דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
איחוד משכורת
איחוד משכורת

​​​​​​בבית ספר שש שנתי, המפעיל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה שיש להם אותו סמל מוסד, קיים הסדר של שאילה והשאלת מורים הקרוי גם איחוד משכורת. ה​​תנאי להיכלל בהסכם זה הוא קביעות אצל המעסיק.

הקריטריונים לקבלת איחוד משכורת

 • על עובד ההוראה להיות קבוע אצל המעסיק (במשרד החינוך או בבעלות).

 • אם עובד ההוראה קיבל קביעות אצל שני המעסיקים באותה שנה, יש לבדוק היקפי משרה אצל שני המעסיקים. במקום שבו היקף המשרה גדול יותר, שם יבוצע האיחוד.

 • אם קיבל עובד ההוראה קביעות בבעלות לפני שקיבל קביעות במשרד החינוך, לא יוכל לקבל איחוד משכורת במשרד החינוך.

 • עובד הוראה המאחד את משכורותו במשרד החינוך, חייב לעבוד בהיקף של 1/3 משרה לפחות בחטיבת ביניים.

 • עובד הוראה המאחד את משכורותו בבעלות, חייב לעבוד לפחות 1/2 משרה בחטיבה העליונה.

 • זכאים להיכלל בהסכם איחוד משכורת גם סגן מנהל שני ושלישי בחטיבת ביניים וסגן מנהל בחטיבה עליונה.

 • לא זכאים להיכלל בהסכם מנהל חטיבה עליונה וחטיבת ביניים וסגן מנהל ראשון בחטיבת ביניים.  

המעסיק בהסכם איחוד משכורת

המעסיק אשר אצלו משכורתו של עובד ההוראה מאוחדת, ייחשב מעסיק לכל דבר ועניין, לרבות תשלום המשכורת, הקצובות והגמולים שעובד ההוראה זכאי להם בגין עבודתו, הבטחת זכויותיו לפיצויי פיטורים או לגִמלה והבטחת כל זכויותיו הסוציאליות והמקצועיות.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הקריטריונים לקבלת איחוד משכורת:

 • על המורה להיות קבוע אצל המעסיק (במשרד החינוך או בבעלות).

 • אם המורה קיבל קביעות אצל שני המעסיקים באותה שנה, יש לבדוק היקפי משרה אצל שני  המעסיקים. היכן שהיקף המשרה גדול יותר, שם יבוצע האיחוד.

 • אם המורה קיבל קביעות בבעלות לפני הקביעות במשרד החינוך, לא יוכל לקבל איחוד משכורת במשרד החינוך.

 • עובד המאחד את משכורותו במשרד החינוך, חייב לעבוד בהיקף של 1/3 משרה לפחות בחטיבת ביניים.

 • עובד המאחד את משכורותו בבעלות, חייב לעבוד לפחות 50% משרה בחטיבה העליונה.

יש להמציא מכתב מהבעלות המפרט מתי התקבלה הקביעות אצלם וכן היקפי משרה בשנתיים האחרונות.
את המכתב יש להגיש לחשב השכר במחוז לצורך בדיקה ואישור, לפני הדיווח במערכת מדב"ס/אופקית.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי