דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ימי מחלה
יתרות ימי מחלה

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה או למספר "שעות ימי מחלה", וזאת יחסית להיקף העסקתו השנתי ובניכוי היעדרויותיו במהלך השנה. עובד הוראה המועסק על ידי המדינה יכול לצפות בדף זה ביתרות ימי מחלה שנצברו עבורו. 

חופשת ימי מחלה

מחלה מוגדרת כמצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה. עובד זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא.​

עובד הוראה במשרה מלאה ויותר זכאי בשנה אחת ל-​30 ימי מחלה, דהיינו לחודש בשנה, ובכלל זה שבתות וחגים, למעט פגרות סוכות, חנוכה ופסח. אם עבד פחות משנה, הוא זכאי לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה. חופשת הקיץ אינה נחשבת. זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה (תקשי"ר 33.212).

לתשומת ליבכם, עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו.​

גרירת ימי מחלה

עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו בחופשת מחלה, ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד שלו באותה עת. אחרי שניצל חופשה זו במלואה, יפנה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. אישור זה יינתן בתנאים אלה:

  • ​עובד ההוראה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים.

  • לא חלו הפסקות שירות בהוראה.

  • עובד ההוראה יצא לחופשה ללא שכר כדין.

המעביד הנוכחי ישלח לעובד ההוראה החולה משכורת בהתאם לימי המחלה הלא מנוצלים המצויים באישור שהתקבל. המעביד הנוכחי ​ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי מחלה (כפי שציינו באישור, כולל התוספות הסוציאליות).

התשלום בגין גרירת ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על משכורתו האחרונה של עובד ההוראה, ערב צאתו לחופשת מחלה.​​

הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם, יתרת ימי המחלה מתעדכנת ב-1 בחודש מדי חודש בחודשו.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כן. בתקופת חופשת המחלה זכאי העובד למשכורת שהיה מקבל עבור אותו פרק זמן אלמלא היה חולה והוסיף לעבוד. תקופה זו נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט העובדה שהעובד אינו צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה שבמהלכה הוא מנצל ימי מחלה לפני פרישה.
אם עובד הוראה חלה בימי פגרת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת הפסח והביא אישור רפואי על כך, לא תחויב מכסת חופשת המחלה שלו עבור ימים אלה.
תקופת חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה מושעים יחסי עובד-מעביד, ולכן אין אפשרות לצבירת ימי מחלה בתקופה זו.

עובד הוראה רשאי להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו. אם הוא מבקש לעשות זאת, עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה בצירוף אישור מהרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יומיות. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים הנדרשים, לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה כדין.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי