דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
שוויון מגדרי וקידום מעמד נשים

בשנים האחרונות מתקיימים תהליכים המקדמים שוויון מגדרי, בחברה בכלל ובתחום התעסוקה בפרט. הממונה במשרד החינוך על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים מופקדת על קידום נושאים כגון ייצוג הולם והעדפה מתקנת, אפליה וקיפוח על רקע מגדרי, זכויות נשים וזכויות הורות. 

כאן תוכלו למצוא מידע על תפקידיה של הממונה, חוקים בנושא קידום נשים וזכויות נשים וכן מחקרים ונתונים סטטיסטיים בנושאים אלו.

​מקומן של נשים, בחברה בכלל ובתחום התעסוקה בפרט עובר בשנים האחרונות תהליכים של שינוי מתמיד, אולם הדרך לשוויון אמיתי עוד ארוכה. נשים חשופות יותר להטרדות מיניות ולהתנכלויות במקום העבודה, הן עומדות בפני חסמים רבים ומתמודדות כנשים עובדות עם דרישות ועם לחצים מרובים.

הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל בנושא קידום נשים

על פי החלטת ממשלה, הוטמע בכל המשרדים הממשלתיים תפקיד הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל בנושא קידום נשים. הממונה מופקדת על קידום הנושאים הרלוונטיים, ובהם ייצוג הולם והעדפה מתקנת, אפליה וקיפוח על רקע מגדרי, זכויות נשים וזכויות הורות. הממונה על שוויון מגדרי מייעצת למנכ"ל המשרד בנושא שוויון מגדרי, קידום נשים, ויישום החקיקה הרלוונטית, כגון החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 והתקנון המותאם לשירות המדינה, חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959, חוק שוויון זכויות האישה, התשי"א - 1951 וחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954.

תפקיד הממונה על שוויון מגדרי הוא להגביר את המודעות למרחב עבודה בטוח לנשים ולאכיפה גבוהה של התקנות והדרישות, לעצב את המשרד באופן שיתאים לנשים ולוודא כי האקלים בו בטוח ושוויוני, ולספק מענה נקודתי לצרכים ולאתגרים בתחום זה. מכיוון שאפליה וקיפוח מגדריים והטרדות מיניות אינם מנת חלקן של נשים בלבד, הורחב התפקיד והוא משרת את עובדות המשרד ואת עובדיו כאחד. למידע נוסף על מניעת הטרדה מינית ראו דף מניעת הטרדה מינית.


דוחות ונתונים סטטיסטיים על מעמד האישה

נתוני הלמ"ס לרגל יום האישה הבין-לאומי 2019

לרגל יום האישה הבין-לאומי החל מדי שנה ב-8 במרץ, מרכזת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוון רחב של נתונים דמוגרפיים המשקפים את מאפייני החיים של נשים בישראל. בין היתר יש התייחסות לתוחלת החיים, השתתפות בכוח העבודה, הכנסה, השכלה ועוד.

מדד המגדר 2016 – מרכז שוות

מדד המגדר של מרכז שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים – הוא כלי לבחינת רמת האי-שוויון בין גברים לנשים בישראל לאורך זמן. המדד משנת 2016 מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים שונים: השכלה, עבודה, בריאות, עוני, מצב משפחתי, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, ועוד. כמו כן, הוא מתייחס לאי-שוויון בחברה הערבית ובפריפריה. המדד מאפשר לבחון את רמת האי-שוויון בכל תחום בנפרד, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של אי-שוויון מגדרי בישראל.

פערי שכר מגדריים בישראל – תמונת מצב 2017, מכון אדווה

פערי שכר בין נשים לגברים הם תופעה כלל עולמית המאפיינת גם את שוק העבודה בישראל. בשנת 2015 שכרן הממוצע של נשים עמד על 68% משכרם של גברים לחודש, ועל 84% משכרם של גברים לשעה (נתון שלא הצטמצם כלל בעשור האחרון). גורם מרכזי לפערי השכר הוא הבידול התעסוקתי – נשים מתרכזות בעיסוקים נבדלים המתוגמלים פחות מהעיסוקים שבהם מרוכזים הגברים. התגמול והמעמד המקצועי הנמוכים יותר ב"מקצועות נשיים" מבוססים על הערכה שונה של שווים למשק. בדוחות אלו מפורטים הנתונים על פערי השכר המגדריים בישראל.

חוקים בנושא נשים ושוויון מגדרי, תעסוקה ושכר

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי