דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
משמעת - נהלים וחקיקה
משמעת

בדף זה תוכלו למצוא את תמצית הוראות החקיקה הנוגעות למשמעת של עובדי הוראה: נהלים הנוגעים לדיווח חופשות, לפתיחת חקירה פלילית ועוד. כמו כן מתפרסמים בדף זה באופן עיתי נוהלי עבודה ועיקרי פסקי דין של בתי הדין למשמעת, הנוגעים למשמעת של עובדי הוראה.

רענון נהלים

  • ביום 30 באוקטובר 2019 , פרסם עו"ד גיא דוד, מנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, חוזר משמעת הנוגע להתבטאויות של עובדי מדינה. בחוזר זה הושם דגש על התבטאויות מפלות או גזעניות אשר מעצם טיבן אינן הולמות את תפקידו ומעמדו של עובד מדינה ופוגעות בצורה חמורה בתדמיתו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו. לעיון ראו חוזר משמעת – התבטאויות עובדי מדינה ומניעת גזענות.

  • לאחרונה פרסם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה דוח שנתי לשנת 2019 העוסק בטיפול בהטרדה מינית, אשר מעלה כי בשנת 2019 התרחש גידול של 16% בפניות על הטרדות מיניות, זאת כתוצאה משיתופי פעולה בין כל הגורמים במשרדי הממשלה. נתון זה נובע, בין היתר, מקיומן של ממונות על מניעת הטרדות מיניות בכל מחוז במשרדי הממשלה, לרבות משרד החינוך, אשר מלוות כל מתלוננת אשר קמה ומשמיעה את קולה. בכל אירוע של חשד להטרדה מינית, יש לפנות לממונה זו אשר עומדת בקשר ומונחה על ידי הממונה על מניעת הטרדות מינית באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. יש לשמור על דיסקרטיות הפנייה ביתר שאת. לעיון ראו נתוני דוח הטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה.

פסיקה משמעתית 

פיטורים ופסילה במקרה של הרשעה בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והסתייעות ברכב

ביום 11.1.2017 הרשיע בית הדין למשמעת את ר"ח, עובד משרד החינוך, לאחר הרשעה פלילית בגין עבירות שונות בהתאם לחוק המשמעת, והטיל עליו נזיפה חמורה, פיטורים לאלתר ופסילה לשירות המדינה למשך שלוש שנים.

פיטורים ופסילה במקרה של זיוף תעודת תואר ראשון במדעי החברה

ביום 31.3.2019 הרשיע בית הדין למשמעת את נ"ח, עובד משרד החינוך, לאחר הרשעה פלילית בביצוע עבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף בגין עבירות שונות בהתאם לחוק המשמעת, והטיל עליו נזיפה חמורה, פיטורים לאלתר, פסילה ממשרד החינוך למשך חמש שנים ופסילה לשירות המדינה למשך שבע שנים.

יצירת קשר

באפשרותכם לפנות אל אגף המשמעת בדואר האלקטרוני Mishmaat@education.gov.il או בטלפון 073-3935124.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי