דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
שעות שבועיות והיעדרויות
שעות שבועיות והיעדרויות

בדף זה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תוכלו לצפות בנתוני השעות השבועיות המעודכנות שלכם עבור המוסדות שבהם אתם משובצים וכן לצפות בדיווח השעות השבועיות וההיעדרויות המועבר ישירות ממנהל בית הספר למשרד החינוך באמצעות מערכת מדב"ס/אופקית, בהתאם למבוצע בפועל ולראות את פירוט ימי ההיעדרות הרשומים במערכת. גננות יוכלו להיכנס למערכת מדגנ"ט. כמו כן תוכלו לקרוא פרטים על היעדרות עקב חופשת לידה ועל חופשת אבהות.

בסיס המשרה בחינוך היסודי מושפע מגורמים שונים, כגון שעות גיל, משרת אם וכדומה. השעות הפרונטליות הן השעות שמנהל בית הספר מדווח. בדקו אם יש פער בין שעות השיבוץ ובין שעות אלו. לפרטים על טבלאות השכר, משרת אם, שעות גיל ושעות בית ספריות ראו דף מבנה שבוע העבודה באופק חדש.

​מערכת דיווח לגננות על היעדרויות

גננות המנהלות גן יכולות להיכנס מדף זה למערכת מדגנ"​ט - מערכת הדיווח לגננות, המאפשרת הזנת נתוני היעדרות, מילוי מקום ושעות פעילות נוספות של גננות וכן אישור הנתונים על ידי פקידי השכר לצורך תשלום השכר. ​

היעדרות עובדת הוראה עקב חופשת לידה

עובדת הוראה המועסקת בשעות שבועיות, זכאית לדמי לידה עם צאתה לחופש לידה, ותקבל החזר מביטוח לאומי באופן אוטומטי, לאחר שמנהל המוסד שבו היא מועסקת ידווח היעדרות חופשת לידה במערכות משרד החינוך. 

אם היא בוחרת לצאת לחופשת לידה 30 יום לפני המועד שילדה בפועל, היא רשאית לעשות זאת, אך עליה להגיש תביעה ידנית לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי הלידה.

אם בשנת הלידה היא לא הועסקה בשעות שבועיות או הועסקה באופן חלקי, עליה לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

  • עובדי הוראה המועסקת בשעות בודדות או במילוי מקום, תעביר לגזברות המחוז את טופסי התביעה לביטוח לאומי.

  • עובדת הוראה השוהה בחל"ת מלא, וטרם חלפו 10 חודשים ממועד יציאתה לחופשה, תעביר לגזברות המחוז את טופסי התביעה לביטוח לאומי.

  • עובדת הוראה השוהה בחל"ת חלקי, תקבל החזר מביטוח לאומי באופן אוטומטי לאחר שמנהל המוסד שבו היא מועסקת ידווח היעדרות חופשת לידה במערכות משרד החינוך.

  • עובדת הוראה השוהה בשבתון מלא, וטרם חלפו 10 חודשים ממועד צאתה לשבתון, תעביר לגזברות המחוז ונוסף על כך גם לקרן ההשתלמות את טופסי התביעה לביטוח לאומי.

  • עובד הוראה השוהה בשבתון חלקי, תשלח טופס תביעה לדמי לידה לקרן ההשתלמות ותבהיר לביטוח הלאומי ששכרה שולם על ידי שני גורמים שונים.

עובדת הוראה המעוניינת לחלוק עם בעלה את חופשת הלידה, מחויבת לנצל שישה שבועות לפחות מחופשת הלידה על פי חוק, ולאחר מכן להגיש לביטוח לאומי אישור מהגזברות כי היא חולקת את חופשת הלידה עם בן זוגה תוך ציון מועד חזרתה בפועל לעבודתה במשרד החינוך.

חופשת אבהות לעובד הוראה

עובד הוראה שבת זוגו ילדה, רשאי להיעדר מהעבודה עד חמישה ימים קלנדריים (כולל ימים בסוף השבוע) לאחר יום הלידה, נוסף על היעדרותו ביום הלידה עצמו. עליו לעדכן את מעסיקו בנוגע להיעדרותו, ולמעסיק אסור למנוע ממנו להיעדר בימים אלו.

  • היעדרות מהעבודה ביום הלידה עצמו, מתחילת הופעת צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה, נחשבת היעדרות על חשבון מחלה, שתנוכה ממכסת ימי המחלה הצבורים.

  • היעדרות מהעבודה בשלושת הימים הראשונים שלאחר הלידה נחשבת חופשה ללא תשלום - אך מוצדקת.

  • היעדרות מהעבודה ביום הרביעי והחמישי שלאחר הלידה נחשבת היעדרות על חשבון ימי המחלה של העובד.

  • היעדרות רק ביום הרביעי והחמישי שלאחר הלידה: אם יבחר העובד שלא להיעדר מהעבודה בשלושת הימים הראשונים שלאחר הלידה, ולהיעדר רק בימים הרביעי והחמישי שלאחריה, ייחשבו שני ימי ההיעדרות כחופשה ללא תשלום ולא כימי מחלה, שכן הם שני ימי ההיעדרות הראשונים שלו מהעבודה, ועל פי החוק, שלושת ימי ההיעדרות הראשונים נחשבים חופשה ללא תשלום.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​עובד שבת זוגו ילדה, רשאי להיעדר מהעבודה עד חמישה ימים קלנדריים (כולל ימים בסוף השבוע) לאחר יום הלידה, נוסף היעדרות העובד ביום הלידה עצמו. על העובד לעדכן את מעסיקו בנוגע להיעדרותו, ולמעסיק אסור למנוע ממנו להיעדר בימים אלו. לפרטים על האופן שבו מחושבים הימים הללו כחופשת מחלה וכחופשה ללא תשלום ראו בתוכן הדף. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי