דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
שעות שבועיות והיעדרויות
שעות שבועיות והיעדרויות

בדף זה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תוכלו לצפות בנתוני השעות השבועיות המעודכנות שלכם עבור המוסדות שבהם אתם משובצים וכן לצפות בדיווח השעות השבועיות וההיעדרויות המועבר ישירות ממנהל בית הספר למשרד החינוך באמצעות מערכת מדב"ס/אופקית, בהתאם למבוצע בפועל ולראות את פירוט ימי ההיעדרות הרשומים במערכת. גננות יוכלו להיכנס למערכת מדגנ"ט. כמו כן תוכלו לקרוא פרטים על היעדרות עקב חופשת לידה ועל חופשת אבהות.

 

בסיס המשרה בחינוך היסודי מושפע משעות גיל, משרת אם וכדומה. השעות הפרונטליות הן השעות שדיווח מנהל בית הספר. אנא בדקו אם יש פער בין שעות השיבוץ לבין שעות אלו. היכנסו לדף דרגת אופק חדש כדי לצפות בטבלאות השכר.

​מערכת הדיווח לגננות

גננות המנהלות גן יכולות להיכנס מדף זה למערכת מדגנ"​ט - מערכת הדיווח לגננות, המאפשרת הזנת נתוני היעדרות, מילוי מקום ושעות פעילות נוספות של גננות ואישור הנתונים על ידי פקידי השכר לצורך תשלום השכר. ​

היעדרות עקב חופשת לידה

עובדת הוראה שיוצאת לחופשת לידה וזכאית לדמי לידה, תקבל אותם באופן אוטומטי מביטוח לאומי לאחר שמנהל המוסד שבו היא מועסקת ידווח במערכות משרד החינוך על הלידה.

עובדת הוראה הבוחרת לצאת לחופשת לידה 30 יום לפני המועד שבו ילדה בפועל, רשאית לעשות זאת, אך עליה להגיש תביעה ידנית לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי הלידה.

עובדת הוראה המעוניינת לחלוק עם בעלה את חופשת הלידה, מחויבת לנצל שישה שבועות לפחות מחופשת הלידה על פי חוק, ולאחר מכן להגיש לביטוח לאומי אישור מהגזברות כי היא חולקת את חופשת הלידה עם בן זוגה תוך ציון מועד חזרתה בפועל לעבודתה במשרד החינוך.

חופשת אבהות לעובד הוראה

עובד הוראה שבת זוגו ילדה, רשאי להיעדר מהעבודה עד חמישה ימים קלנדריים (כולל ימים בסוף השבוע) לאחר יום הלידה, נוסף על היעדרותו ביום הלידה עצמו. עליו לעדכן את מעסיקו בנוגע להיעדרותו, ולמעסיק אסור למנוע ממנו להיעדר בימים אלו.

  • היעדרות מהעבודה ביום הלידה עצמו, מתחילת הופעת צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה, נחשבת היעדרות על חשבון מחלה, שתנוכה ממכסת ימי המחלה הצבורים.

  • היעדרות מהעבודה בשלושת הימים הראשונים שלאחר הלידה נחשבת חופשה ללא תשלום - אך מוצדקת.

  • היעדרות מהעבודה ביום הרביעי והחמישי שלאחר הלידה נחשבת היעדרות על חשבון ימי המחלה של העובד.

  • היעדרות רק ביום הרביעי והחמישי שלאחר הלידה: אם יבחר העובד שלא להיעדר מהעבודה בשלושת הימים הראשונים שלאחר הלידה, ולהיעדר רק בימים הרביעי והחמישי שלאחריה, ייחשבו שני ימי ההיעדרות כחופשה ללא תשלום ולא כימי מחלה, שכן הם שני ימי ההיעדרות הראשונים שלו מהעבודה, ועל פי החוק, שלושת ימי ההיעדרות הראשונים נחשבים חופשה ללא תשלום.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​עובד שבת זוגו ילדה, רשאי להיעדר מהעבודה עד חמישה ימים קלנדריים (כולל ימים בסוף השבוע) לאחר יום הלידה, נוסף היעדרות העובד ביום הלידה עצמו. על העובד לעדכן את מעסיקו בנוגע להיעדרותו, ולמעסיק אסור למנוע ממנו להיעדר בימים אלו. לפרטים על האופן שבו מחושבים הימים הללו כחופשת מחלה וכחופשה ללא תשלום ראו בתוכן הדף. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי