דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
רפורמת עוז לתמורה
רפורמת עוז לתמורה

רפורמת עוז לתמורה יצרה שינוי משמעותי בחטיבות העליונות מבחינה פדגוגית, בתחום הניהולי ובתנאי העסקת המורים. היא נועדה לקדם את הישגי מערכת החינוך ברמת התלמיד, המורה ובית הספר ולהעצים את מעמד המורה. ההסכם הקיבוצי ליישום רפורמת עוז לתמורה חל על עובדי הוראה המועסקים בהיקף של שליש משרה לפחות במצטבר בבעלויות בחטיבות עליונות תלת שנתיות וארבע שנתיות. בדף זה תוכלו לקרוא על עיקרי הרפורמה ויתרונותיה.

 

יתרונות הרפורמה | שעות ההוראה השבועיות | בעלי תפקידים | היקף משרה וחריגות משרה | נקודות זכות ודרגות קידום | גמולי השתלמות 

יתרונות הרפורמה

רפורמת עוז לתמורה יוצרת שינוי משמעותי בחטיבות העליונות מבחינה פדגוגית, בתחום הניהולי ובתנאי העסקת המורים. מטרות הרפורמה הן לקדם את הישגי מערכת החינוך ברמת התלמיד, המורה ובית הספר ולהעצים את מעמד המורה. פרטים נוספים על יישום רפורמת עוז לתמורה. יתרונותיה העיקריים של הרפורמה:

 • עלייה משמעותית בשכר המורים.

 • מעבר לשבוע עבודה של 40 שעות, חלקן פרונטליות וחלקן פרטניות ותומכות הוראה.

 • תגמול מורים על בסיס ביצוע תפקידים במוסד.

 • תגמול כלל המורים בבתי הספר המצטיינים בהישגים לימודיים, חברתיים וערכיים.

 • חיזוק מעמדו וסמכותו של המנהל.

 • שיפור סביבת העבודה של עובדי ההוראה והתאמתה למבנה שבוע העבודה החדש.

שעות ההוראה השבועיות

עובד הוראה במשרה מלאה נדרש לעבוד 40 שעות שבועיות (ש"ש). השעות השבועיות מורכבות מ-24 ש"ש פרונטליות, 6 ש"ש הוראה פרטנית ו-10 ש"ש תומכות הוראה (מגיל 55-50: 22 ש"ש פרונטליות ו-38 ש"ש בסך הכול; מעל גיל 55: 20 ש"ש פרונטליות ו-36 ש"ש בסך הכול). עובד הוראה במשרה חלקית נדרש לעבוד בהתאם לחלקיות משרתו. באישור המנהל ניתן לבצע שינוי בתמהיל הפעילויות בשעות תומכות ההוראה.

לתשומת ליבכם, לא ניתן להמיר שעות פרטניות לשעות תומכות הוראה ולהפך, או שעות הוראה פרונטלית לשעות פרטניות.

שעות הוראה פרונטלית

בשעות הפרונטליות נכללות שעות ההוראה בפועל, כגון כיתת אם, קבוצת לימוד וקבוצת לימוד במעבדה, ושעות תפקיד, כגון שעות חינוך והכנה לבגרות. מינימום השעות הפרונטליות שבעלי התפקידים מחויבים בהן בהוראה בכיתה בפועל נקבע כשיעור אחוזי מהשעות הפרונטליות הקבועות לאותו היקף משרה. בנוסף נקבע תנאי מינימום למספר שעות פרונטליות לכל היקף משרה.

שעות הוראה פרטנית

שעות עבודה עם קבוצת שיח ולמידה של עד 3 תלמידים או, לפי החלטת צוות פדגוגי ברשות מנהל בית הספר, עד 5 תלמידים. מבנה הקבוצות נקבע לאחר מיפוי הישגי התלמידים ותחומי העניין שלהם, תוך התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים. בעלי תפקידים כגון סגן מנהל או יועצת זכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרטנית.

שעות תומכות הוראה

שעות תומכות הוראה ישובצו לאורך כל יום העבודה ויוקדשו לפעילות מקצועית אישית של המורה ולפעילות בית ספרית לפי החלוקה הבאה: ישיבות עבודה 2 ש"ש; השתלמויות צוות 2 ש"ש; שיחות עם הורים 1 ש"ש; הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים 5 ש"ש.

בעלי תפקידים

במסגרת הרפורמה הוסדרה הקצאת השעות לבעלי התפקידים המרכזיים בחטיבה העליונה, עודכנו מפתחות התגמול ונקבעו מספר תפקידים חדשים.

 • נקבע סל שעות תפקיד על פי מפתח לכיתה המיועד לרכזי מקצוע וסל שעות תפקיד לבעלי תפקידים.

 • למנהל ניתן סל לשעות תפקיד שיקצה על פי שיקול דעתו לתפקידים שונים ונוספים במקום שעות הוראה פרונטליות.

 • רכז שכבה של 3 כיתות זכאי לגמול בשיעור של 6%.

 • רכז שכבה מ-4 כיתות ומעלה זכאי לגמול בשיעור של 6% + שעות תפקיד

 • הגמול האחוזי לרכזי מתמטיקה ואנגלית עלה ל-9%.

 • תפקידים חדשים המזכים בגמול בשיעור של 6% - רכז התאמות ללמידה והבחנות בבחינות הבגרות ורכז הערכה ומדידה.

היקף משרה וחריגות משרה

היקף ההעסקה המקסימלי לעובד הוראה בכל מוסדות העסקתו יחד הוא 100%. למורה אם בלבד יוּתר היקף משרה גבוה יותר (100% עבודה בפועל + 7% תוספת אם). במקרים חריגים, להוראת מקצועות נדרשים ובמקרים של מחסור במורים - תתאפשר העסקה מעל 100% משרה בתנאים הבאים:

 • ניתן אישור משרד החינוך להעסקה מעל 100%.

 • ההעסקה היא בשעות פרונטליות בלבד.

 • התוספת המקסימלית היא 10 ש"ש פרונטליות (סה"כ 125% משרה).

בקשות מקוונות לחריגות משרה ניתן לשלוח בדף זכאויות (אישורים מיוחדים).

נקודות זכות ודרגות קידום

עובד הוראה יוכל לצבור החל ממועד כניסתו לרפורמה נקודות זכות שיזכו אותו בתוספת דרגות קידום. לפרטים בנושא זה ראו דף נקודות זכות ודרגות קידום.

גמולי השתלמות 

 • עד שנת הלימודים תשע"ט עובד הוראה זכאי לצבור עד 18 גמולים בעוז לתמורה. 

 • הזכאות לגמול ה-18 היא עבור השתלמויות שנלמדו לאחר ההצטרפות לרפורמה. ההשתלמויות יהיו בהיקף 112 שעות, שמהן לפחות 56 שעות עם ציון.

 • החל משנת הלימודים תש"ף (1.9.19) מכסת הגמולים בעוז לתמורה תעלה ל-19 יחידות גמול. עבור הגמול ה-19 יילקחו השתלמויות שנלמדו במהלך שנת הלימודים תשע"ט ואילך.

 • ביום הכניסה לרפורמה עובד ההוראה זכאי למקסימום 17 גמולים, בהתאם למספר הגמולים שהיו לו עד למועד ההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה.

 • עובד הוראה יוכל לצבור עד גמול אחד לשנה ולא יותר, למעט שנת שבתון, חצי שבתון, חל"ת או חצי חל"ת.

לתשומת ליבכם, חובה על המעסיק לדווח במערכת מנב"סנט על שבתון או חל"ת של עובד הוראה, מכיוון שהדבר משפיע על קידומי הגמולים שלו עם שובו לעבודה לאחר תקופה זו. 

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי