דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קצובת נסיעה
קצובת נסיעה

כל עובד הוראה המתגורר במרחק הגדול מ-500 מטר ממקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. רק עובדי הוראה שקיבלו הודעה אישית שבה התבקשו להעביר טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה, יעבירו את הטופס בהקדם האפשרי באמצעות פתיחת פנייה מקוונת מדף זה, כדי שהגזברות תוכל לשלם להם את קצובת הנסיעה.

לתשומת ליבכם, עובדי הוראה מוסעים אינם זכאים להחזר הוצאות בגין קצובת נסיעה. הוצאות נסיעה לצורך לימודים או השתלמויות ישולמו רק אם אושר החזר שכר לימוד, ורק אם הנסיעות ללימודים הן בין-עירוניות. פרטים נוספים ראו בהמשך דף זה.

בקשה לקצובת נסיעה | חישוב התשלום לקצובת נסיעה | מילוי מקום ושעות פעילות נוספות | נסיעות להשתלמויות | עובדי הוראה נודדים בחינוך המיוחד |  הנחת מיגון

בקשה לקצובת נסיעה 

רק עובד הוראה שקיבל הודעה אישית שבה התבקש להעביר טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה, צריך להעביר את הטופס לגזברות המחוז בהקדם האפשרי באמצעות פתיחת פנייה מקוונת מדף זה, כדי שהגזברות תוכל לשלם את קצובת הנסיעה המגיעה לו על פי חוק.

חישוב התשלום לקצובת נסיעה

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה הפעילו את הרפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום 1.1.16. החל מפברואר 2016 הופחתו התעריפים ב-14.5% ובאפריל 2016 הורחבה הרפורמה לכלל היישובים בארץ. 

גזברות המחוז משלמת קצובת נסיעה בהתאם להוראות החשב הכללי, לפי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.

1. עובדי הוראה קיימים (נקלטו לעבודה במשרד החינוך עד ל-31.12.15) - ימשיכו לקבל קצובת נסיעה בהתאם לכללים שהיו נהוגים ערב הכניסה לרפורמה ולפי תעריפי הרפורמה באופן המפורט בנוהל תשלום קצובת נסיעה.

2. עובדי הוראה חדשים (נקלטו לעבודה במשרד החינוך החל מ-1.1.16) - תשלום קצובת הנסיעה יתבצע לפי הכרטיסים והתעריפים של הרפורמה החדשה.

מילוי מקום ושעות פעילות נוספות

עובדי הוראה המועסקים בשעות מילוי מקום או שעות פעילות נוספות (שעות בודדות) ידווחו בתחילת שנת הלימודים או ברגע שנודע להם היכן ימלאו מקום, על כל המוסדות שבהם יבצעו מילוי מקום או שעות פעילות נוספות, והתשלום יחושב לפי דיווח זה, בהתאם לדיווח השעות במערכת נתוני העסקה. יש לדווח את הנסיעות באמצעות טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולצרפו לפנייה מקוונת מדף זה.

נסיעות להשתלמויות

הזכאים להחזר נסיעות להשתלמויות הם עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך, בהתאם להסדרים של המשרד בנוגע להחזרי שכר לימוד:

 • עובדי הוראה בעלי ותק של שנתיים לפחות במערכת החינוך, המלמדים שליש משרה לפחות בשנה המבוקשת.

 • מורים משתלמים הלומדים באחת המסגרות הבאות:

  • לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שעבורן קיבלו שעות מענק או החזר שכר לימוד.

  • לימודי הסבה והסמכה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

  • קורסי השתלמות וימי עיון הנערכים ביוזמת הפיקוח של משרד החינוך.

לתשומת ליבכם,

 • מורים בשנת שבתון מלא או חלקי אינם זכאים להחזר הוצאות עבור נסיעה לקורסים.

 • הוצאות נסיעה לקורס ישולמו עבור נסיעות בין-עירוניות בלבד.

עובדי הוראה נודדים בחינוך המיוחד

עובדי הוראה נודדים הם עובדי הוראה המועסקים בחינוך המיוחד, שמתוקף תפקידם נושאים ציוד רב, כבד ומיוחד ועוברים בין מספר בתי ספר במהלך יום לימודים. על פי הסכם שנחתם עם הסתדרות המורים, מיום 19.3.2017 משולמת קצובת נסיעה מוגדלת לעובדי הוראה נודדים המועסקים במתי"אות ובמרכזי שמע.

תנאי הזכאות לתשלום הנסיעות

 • לעובד ההוראה קיים דיווח שעות שבועיות במוסד מתי"א או במרכז שמע. 

 • המקצוע שדווח לעובד ההוראה על ידי המנהל הוא אחד המקצועות האלו: עובד הוראה המלמד לקויי ראייה או לקויי שמיעה, גננת שילוב (שי"ח), מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט ומטפל באמצעות אומנויות.

 • נשלח לגזברות המחוז טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ובו מפורטים כל מסלולי הנסיעה במסגרת התפקיד.

גובה תשלום הנסיעות לעובדי הוראה נודדים 

 • עובדי הוראה המלמדים לקויי ראייה ולקויי שמיעה זכאים לתשלום נסיעות לפי תעריף יומי (נסיעה בודדת) בתוספת 50% ועד לתקרה של 2,490 ש"ח.

 • עובדי הוראה במקצועות אלו: גננות שילוב (שי"ח), מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמצעות אומנויות, זכאים לתשלום נסיעות לפי תעריף יומי (נסיעה בודדת) בתוספת 25% ועד לתקרה של 1,330 ש"ח.

הנחת מיגון

 • הנחת מיגון ניתנת לעובדי הוראה הנוסעים בקווי אוטובוס אשר תחנת הירידה שלהם נמצאת באזור יהודה ושומרון, בכל הקווים בתחומי יהודה ושומרון אשר פועלים באמצעות אוטובוסים ממוגנים נגד ירי ויידוי אבנים, על פי קביעת משרד התחבורה. 

 • ההנחה הניתנת היא בשיעור 50% ממחיר הנסיעה המלא. לדוגמה: אם עלות הנסיעה במסלול לכיוון אחד היא 10 ש"ח, נוסע שזכאי ל"הנחת מיגון" ישלם רק 5 ש"ח.

 • החזר הוצאות הנסיעה מחושב לפי התעריף המלא, לא כולל הנחת המיגון. לדוגמה: עובד שנוסע במסלול נסיעה שעלותו 10 ש"ח, החזר הוצאות הנסיעה שלו יחושב לפי עלות הנסיעה המלאה (10 ש"ח) ולא לפי עלות הנסיעה ששילם בפועל (5 ש"ח).

 • כדי לקבל הנחת מיגון, על עובד ההוראה למלא בטופס הנסיעות את תעריף הנסיעה המלא (10 ש"ח) ולציין שקיימת באזור הנחת מיגון.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

ייתכן שלא שלחת טופס קצובת נסיעה. לכן עליך לשלוח טופס קצובת נסיעה לגזברות המחוז במקרים הבאים: אם הינך עובד הוראה חדש, אם שינית כתובת מוצא או כתובת יעד או אם אתה עובד ביותר משני מוסדות. ככלל, יש למלא טופס אחד בשנה עבור כל מוסד שבו אתה מועסק.

מורים המקבלים קצובת נסיעה ריאלית (לא חופשי חודשי), ודווחה להם היעדרות, ינוכו הנסיעות בגין ימים אלה, מכיוון שלא היו נסיעות לעבודה בימים אלה.

החזר נסיעות בתחבורה ציבורית יינתן ללא תלות בתדירות התחבורה וללא קשר למועד תחילת עבודתו של העובד או לסיומה.

עובד הוראה הזכאי לתשלום נסיעה חופשי חודשי או עובד הוראה הזכאי להחזר הוצאות רכב, אינו זכאי לתשלום נסיעות בתפקיד. 

קצובת הנסיעה הריאלית משולמת בהתאם לימי עבודתו בפועל של עובד ההוראה ובהתחשב בימי פגרות וחופשות. אם בחודש זה חלה חופשה, סך ימי העבודה היה נמוך ביחס לחודשים האחרים בשנה.

ניתן לסרוק את טופס קצובת הנסיעה המלא והחתום ולשלוח אותו כקובץ מצורף לפנייה מקוונת.​

על פי הוראות החשכ"ל, קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.

עובד הוראה זכאי לתשלום נסיעות עבור יום עבודה. בחודש שחלה בו מחלה או היעדרות, קצובת הנסיעה תשולם בהתאם לכמות הימים שעובד ההוראה הועסק בפועל.

יש למלא טופס קצובת נסיעה פעם אחת בתחילת ההעסקה עם פרטי המוסד שבו תועסק באופן קבוע. במעבר למוסד אחר או למקום מגורים אחר יש למלא טופס קצובת נסיעה עם הפרטים החדשים. במקרה שתועסק בשעות מילוי מקום במוסד אחר נוסף על משרתך הקבועה, יש למלא טופס קצובת נסיעה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי