דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
עו"ה עם מוגבלויות ועו"ה שהם הורים לאדם עם מוגבלות
עובדי הוראה עם מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, קובע כי אסור להפלות אדם בשל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום, ובלבד שהוא כשיר למלא את התפקיד. כמו כן, מקום העבודה נדרש לבצע התאמות לצורך שילוב העובד כל עוד לא מוטל בכך נטל ​בלתי סביר על המעביד.

>>למידע על שילוב עובדי הוראה עם מוגבלות במערכת החינוך ראו בדף מורים ללא גבולות.

עובד המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות, ומצ​יג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל מהמשרד שבו הוא מועסק התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, על מנת לאפשר לו לבצע את תפקידו או לתפקד במקום עבודתו. 

עובד עם מוגבלות אינו חייב לדווח על מוגבלותו, אם היא אינה משפיעה או אם היא עשויה להשפיע על ביצוע תפקידו, אך הוא מחויב לדווח על כך אם הוא מבקש לבצע התאמות הנו​בעות ממנה.

לקבלת פרטים נוספים בנושא ניתן לפנות לתחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה, לגב' שרית ארבל בטלפון​ 073-3935118.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות ומצ​יג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל ממקום עבודתו התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, כדי לאפשר לו לבצע את תפקידו או לתפקד במקום עבודתו.

​עובד עם מוגבלות אינו חייב לדווח על מוגבלותו אם היא אינה משפיעה או עשויה להשפיע על ביצוע תפקידו, אך הוא מחויב לדווח על כך אם הוא מבקש התאמות הנו​בעות ממנה.​

לקבלת פרטים נוספים בנושא ניתן לפנות לתחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה לגב' שרית ארבל בטלפון 073-3935118.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי