דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
זכאויות (אישורים מיוחדים)
זכאויות

בקשות לאישורים ​מיוחדים יוגשו באופן מקוון​ בלבד. הגשת הבקשות אפשרית עבור עובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלות ומלמדים בחטיבה העליונה וכן עבור עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה ומאחדים את משכורתם.

לתשומת ליבכם, בהתאם לנוהל ההיערכות לתש"ףבקשות הצטרפות לרפורמת עוז לתמורה יוגשו על ידי הבעלות בלבד עד לתאריך 31.12.2020. הגשת בקשות לוועדת חריגים להצטרפות לעוז לתמורה וליציאה ממנה הסתיימה.

​​אישורים מיוחדים בחינוך הרשמי

​​​​​​​​​​​​​​​​​בדף זה ניתן לצפות בפי​רוט אישורי הזכאויות של עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה ומלמדים במוסדות החינוך הרשמי. לצפייה בנתונים יש להזדהות​. ​

​אישורים מיוחדים בחטיבה העליונה

שלב ראשון: הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

בקשות לאישורים מיוחדים מוגשות באופן מקוון בלבד על ידי עובדי הוראה, מנהל המוסד או הבעלות. בדף זה תוכלו לצפות בכל סוגי האישורים שהוגשו עבורכם, להגיש בקשה ולצפות בסטטוס בקשות לאישורים מיוחדים לאחר הזדהות. לתמיכה טכנית פנו למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.

ב​קשות לאישורים מיוחדים המוגשות על ידי עובד​ הוראה

  1. בקשת הצטרפות לרפורמת עוז לתמורה: עובד הוראה שאינו עומד בתנאי הסף שבהסכם לצורך הצטרפות לרפורמה, יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד בלחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה​" שבהמשך ​דף זה.

  2. בקשת יציאה מרפורמת עוז לתמורה: עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי הרפורמה ועומד בקריטריונים המפורטים בנוהל ועדת חריגים ליציאה מהעסקה בתנאי רפורמת עוז לתמורה​, רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד, בלחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה" שבהמשך דף זה.

ככלל, בקשות אלו ניתן להגיש עד לתאריך שנקבע בהנחיות אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.​

​​בקש​ות לאישורים מי​וחדים המוגשות על ידי המוסד

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה: מוסד יגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ושממלא תפקיד בבית הספר.

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד: על פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר.  על המוסד להגיש בקשה לקבלת אישור חריג עבור עובדי הוראה שאינם עומדים בכלל זה.

  3. בקשה לאישור חריגת משרה: המוסד יגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, אם היקף משרתם היא מעל 117% בכלל מוסדות העסקתם ועבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום רפורמה, אם היקף משרתם מעל 125% בכלל מוסדות העסקתם.​

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה. 

בקשות לאישורים מיוחדים המוגשות ​על ידי בעלות​​

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה: הבעלות תגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ואשר ממלא תפקיד בבית הספר.

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד: על פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר. הבעלות תגיש בקשה לקבלת אישור חריג בנדון עבור עובדי הוראה שאינם עומדים בכלל זה.

  3. בקשה לאישור חריגת משרה: הבעלות תגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, אם היקף משרתם מעל 117% בכלל מוסדות העסקתם, וכן  עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום-רפורמה, אם היקף משרתם מעל 125% בכלל מוסדות העסקתם.

  4. בקשה להעסקת עובדי הוראה מעבר לגיל פרישה: בקשת אישור מיוחד עבור עובדי הוראה המחויבים לפרוש לגמלאות על פי חוק, והבעלות מבקשת את המשך העסקתם מסיבות מוצדקות.

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה.

שלב שני: החלטת ועדת אישורים מיוחדים

הבקשות שהוגשו הן על ידי עובדי ההוראה, הן על ידי המוסד והן על ידי הבעלות מוגשות לוועדות שבסמכותן לבחון ולאשר בקשות אלו, בהתחשב בסיבת הבקשה. אישורים מיוחדים שנותנת הוועדה תקפים אך ורק לשנת הלימודים שעבורה התקבל האישור.

​שלב שלי​שי: צפייה באישורים מיוחדים

בדף זה תוכלו לצפות הן בבקשות שהגשתם בעצמכם, הן בבקשות שהוגשו על ידי המוסד והן בבקשות שהוגשו על ידי הבעלות. תוכלו לצפות בסטטוס הבקשה (בטיפול, אושר, נדחה) ובסיבת האישור או הדחייה של הבקשה.

לתשומת ליבכם, לאחר קבלת אישור מיוחד תוכלו לעקוב אחר נתוניכם האישיים שעודכנו בפורטל בדף מוסדות, תפקידים ומקצועות וכן בדף היקף משרה.​​​

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד על ידי לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה​" שבדף זה.​

​מתמחים אינם צריכים להגיש בקשה לוועדת חריגים לצורך הצטרפות. מתמחים הם עובדי הוראה שעומדים באחד מן הקריטריונים הבאים: בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה, בעלי תואר אקדמי ואישור סיום 80% מתעודת ההוראה או בעלי אישור סיום 80% מהחובות ל-B.ed.

צירוף מתמחים לרפורמת עוז לתמורה מותנה בכך שהאישורים הרלוונטיים מעודכנים בגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל, והמתמחה מדווח למערכות משרד החינוך כנדרש.

​יש לפרט עבור כל עובד הוראה את היקף ההעסקה בכל מוסד ובכל סוג רפורמה, לרבות ימי הדרכה ומשרות במכללות ובכיתות י"ג-י"ד. בנוסף יש לציין את היקף ההעסקה הכולל.

​ניתן להיכנס למערכת עוש"ר עם שם משתמש וסיסמה אישיים ולצפות בסטטוס הטיפול ובהחלטת האגף.

הבקשות וסטטוס הבקשה מוצגים גם בדף זה, וניתן לצפות בהם לאחר הזדהות.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי
אולי יעניין אותך