דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
היעדרות עקב שירות במילואים
שירות מילואים

אם אתם נמנים עם מערך המילואים של צה"ל ומשרתים בפועל במילואים, בדף זה תוכלו לקרוא על הדרך שבה עליכם לפעול כדי לקבל תגמולי מילואים, על שירות במילואים במהלך חופשות ועל האיסור לפטר עובדי הוראה עקב השירות במילואים. 

​כללי

בהתאם לחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008, אם אתם נמנים עם מערך המילואים של צה"ל ומשרתים בפועל, יועברו עבורכם תגמולים בהתאם למספר ימי העבודה שבהם שירתם במילואים.

עדכון ימי המילואים לצורך קבלת תגמולים

לצורך קבלת תגמולי המילואים עליכם לעדכן מראש את מנהל המוסד שבו אתם מועסקים באשר לתקופת המילואים הצפויה, עוד לפני צאתכם.

כדי שתוכלו לקבל תגמולים על הימים שבהם שירתם בפועל, מיד עם סיומה של תקופת המילואים עליכם להגיש למנהל המוסד אישור מקורי על שירות מילואים (טופס 3010).

את האישור תקבלו כתדפיס מקצינת הקישור או שהוא יישלח אליכם בדואר בתום תקופת המילואים.

לחלופין תוכלו להפיק אותו בעצמכם באתר מילואים. לתשומת ליבכם, כדי שאישור זה יהיה תקף, עליכם לאשר אותו בחתימתכם במקום המיועד לכך בתדפיס.

ודאו שמנהל המוסד מקליד במדויק במערכת מדב"ס את הימים שבהם שירתם במילואים.

לתשומת ליבכם, אי הגשת האישור למנהל בתוך חודשיים מיום היציאה למילואים תגרור ניכוי בשכרכם.     

העסקה במקום עבודה נוסף

אם אתם מועסקים במשרד החינוך ובמקום עבודה נוסף, ומעוניינים להגיש תביעה לתגמולי מילואים דרך המעסיק הנוסף, יש להציג בפני מנהל המוסד החינוכי עותק של אישור על שירות מילואים (טופס 3010) ולהגיש תביעת השלמה לביטוח לאומי עבור תגמולי המילואים על עבודתכם במשרד החינוך.

לתביעה יש לצרף תדפיס שכר לשלושת החודשים שקדמו לתקופת המילואים, אותו ניתן לקבל מחשב השכר במחוז שאליו אתם משויכים.

שירות במילואים במהלך חופשות

חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מסדירים את אופן החישוב והתשלום של התגמולים בגין תקופת שירות המילואים.

אם אתם משרתים במילואים מעבר לשעות העבודה שלכם, ביום המנוחה השבועית שלכם ו/או בחופשתכם, ישולמו לכם הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים.

היעדרות ופיטורים של המשרתים במילואים

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו. מעסיק לא יפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטר אותו - בטלים הפיטורים.

לא יפטר מעסיק עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטר אותו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים.

לפרטים נוספים ראו  בתקשי"ר, סעיף 34.3.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

אין צורך להגיש טפסים. משרד החינוך מעביר נתונים באופן קבוע לביטוח לאומי ומשלם לעובד הוראה את תגמולי המילואים ישירות בתלוש השכר.

אין צורך לשלוח טופס ממשרד החינוך לביטוח לאומי במקרים אלו. משרד החינוך מעביר נתונים אוטומטית לביטוח לאומי, וההפרשים ישולמו בתלושי המשכורת העוקבים.

במקרה זה יש להעביר אישור מילואים ישירות לגזברות המחוז, וחשב השכר במחוז ידווח את האישור.

אם אתה מעוניין להגיש תביעה לתגמולי מילואים דרך המעסיק הנוסף, יש להציג בפני מנהל המוסד החינוכי עותק של אישור על שירות מילואים (טופס 3010) ולהגיש תביעת השלמה לביטוח לאומי עבור תגמולי המילואים על עבודתך במשרד החינוך. לתביעה יש לצרף תדפיס שכר לשלושת החודשים שקדמו לתקופת המילואים, אותו ניתן לקבל מחשב השכר במחוז שאליו אתה משויך.​

עליך להעביר למנהל בית הספר עותק מאישור המילואים לשמירה בבית הספר לצורכי ביקורת. מנהל בית הספר ידווח את תאריכי המילואים שאושרו בטופס 3010 (אישור המילואים), ותגמולי המילואים ישולמו בהתאם – על כל יום שבו שירתת במילואים, ללא קשר לימי המנוחה.​

התשלום עבור מילואים מתבצע על סמך ממוצע של שלושת החודשים האחרונים טרם היציאה למילואים. מאחר שבשנת השבתון לא נכנס שכר, החישוב הוא על סמך תחשיב של ביטוח לאומי, והתשלום שקיבלת נמוך יותר מהשכר הרגיל בחודש בספטמבר.​

ימי העבודה שבהם שהית במילואים מקוזזים ממשכורתך בעקבות היעדרותך מבית הספר. במקביל שולמו לך ימי ותגמולי מילואים המגיעים לך על שירותך.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --