דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קרנות פנסיה וקופות גמל
קופות גמל וקרנות פנסיה

כל עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה או על ידי מעסיק אחר, חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני (קרן פנסיה צוברת, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ותיקה או בפנסיה תקציבית של המדינה) לצורך שמירה על זכויותיהם עם פרישתם לגמלאות וקבלת גמלה. האחריות להצטרפות לקרן הפנסיה חלה על עובד ההוראה.

לתשומת ליבכם, חל איסור על משרד החינוך לייעוץ ולהכוונה בנושא הפנסיוני. אם נדרש סיוע בבחירת הקופה, עליכם לפנות למשווק פנסיוני מוסמך.

חיסכון פנסיוני

בהתאם לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיית חובה, 2011, כל עובד המועסק בכל מקום עבודה, חייב  להיות מבוטח בהסדר פנסיוני ולבחור בהודעה בכתב למעסיק בסוג הפנסיה המקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה. ההסדר הפנסיוני החל בשירות המדינה ובכלל זה גם על עובדי הוראה, הוא הסדר מיטיב המורכב משלושה  רבדים:

 1. קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

 2. חיסכון פנסיוני על עבודה נוספת (מעל 100%)

 3. חיסכון פנסיוני על החזר הוצאות

עובד חדש נדרש להמציא טרם קליטתו טפסי הצטרפות להסדר פנסיוני באופן זה:

 • טופס הצטרפות - חתום על ידי קרן הפנסיה וחתום על ידי העובד. החברות המנהלות של קרנות הפנסיה מאפשרות הצטרפות מקוונת, שבסיומה מופק אישור הצטרפות, ואותו יש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון.

 • טופס נש"מ (נציבות שירות המדינה) - חתום על ידי העובד בלבד, אותו יש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון.  

קליטת העובד תתאפשר רק לאחר המצאת הטפסים שפורטו לעיל, חתומים כנדרש.

קרנות פנסיה ותיקות

אם יש לכם זכויות בקרן פנסיה ותיקה, וברצונכם להמשיך לבטח את זכויותיכם בקרן זו, יש להמציא  אישור בהתאם לכך מקרן הפנסיה הוותיקה.

לתשומת ליבכם, ביטוח בקרן פנסיה ותיקה מוגבל עד ל-100% משרה, כך שאם הנכם מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, הקרן תאשר לבטח רק עד לתקרה של 100% משרה.

הקופות הוותיקות

 • מבטחים
 • גלעד עובדים דתיים
 • מקפת ותיקה
 • קג"ם
 • עתידית ותיקה
 • עתודות הוותיקה
 • פנסיית ה.ע.ל
 • נתיב פנסיה ותיקה 

עובדים המבוטחים בקרן זו מתבקשים להגיש את טפסי ההצטרפות כאמור לעיל.   

פנסיה תקציבית

עובדי הוראה בעלי קביעות שנקלטו לשירות המדינה לפני תאריך 1.9.02, וחל עליהם חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 (מבוטחים ב"פנסיה תקציבית"), זכאים להפרשות לקופת גמל בגין הרובד הראשון, בגין השכר הקובע העולה על התקרה. לפרטים נוספים יש לפנות לגזברות המחוז.

קופות לבחירה

בהליך תחרותי של ארגוני המורים (הסתדרות המורים וארגון המורים) נבחרו קרנות ברירות המחדל שלהלן:

הסתדרות המורים

 • קרן פנסיה – הראל פנסיה וגמל

 • עבודה נוספת – כלנית לתגמולים

 • החזר הוצאות – "גל" גמל

 ארגון המורים

 • קרן פנסיה – מנורה מבטחים פנסיה

 • עבודה נוספת – הילה לתגמולים

 • החזר הוצאות – גמל "רשף"

לתשומת ליבכם, אין חובה לבחור בקרנות שנבחרו על ידי ועדי העובדים, ועובדי הוראה רשאים לבחור בכל עת כל קופת גמל המיועדת למטרה האמורה. לנוחותכם, ניתן להיעזר ברשימת הקופות לצורך הפקדות המופיעות באתר משרד האוצר - רשות שוק ההון. 

שיעורי הפקדות

הזכאויות להפקדות ושיעורן בקופות הגמל השונות נקבעות בהתאם להסכמים הקיבוציים נכון ליום 1.6.18. להלן שיעורי ההפקדות:

 עובדמעסיקארגון המוריםהסתדרות המורים
פנסיה פיצויים
קרן פנסיה ותיקה 7%7.5%6%
                            
קרן פנסיה חדשה 6%-7%7.5%6.224%מנורה מבטחים פנסיה  הראל פנסיה וגמל 
ביטוח מנהלים 7%-6%7.5% *8.33%
החזר הוצאות 7%-5%5% קופ"ג רשףקופ"ג גל
עבודה נוספת מעל 100% משרה7%-5%7.50%8.33%קופ"ג הילהקופ"ג כלנית

* כולל רכיב אובדן כושר עבודה עד מקסימום  2.5% ע"ח המעסיק. יצוין כי חלה חובה לבטח רכיב זה מחוץ לתגמולי המעסיק.

קישורים
טפסים
תשובות לשאלות נפוצות
בתלוש השכר שלך תוכל לראות לאיזה סוג פנסיה אתה שייך.
כל עובד בוחר לעצמו את קרן הפנסיה שאליה הוא מעוניין להצטרף. אין קרן פנסיה שהיא ברירת מחדל לעובדי משרד החינוך.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי