דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תוספות
תוספות

תוספות שכר לעובדי הוראה נקבעות ומחושבות על פי מאפייניו של עובד ההוראה ובהתאם לקריטריונים הרלוונטיים לכל סוג של תוספת. 

בדף זה תוכלו לקרוא מידע על תוספת מעונות, תוספת יוח"א, קצובת ביגוד ותוספות אחרות וכן להוריד טופס בקשה לתוספת מעונות לעובד הוראה אב לילד שטרם מלאו לו חמש.

תוספת מעונות

תוספת מעונות לעובדת הוראה אם לילד שטרם מלאו לו חמש

תוספת מעונות משולמת לעובדת הוראה שהיא אם לילד שטרם מלאו לו חמש שנים באופן אוטומטי. התוספת משולמת בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים, ללא צורך להמציא קבלות על שהייתם במעונות. התוספת משולמת רק עבור התקופה שבגינה עובדת ההוראה הייתה זכאית למשכורת ממשרד החינוך. העובדת זכאית לתוספת מעונות גם אם בן או בת זוגה אינם עובדים. התוספת לא תשולם עבור התקופה שבה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק ביטוח לאומי, חל"ת וכדומה. העובדת רשאית להעביר את זכותה לבן/בת זוגה.

תוספת מעונות לעובד הוראה אב לילד שטרם מלאו לו חמש

עובד הוראה שהוא אב לילד שטרם מלאו לו חמש שנים זכאי לתוספת מעונות אם בן/בת זוגו עובדים כשכירים, עצמאים או מובטלים הזכאים לדמי אבטלה ומצויים בחצי השנה הראשונה של תקופת הזכאות לדמי האבטלה.

עובד הוראה גבר המבקש לקבל תוספת מעונות במקום בת זוגו, נדרש למלא טופס בקשה לתוספת מעונות. עובד ההוראה נדרש למלא את דבר הזכות לתוספת מעונות חתום כדין בצירוף המסמכים החתומים כמפורט בטופס, ולמסרו לגזברות.

עובד הוראה שבת זוגו אינה יכולה לטפל בילדיה מחמת נכות או מחלה, יראו בו עובד שילדיו נמצאים בהחזקתו הבלעדית באופן שמזכה אותו במלוא תשלום תוספת מעונות. עובד המבקש לקבל את תוספת המעונות בשל נכות או מחלה של בת זוגו, נדרש להגיש אישור בכתב מרופא שלפיו בת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילדיה מחמת נכות או מחלה ולצרפו לטופס זה

תוספת יוח"א

במסגרת יישום הסכם יום חינוך ארוך, במשכורת החודשים מאי ויוני משולם מענק יום חינוך ארוך (יוח"א) לעובדי הוראה הזכאים לתשלום המענק לפי הקריטריונים הבאים:

  • עובדי הוראה המלמדים בבתי ספר שחל בהם יום לימודים ארוך לפי צו יוח"א.

  • עובדי הוראה שעובדים בפועל בשעה השביעית או השמינית, והן שעות יוח"א תקניות שאינן מתוקצבות ממקור תקציבי אחר כגון קרן קרב. 

  • המענק יינתן לעובדי הוראה שמספר השעות השביעית והשמינית שהם מלמדים במהלך השבוע קטן או שווה לכלל השעות השבועיות במשרתם. כלומר, המענק המרבי עבור השעה השביעית או השמינית יינתן לעובד הוראה המלמד לפחות 16 ש"ש, מהן 8 ש"ש בפועל בשעה שביעית או שמינית במהלך כל שנת לימודים. עובד המלמד פחות ממספר השעות המפורט, יקבל מענק יחסית לשעות שעבד בפועל. עובד הוראה לא יהיה זכאי לתשלום מענק אם רוב שעות עבודתו מבוצעות בשעות השביעית או השמינית.

לתשומת ליבכם,

  • לעובדי הוראה המועסקים באופק חדש, תוספת יוח"א תינתן רק בגין שעות פרונטליות. גם סגנים ומנהלים באופק חדש זכאים למענק יוח"א רק בגין שעות פרונטליות המבוצעות בשעות השביעית או השמינית. 

  • בחישוב המענק מתחשבים בהיעדרויות ארוכות מחודש ומנכים סכומים מהמענק באופן יחסי להיעדרות בגין מילואים, חופשת לידה או כל היעדרות אחרת הארוכה מחודש, כולל היעדרות בגין מחלה.

  • אם אתם זכאים למענק יוח"א ולא קיבלתם אותו, פנו למזכירות בית הספר כדי שיעדכנו במערכת דיווח שעות יוח"א.

קצובת ביגוד

קצובת ביגוד משולמת לכל עובדי ההוראה במשכורת חודש יולי בהתאם לתעריפים המעודכנים על ידי החשב הכללי ועל פי שתי רמות בהתאם לוותק. נוסף על קצובת הביגוד שזכאים לה כל עובדי ההוראה, יש תוספת לקצובת הביגוד לבעלי מקצועות לפי תעריפים המתעדכנים בכל שנה על ידי החשב הכללי: מורי חינוך גופני, מורי של"ח, מורים בחוות חקלאיות ומורים במרכזים ימיים.

תוספות וגמולים נוספים לדוגמה

גמול חינוך כיתה, גמול חינוך למחנכי כיתות א', תוספת לחינוך מיוחד וגמול ייעוץ, גמול ניהול, ותק בניהול, גמולי תואר שני שלישי ודוקטורנטים, קצובת הבראה, גמול הדרכה, גמול הכנה לבגרות, גמול מחוננים, תוספת הסכם מסגרת, תוספת ערבה, תוספת שכר 2001, תוספת שכר 2008, תוספת שכר 2011, גמול מקצוע והכשרות, גמול השתלמות, גמול פיקוח, גמול פיצול ועוד.

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

במסגרת יישום הסכם יום חינוך ארוך, במשכורת החודשים מאי ויוני משולם מענק יוח"א לעובדי הוראה הזכאים לתשלום המענק לפי הקריטריונים המפורטים בדף זה.

יש לפנות למזכירות בית הספר, כדי שיעדכנו במערכת דיווח שעות יוח"א.
תוספת מעונות היא תשלום בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בדף זה ובחוזר מנכ"ל.

קצובת ביגוד משולמת לכל עובדי ההוראה במשכורת חודש יולי. בהתאם לתעריפים המעודכנים על ידי החשב הכללי ועל פי שתי רמות בהתאם לוותק.

יש לפנות למזכירות בית הספר כדי שיעדכנו במערכת דיווח השעות על השעות שלך לפי קוד פיצול חינוך גופני.
על פי חוזר מנכ"ל, עובדי הוראה מוסמכים הגרים ועובדים באותו יישוב, יכולים להגיש בקשה להשתתפות בשכר דירה אם אזור מגורם מוגדר כאזור עדיפות לאומית, והם שוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים. רשימת יישובי העדיפות הלאומית נמצאת ברשימת הקישורים.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי