דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מינוי מנהלים
מינוי מנהלים

בדף שלפניכם תוכלו להגיש מועמדות למשרות ניהול בתאריכים שבהם המערכת פתוחה להגשת בקשות. כמו כן תמצאו הסבר מפורט על תהליך ואופן הגשת המועמדות למשרות ניהול ואת שמות הרפרנטים במחוזות ודרכים ליצירת קשר. 

להגשת מועמדות מקוונת יש ללחוץ על כפתור "איתור משרות פנויות והגשת מועמדות". לעיון ברשימת המשרות יש ללחוץ על כפתור "לצפייה ברשימת משרות הניהול הפנויות". 

לתשומת ליבכם, המערכת סגורה כעת להגשת מועמדות. 

למידה משמעותית מתחילה בניהול​​ משמעותי​

מינוי מנהלים נעשה בדרך של הליך מכרזי באמצעות ועדת יועצים. הליך זה נותן הזדמנות שווה לכל מי שעומד בתנאי הסף להיבחר לניהול מוסד חינוכי.

שיטת המינוי מיועדת להבטיח למועמדים למשרות הניהול המתפרסמות, למשרד החינוך ולציבור בכללותו, כי ייבחרו הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר מבין המועמדים. השיטה פועלת על סמך עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות. 

תחום מינוי מנהלים שבאגף בכיר לכוח אדם בהוראה שם לו למטרה לשפר ולייעל את תהליך הבחירה והמינוי של מנהלי מוסדות החינוך השונים. לצורך כך פיתחנו מערכת ממוכנת לפרסום משרות הניהול הפנויות, להגשת מועמדות באופן מקוון, לבדיקת עמידה בתנאי הסף, לניהול ועדות היועצים, לבחירה ולמינוי. 

מינוי מנהלים יתבצע בהת​אם לנוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים​ על פי השלבים הבאים:

שלב ראשון: פרסום מש​רות פנויות  

הודעה בדבר משרות ניהול פנויות מפורסמת על ידי האגף הבכיר לכח אדם בהוראה באמצעות:

  1. מודעות בעיתונים​​
  2. האינ​טרנט​​​

ההודעה מפנה לפורטל עובדי הוראה במשרד החינוך, המציג את רשימת המשרות הפנויות, הכישורים הנדרשים עבור כל משרה והמועד האחרון להגשת מועמדות. 

בעמוד זה ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון ולעקוב א​חר הטיפול בבקשה.

שלב שני: הגשת מו​עמדו​ת מקוונת ​

הגשת מועמדות למשרות ניהול תבוצע באופן מקוון בלבד לאחר הזדהות בעמוד זה. לא יתקבל טופס הגשת מועמדות באופן ידני. 

רק עובד הוראה המנוהל במאגרי משרד החינוך יכול להגיש מועמדות. מועמדים שאינם מנוהלים במאגרי המשרד יוכלו לצפות ברשימת המשרות הפנויות, אך לא יוכלו להגיש אליהן מועמדות אלא לאחר פתיחת תיק במחוז שאליו שייכת המשרה ועדכון ותק ונתוני השכלה.

הפנייה של עובד ההוראה לפקיד כוח אדם במחוז לצורך פתיחת תיק, כולל עדכון המצאת כלל המסמכים הרלוונטיים, חייבת להיעשות עד המועד האחרון להגשת מועמדות.  

על המועמדים לדאוג לעדכון פרטיהם האישיים לצורך התקשרות מיטבית של המשרד עם המועמד.

עם הגשת המועמדות ניתן לעדכן פרטי ניסיון תעסוקתי ולצרף​ המלצות. 

שלב שלישי: בדיקת ​עמידה בתנאי סף 

עם סיום הגשת המועמדות מבוצעת בדיקה אוטומטית של עמידה בתנאי סף, בהתאם לדרישות המשרה ומוצגת תוצאת הבדיקה למועמד.

שלב רביעי: זימון לוועדת יועצים

מועמדים לניהול העומדים בתנאי הסף הנדרשים למשרה, יזומנו לריאיון על ידי ועדת יועצים לצורך בדיקת התאמתם למילוי המשרה. ההזמנה תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני, עד יומיים לפחות לפני הריאיון. באחריות המועמד לעקוב אחר קבלת הזימון לוועדה.

שלב חמישי: מינוי למשרת ניהול

המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו ש​ל מועמד למשרה פנויה, לאחר שעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

אם יחליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

לתשומת ליבכם,​ לשאלות בנוגע לעמידה בתנאי סף ולעדכון פרטי השכלה יש לפנות לרפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו משויכת המשרה. להלן רשימת הרפרנטים במחוזות:

מחוז  רפרנט  טלפון כתובת דוא"ל 

מרכז 

רעיה בסלו

03-6896562

rayaba@education.gov.il

מרכז

קרול לוי

03-6896564

carolle@education.gov.il

התיישבותי 

תמי מרידך

03-6898857

tamim@education.gov.il

התיישבותי

שחר פורשטט

03-6898861

shaharfo@education.gov.il

צפון 

שושנה נחמן

04-6500113

shoshanana@education.gov.il

תל אביב

שולי איבן 

‎03-6896318

shulieb@education.gov.il 

תל אביב

פנינה שמעונוב

03-6896315

Pninash@education.gov.il

ירושלים ומנח"י

עידית ממן 

073-3934403 

iditma@education.gov.il

ירושלים ומנח"י 

רחל צראפי

02-5601683

rachelsa@education.gov.il

חיפה 

רחל דן

04-8632554

rachelda@education. gov.il

חיפה

משה טהר

04-8632564

mosheta@education.gov.il

דרום 

גלית כלפון

08-6263089

galitha@education.gov.il

דרום

עופרה אלוף

08-6263132

ofraal@education.gov.il

חרדי

אורה חג'ז

02-5604243

oraha@education.gov.il

​חרדי
​רז בכבוד

​073-3934042

razbe@education.gov.il

מרכזי הדרכה

כרמלה אפטקר

03-9180808

carmelaca@education.gov.il

 

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
  1. יש לוודא כי אמצעי הקשר מעודכנים בפורטל עובדי הוראה.

  2. יש לבדוק בתיבת הדוא"ל אם הזימון הגיע לתיבת "דואר זבל".

  3. יש לעקוב אחר הזימון בדף זה בפורטל באזור "הנתונים שלי".
    אם עדיין לא נפתרה הבעיה, יש לפנות לגורם המטפל במחוז.

​הודעה זו מופיעה אצל מועמד שעדיין לא הגיש מועמדות לניהול. כדי להגיש מועמדות, יש ללחוץ על כפתור "איתור משרות פנויות והגשת מועמדות" שבדף זה.

עליך לפנות למועצת חמ"ד, לגב' שרה תורג'מן בכתובת המייל: sarato@education.gov.il

​"שגיאה ביישום" נובעת על פי רוב מצירוף מסמכים כבדים מדי לטופס. יש לפעול בדרכים הבאות:

1. לבצע שליחה של הטופס באישור אמצעי הקשר בלבד.

2. לנסות לבצע שליחה נוספת של הטופס.

3. לצרף מסמכים קלים יותר, שאינם עולים על 3MB ולבצע שליחה מחדש.​

כן, יש צורך בניסיון בחינוך המיוחד כדי להגיש מועמדות למשרות פנויות בחינוך המיוחד.
רפרנט במחוז ישלח למועמד זימון לוועדה כאשר ייקבע המועד.

​ניתן להסיר מועמדות, אך לא באמצעות מערכת מינוי מנהלים. ניתן לפתוח פנייה מקוונת בנושא בפורטל או לפנות בטלפון למוקד המחוזי​.

תואר אקוויוולנטי אינו מוכר כתואר להגשת מועמדות.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי