולוגיה).

מתוך אמונה שתהליכי הפיתוח המקצועי מהווים מודל לתהליכים שעובדי ההוראה מובילים עם תלמידיהם, נערכות יחידות המשרד השונות והגופים המבצעים  לשילוב למידה מרחוק ושימוש בטכנולוגיות במסגרות הפיתוח המקצועי. 

ההזדמנויות שבלמידה המקוונת

 • פריצת גבולות הזמן והמקום, למידה ב"נעלי בית".

 • למידה עצמית ועצמאית, ביטוי אישי והבאת קולו של הלומד.

 • שיתופיות ולמידת עמיתים.

 • תיעוד תהליכי למידה, יישום ורפליקציה.

 • אינטראקציה של הלומדים עם תכני למידה ממגוון מדיות.

 • הבניה והצגה של ידע על ידי המנחים והלומדים בעזרת כלים טכנולוגיים.

 • שקיפות של תהליכי הוראה ולמידה. 

כיצד לומדים בקורס מקוון?

הלמידה בקורס מקוון מתאפשרת מכל מקום ובכל זמן. על מנת ללמוד בקורס מקוון יש צורך רק במחשב המחובר לרשת האינטרנט. לכל קורס מקוון יש סביבת למידה ייעודית ברשת שבה מתקיימת הלמידה. הכניסה לסביבת הלמידה כוללת לרוב הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה שניתן לקבל ממבצע הקורס (מרכז הפסג"ה, המוסד האקדמי וכו').

למידע על הזדהות וכניסה לקורסים המתקיימים במערכת ניהול הלמידה Moodle של המשרד קראו כאן. על הלומד להיות נוכח ופעיל לאורך תהליך הלמידה בסביבה המקוונת ברמה אישית ולתרום לקבוצה הלומדת.

בקורסים המשלבים מפגשי למידה העושים שימוש במערכת סינכרונית (מערכת שבה הלומדים מתחברים בתאריך ובשעה קבועים ל"כיתה וירטואלית" בעזרת קישור שנשלח אליהם, ושם מתקיים תהליך הלמידה בעזור מערכות אודיו וידאו), יש צורך להצטייד באוזניות ובמיקרופון.

כל קורס מקוון מלווה במערך תמיכה טכני ופדגוגי ללומדים הניתן על ידי הגוף המבצע. מידע מדויק על מערך התמיכה ניתן לכל לומד עם הרישום לקורס.

מהו היצע הקורסים המקוונים?

קיים היצע גדול של קורסים מקוונים המיועדים לעובדי הוראה לצורך למידה נושאת גמול: קורסים ייעודיים בתחומי הדעת בהובלת המזכירות הפדגוגית, וקורסים בנושאים גנריים בהובלת מרכזי הפסג"ה וגופים פדגוגיים. היקף הלמידה בקורסים המקוונים נושאי הגמול הוא לרוב 30 או 60 שעות, ובחלקם קיימת עלות נוספת למשתתפים.

קורסים מקוונים בתחומי הדעת

המזכירות הפדגוגית מובילה השתלמויות מקוונות לעובדי הוראה בכל תחומי הדעת במודל המקוון "איחוד מול ייחוד" המתאים גם לחדר מורים לומד.

יחידות הלימוד פותחו על ידי מומחים פדגוגיים ועברו התאמה לכל תחום דעת על ידי מומחים מהדיסציפלינה, המשמשים גם כמנחים.

בקישורים שלהלן תמצאו מידע נוסף על מגוון הקורסים בתחומי הדעת וקישורים להרשמה.

קורסים מקוונים במגוון נושאים גנריים במרכזי פסג"ה

מידע נוסף על הקורסים והרישום אליהם מתבצע ישירות באתרי מרכזי הפסג"ה. הקורסים אינם כרוכים בעלות נוספת. רשימת מרכזי הפסג"ה בפורטל.

קורסים מקוונים של מטח ואלנט 

מטח ואלנט הם גופים שמעבירים קורסים מקוונים לעובדי הוראה במגוון נושאים. בקורסים הללו ניתן ללמוד מרחוק, והם משלבים מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים. המפגש הראשון (היכרות) והמפגש האחרון (סיכום) הם על פי רוב מפגשים לא מקוונים.

ניתן לצפות במגוון הקורסים הקיימים לשנת תשע"ט באמצעות חיפוש בקטלוג הקורסים הארצי.

כל עובד הוראה רשאי להירשם לקורסים הללו בתחום הדעת הרלוונטי.

קורסים מקוונים בביצוע גופים פדגוגיים

פירוט על הקורסים, על התשלום ועל הרישום לקורסים מתבצע ישירות דרך האתר של כל אחד מהגופים. רשימת הגופים המבצעים המאושרים על ידי משרד החינוך.  

קורסים מקוונים - ארגוני המורים

להיצע הקורסים ראו כאן.

קורסים קצרים במודל של מיקרו-קרדיטציה 

פיתוח מקצועי מבוסס מיקרו-קרדיטציה (micro-credentials) מתייחס ללמידה ב"מנות קטנות" המתמקדות במיומנות הוראה או בתוכן ספציפי. בדרך למידה זו הלומד מרכיב את תוכן הלמידה המתאים לו. ללומד יש היצע של יחידות-קורסים קצרות, והוא בוחר על פי צרכיו האישיים אילו יחידות קורסים הוא מעוניין ללמוד. להמשך קריאה.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --