דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מורים ללא גבולות
מורים ללא גבולות

התוכנית "מורים ללא גבולות" עוסקת בשילוב עובדי הוראה עם מוגבלות במוסדות חינוך. בדף זה תוכלו לקרוא על התוכנית, על התאמות לעובדי הוראה עם מוגבלות, על תנאי השתלבותם ושיבוצם בהוראה, ועל הליווי והסיוע הניתנים להם.

>>לדף עובדי הוראה עם מוגבלויות

שילוב עובדי הוראה עם מוגבלות במערכת החינוך

התוכנית "מורים ללא גבולות" עוסקת בשילוב עובדי הוראה עם מוגבלות במוסדות חינוך. התוכנית מקדמת את ההבנה כי זכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה ולהשתלב בשוק העבודה. שילובם בשוק העבודה מועיל לאפקטיביות ולרלוונטיות שלהם ואף הכרחי בהיבטים ציבוריים וערכיים.

התוכנית מאפשרת לכל מורה לבטא את כישוריו ויכולותיו, בסיוע ההתאמות הנדרשות לצורך ביצוע התפקיד. בנוסף, התוכנית  מזמנת למורים ולתלמידים בבית הספר בו משולב מורה עם מוגבלות, חווית למידה וקבלה. המורים והתלמידים לומדים להכיר את השונה, להסתכל על כל אדם באשר הוא כשווה זכויות, בעל איכויות וחוזקות וכן לחוות את החברה כמגוונת ורבת פנים. קהילת בית הספר, לרבות הורי התלמידים, זוכה להיות שותפה לחברת מופת בישראל, מתוך דוגמא אישית.

 • במסגרת התוכנית ניתנת לבית הספר תוספת שעות לצורך שיבוץ המורים, בתהליך מדורג שבו גם בית הספר משבץ את המורה בשעות התקן הבית ספרי. לצד זאת, מונחים המורים החדשים כיצד להשתבץ ולהתנהל במערכות המשרד ככלל המורים.

 • במסגרת התוכנית, זוכים המתמחים והמורים החדשים, מעבר לתמיכה הניתנת לכל מתמחה ומורה חדש במשרד החינוך, למעגלי תמיכה ייחודיים הכוללים חונכות וליווי אישי מקצועי מותאם.

 • ההתמודדות עבור המורים המתקבלים היא מורכבת ונדרשים מקצועיות ואורך רוח עד למציאת האיזון הנכון למורה ולבית הספר. עם הזמן המערכת לומדת להכיר בצרכים הייחודיים וסוללת עבור המורים את הדרך להצלחה. צוות התוכנית מנסה מצדו להעניק מענה אישי ולהיות זמין עבור המורים, אנשי הצוות והמנהלים.

התאמות לעובדי הוראה עם מוגבלות

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, עובדי הוראה עם מוגבלויות, זכאים לקבל התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותם, על מנת לאפשר להם לבצע את תפקידם ולתפקד במקום עבודתם.

ביסוס סל התמיכה למורים ולבית הספר והתאמות נגישות מאפשרים למורים עם מוגבלות שילוב מלא בכלל הפעילות לאורך שנים, בהתאם לצרכים המשתנים. במידת הצורך התוכנית מקיימת גם הסברה להעלאת המודעות לנושא בקהילת בית הספר. 

התנאים להשתלבות בהוראה במסגרת התוכנית

 • אישור מביטוח לאומי על 70% נכות על מוגבלות פיזית נראית, בכפוף לשינויים.

 • אישור על סיום 80% של לימודי התואר ולימודי תעודת ההוראה.

 • כניסה להוראה כמתמחים על כל המשתמע מכך: סדנת התמחות, חונכות והערכה. למידע נוסף ראו בדף התמחות בהוראה.

 • עובד הוראה חדש במערכת החינוך.

הסיוע הניתן לעובדי הוראה במסגרת התוכנית

 • סיוע בשיבוץ במוסדות חינוך (קדם-יסודי, יסודי וחטיבת ביניים).

 • עם הכניסה להוראה, נדרש כל עובד הוראה לפתוח תיק עובד הוראה מקוון. עובד הוראה שתהליך פתיחת התיק אינו נגיש עבורו, יפנה לתחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה, לגב' שרית ארבל בטלפון  073-3935118.

 • הקצאת של עד 10 שעות תוספתיות במהלך השנתיים הראשונות ועוד 5 שעות בשנה השלישית בנוסף ל-5 שעות משעות התקן של בית הספר.

 • התאמות - עובד הוראה המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות ומציג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל מהמשרד התאמות נגישות הנחוצות לו מחמת מוגבלותו, על מנת לאפשר לו לבצע את תפקידו או לתפקד במקום עבודתו. למידע נוסף ראו נוהל מתן התאמות לעובדי הוראה עם מוגבלות.  

 • תמיכה וליווי פדגוגי ואישי במהלך שלוש השנים הראשונות בהוראה.

 • סדנאות להעצמה אישית ומקצועית.

 • ימי עיון ולמידה.

תהליך השיבוץ בהוראה

 • עובד הוראה העומד בקריטריונים של התוכנית יכול לפנות לצוות התוכנית באופן עצמאי או באמצעות הביטוח הלאומי, מוסדות אקדמיים, אגף השיקום של צה"ל, עמותות שונות או באופן פרטי.

 • המועמד יגיש את המסמכים הרלוונטיים המעידים על כשירותו הפדגוגית ועמידתו בדרישות הכניסה להוראה.

 • המועמד יוזמן לפגישת היכרות ובדיקה של מידת התאמתו לתוכנית.

 • על מנת לשבץ את המועמד במוסד חינוכי המתאים ביותר, ייתכן שצוות התוכנית יידרש להתייעץ עם המפקח הרפרנט בשלב הכניסה להוראה, מפקח כולל ומפקח מקצועי, בנוגע למסגרת המתאימה ביותר למועמד.

 • צוות התוכנית יפנה למוסד שהומלץ על מנת לתאם מענה לצרכים ייחודיים, הנגשה, קליטת מיטבית וכן לתיאום ציפיות.

 • המועמד יופנה למוסד החינוכי המומלץ עבורו לריאיון אישי.

 • אם המועמד יתקבל לעבודה באותו המוסד, מנהל בית הספר ישבץ אותו במערכות המשרד בהתאם לנוהל השיבוץ.

 • המועמד יפתח תיק עובד הוראה מקוון.

תהליך הליווי בשלוש השנים הראשונות בהוראה

 • כל מתמחה או עובד הוראה שהשתלב במסגרת התוכנית יהיה מחויב בכל הדרישות כמו שאר אוכלוסיית המתמחים והמורים החדשים.

 • כל עובד הוראה יקבל סל נגישות והתאמה בהתאם לצרכיו ובהתאם לקבוע בחוק. עובד הוראה יקבל הכוונה מאיש הקשר לגבי תהליך הפנייה למנהלת תחום הרווחה במשרד.

 • יש אפשרות להצמיד תומך הוראה לעובד הוראה שזקוק לכך, בתנאי שקיימים תומכי הוראה מתנדבים באיזור המוסד החינוכי שבו הוא עובד.

 • התוכנית מעמידה לרשות עובד ההוראה ומנהל בית הספר איש קשר שייתן מענה לכל פנייה וצורך.

 • ככל שהדבר יתאפשר, צוות התוכנית או חלקו יבקר כל עובד הוראה לפחות פעמיים בשנה במהלך שלוש השנים הראשונות, כך שיוכל להתרשם מתהליך קליטתו והשתלבותו במסגרת החינוכית ולהדריך אותו במקרה הצורך.

 • לעובדי הוראה המשתלבים תוצע אפשרות להצטרף לקבוצת תמיכה אינטרנטית בנוסף למעגלי התמיכה שמפעיל אגף השתלבות והתמחות בהוראה.

 • התוכנית תספק למנהל ולצוות בית הספר תמיכה והדרכה בהתאם לצורך ולביקוש.

 • במידת הצורך תוקם קבוצת דיון ותמיכה למנהלים קולטים.

 • צוות התוכנית יבקר בכל שנה במספר בתי ספר וישוחח עם המורים בתוכנית ועם המנהל והצוות, לשם מיטוב התמיכה, מתן מענה לצרכים העולים מהשטח, למידה וטיוב התהליכים.

 • בתחילת חופשת הקיץ יתקיים יום עיון ארצי להעצמת המורים בתוכנית. במידת הצורך יתקיימו ימי עיון ולמידה נוספים לאורך שנות ההוראה הראשונות.

 • התוכנית תעודד יזמות ופיתוח מתודות חדשניות להוראה.


לבירורים ולמידע נוסף על התוכנית ניתן לפנות לאנשי הקשר:

 • שרית ארבל, מנהלת תחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה: saritlev@education.gov.il, טל' 073-3935118. 

 • רותי זוסמן, מינהל עובדי הוראה: rutizusman@gmail.com, טל' 050-6280280.

 • גיא פינקלשטיין, מלווה מקצועי של התוכנית: guyfink@bezeqint.net, טל' 052-3659956.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי