דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
משמעת - נהלים וחקיקה
משמעת

בדף זה תוכלו למצוא את תמצית הוראות החקיקה הנוגעות למשמעת של עובדי הוראה: נהלים הנוגעים לדיווח חופשות, לפתיחת חקירה פלילית ועוד. כמו כן מתפרסמים בדף זה באופן עיתי נוהלי עבודה ועיקרי פסקי דין של בתי הדין למשמעת, הנוגעים למשמעת של עובדי הוראה.

רענון נהלים

  • בהתאם לחוזר אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, כאשר עובד נמצא בחופשה עליו לדווח על חופשה, והוא אינו יכול לעשות שימוש לרעה בדיווח על ימי מחלה במקום ימי החופשה הצבורים לזכותו. דיווח על ימי מחלה בעת שהייה בחופשה עלול להוות דיווח כוזב ובכך להיחשב לעבירת משמעת. למכתב בנושא דיווח מחלה בעת יציאה לחו"ל או לחופשה.

  • בהתאם להוראות סעיף 45.313 לתקשי"ר, בכל פתיחת בחקירה פלילית של המשטרה עובד חייב להודיע על כך לאחראי. משמעות הדבר היא כי בכל מקרה שבו נפתח תיק פלילי נגד עובד הוראה, בכל עבירה שהיא, גם כזו שמחוץ לכותלי בית הספר, יש לדווח על כך למנהל בית הספר.

פסיקה משמעתית

פיטורים ופסילה במקרה של הרשעה בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והסתייעות ברכב

ביום 11.1.2017 הרשיע בית הדין למשמעת את ר"ח, עובד משרד החינוך, לאחר הרשעה פלילית בגין עבירות שונות בהתאם לחוק המשמעת, והטיל עליו נזיפה חמורה, פיטורים לאלתר ופסילה לשירות המדינה למשך שלוש שנים.

פיטורים ופסילה במקרה של זיוף תעודת תואר ראשון במדעי החברה

ביום 31.3.2019 הרשיע בית הדין למשמעת את נ"ח, עובד משרד החינוך, לאחר הרשעה פלילית בביצוע עבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף בגין עבירות שונות בהתאם לחוק המשמעת, והטיל עליו נזיפה חמורה, פיטורים לאלתר, פסילה ממשרד החינוך למשך חמש שנים ופסילה לשירות המדינה למשך שבע שנים.

יצירת קשר

באפשרותכם לפנות אל אגף המשמעת בדואר האלקטרוני Mishmaat@education.gov.il או בטלפון 073-3935124.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי