דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ממלאי מקום שעתיים
ממלאי מקום שעתיים

​בשנת הלימודים תש"ף הוקם מאגר ממוחשב המרכז את פרטיהם של ממלאי מקום במוסדות חינוך (גנים ובתי ספר). המאגר מופעל באמצעות שני זכיינים: חברת מעוף וחברת מ.ג.ע.ר. הרשומים במאגר זה יוכלו לשמש ממלאי מקום במוסדות החינוך הרשמיים.

המחוזות חולקו בין שתי הזכייניות, וכל זכיינית אחראית למתן שירות לשלושה מחוזות כמפורט להלן: חברת מ.ג.ע.ר: מחוזות דרום, מרכז וחיפה; חברת מעוף: מחוזות צפון, תל אביב וירושלים.

בדף תמצאו פרטים על תהליך ההרשמה, מילוי המסמכים ושליחתם, דיווח השעות וקבלת שכר. אנא עברו בתשומת לב על כל שלבי התהליך. בכל שאלה בנושא רישום למאגר פנו לזכיינים; אין לפנות לזכיינים בשאלות בנושא שכר; לא תתאפשר העסקת עובדים שגילם נמוך משמונה עשרה כממלאי מקום במשרד החינוך.

>>> עלון מידע ופעילויות לממלאי מקום בגני ילדים

​המאגר נועד לקשר אתכם עם גנים או בתי ספר שבהם נדרש מילוי מקום. עם סיום בדיקות ההתאמה, תקבלו את פרטי הקשר של המוסד הרלוונטי, והמשך ההתקשרות ביניכם יתבצע באופן ישיר.

שלב ראשון: הרשמה למאגר

כדי לעבוד במשרד החינוך כממלא מקום שעתי לעובדי הוראה, עליכם להיכלל במאגר מועמדים למילוי מקום. ההרשמה למאגר היא באמצעות חברת מעוף או חברת מ.ג.ע.ר. מועמד שנרשם עובר בדיקות התאמה. אם תימצאו מתאימים, תתחילו לקבל הודעות בדבר השמה אפשרית במוסדות חינוך בהתאם להעדפות שציינתם. מועמדות ומועמדים לעבודה בגני הילדים יעברו ראיון התאמה.

שלב שני: פתיחת קריאה על ידי מנהל מוסד

מנהלי מוסדות חינוך (בתי ספר או גני ילדים) פותחים קריאה במערכת של חברת ההשמה. אם הבקשה תואמת את העדפותיכם, תקבלו מסרון המעדכן אתכם באיזה מוסד חינוכי תועסקו במילוי מקום, כולל סמל המוסד. מנהל המוסד יקבל גם הוא מסרון ובו הפרטים שלכם.

שלב שלישי: מילוי הטפסים הרלוונטיים

לצורך ההתקשרות עם מוסד החינוך עליכם למלא שני טפסים:

  1. שאלון מילוי מקום לעובד/ת הוראה או לגננת בצירוף צילום המחאה בנקאית או אישור ניהול חשבון וצילום תעודת זהות. ללא הגשת השאלון הכולל פרטי חשבון בנק, לא ניתן יהיה לדווח שעות מילוי מקום ולשלם את השכר.

  2. טופס הפרשה לחיסכון פנסיוני.

שלב רביעי: שליחת הטפסים

לאחר מילוי הטפסים, פתחו פנייה מקוונת בתחתית דף זה וצרפו את הטפסים לפנייה. לא ניתן לשלוח את הפנייה ללא ציון סמל מוסד.

שלב חמישי: מילוי טופס 101 או תיאום מס

לאחר עדכון הנתונים ופרטי חשבון הבנק שלכם וקבלת אישור ממוסד החינוך, תוכלו להיכנס לפורטל עובדי הוראה באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית ולשלוח טופס 101 או תיאום מס במערכת המקוונת מהמחשב הנייח בלבד. כל עוד לא יישלח הטופס, ינוכה משכרכם מס מרבי.

שלב שישי: דיווח השעות וקבלת השכר

באחריות מנהל המוסד לדווח את שעות מילוי המקום שלכם במערכות משרד החינוך. עליכם לוודא מול מנהל המוסד או הגן כי פרטי העסקתכם דווחו במערכת השכר באופן מדויק. דיווחים שיועברו עד ליום השמיני בכל חודש ישולמו באמצעות מקדמה ביום העשירי בחודש, ישירות לחשבון הבנק שלכם המעודכן במערכות המשרד. דיווחים שיועברו באיחור ישולמו בהתאם למועד הדיווח. מיד לאחר אישור דיווח השעות תוכלו לצפות בנתוניכם בדף שעות מילוי מקום לאחר הזדהות.

דיווח על נסיעות: יש לדווח ברגע שנודע לכם היכן תמלאו מקום על כל המוסדות שבהם תבצעו מילוי מקום. התשלום יחושב לפי דיווח זה בהתאם לדיווח השעות במערכת נתוני העסקה. יש לדווח את הנסיעות באמצעות טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולצרפו לפנייה מקוונת בפורטל.

לתשומת ליבכם, כל שאלה בנושא שכר או תנאי העסקה יש להפנות לפורטל עובדי הוראה באמצעות פתיחת פנייה מקוונת לאחר הזדהות. 

אין לפנות לחברת מעוף או מ.ג.ע.ר בשאלות הנוגעות לשכר.

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי