דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פעילות חוץ בית ספרית
פעילות חוץ בית ספרית

בדף זה מוצגים נתוני פעילות חוץ בית ספרית שביצעתם במוסדות השונים שבהם אתם משובצים.

גמול על פעילות חוץ בית ספרית

עובד הוראה המלווה תלמידים לפעילות חוץ בית ספרית זכאי לתגמול מיוחד (תוספת של 0.7% מהשכר המשולב לכל יחידת גמול ליווי). גובה הגמול מושפע משעת היציאה לטיול והחזרה ממנו, אם הוא כלל לינה ואם נערך על חשבון יומו החופשי של עובד הוראה. במקרה שמדובר ביום חופשי, עובד הוראה המועסק ב"אופק חדש" זכאי לתוספת תשלום של 4 שעות מילוי מקום, ועובד הוראה המועסק ב"עוז לתמורה" זכאי לתוספת תשלום של 8 שעות מילוי מקום.

חישוב יחידות הגמול לפי שעת הסיום

​שעת סיום הפעילות   
ללא רפורמות, מוכש"ר
​אופק חדש   
​עוז לתמורה
​בין 14:00 ל-15:00    
0.5 
​0
​0
​בין 15:00 ל-16:00    
​2
​0.5
​0
​בין 16:00 ל-18:00   
​2
​1.5
​1
​בין 18:00 ל-21:00  
​3.5
​3
​2.5
​פעילות מנותקת (בין 16:00 ל-24:00)
​3
​3
​3
​בין 21:00 ל-24:00    
​5
​4.5
​4
​פעילות הכוללת לינה
​7
​6.5
​6

פעילויות המתקיימות בשבת אינן מקנות גמול ליווי טיולים (למעט מסע פולין). למען הסר ספק, גמול עבור פעילויות אלו ישולם אך ורק על פעילות המתקיימת עם התלמידים על פי תוכנית הלימודים בבית הספר, ואין גמול ליווי לפעילות ללא תלמידים. כמו כן, במקרים מסוימים עובד ההוראה זכאי לתשלום אש"ל בהתאם למספר השעות שבהן התקיימה הפעילות וזכאותו לתשלום על ארוחות.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כן. המקומות שיש להימנע מסיורים בהם מחוץ לגן הם אזורים ושבילים שאינם מותאמים להליכת ילדים (שיש בהם בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות, מתקנים מסוכנים וכדומה) וכן שטחי בור שיש בהם צמחייה גבוהה, קוצים, רמשים, נחשים וכדומה.

בכל סיור קצר בתחום היישוב או טיול ארוך מחוץ ליישוב נדרשים 4 מלווים (כולל מנהלת הגן והסייעת) לכיתה שיש בה עד 20 תלמידים. לכל 10 ילדים נוספים נדרש מלווה נוסף.

לכל טיול יצורפו מלווים בוגרים או תלמידי כיתות י"א-י"ב. מספר התלמידים המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים.

מספר המלווים יהיה גדול יותר מהאמור לעיל אם נדרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים את הטיול.

במקרה של נסיעה באוטובוס שיש בו מעל 40 ילדים, אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני מלווים מבוגרים.

במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות ועוד) תצרף מנהלת הגן מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.

הממונה על הלמידה החוץ-כיתתית הוא המורה המלמד את המקצוע בכיתתו. עם זאת, על פי רוב מדריך הטיול הוא שמדריך את הקבוצות או הכיתות, והוא מגיע בדרך כלל מחוץ לבית הספר.

רצוי מאוד שמורים מסגל בית הספר ידריכו את הטיול, אך לאור העובדה שברוב המקרים הדבר איננו מתאפשר, פותחו הנחיות תו תקן של מדריכי טיולים במערכת החינוך.

קיימים שלושה סוגים של פעילות חוץ בית ספרית:

שעת הסיור: פעילות למידה מחוץ לבית הספר הנמשכת שיעור אחד או שניים. הסיורים מוקדשים לפעילויות שונות, תוך ניצול סביבת הלימוד החוץ כיתתית, בתחום דעת אחד, כגון המחשת נושאי לימוד ומושגים כנדרש במקצועות שונים, הכרת תופעות מתחלפות בעונות  השנה ובשעות סיורים לחפירה ארכיאולוגית סמוכה, לפינת חי וכדומה.

יום סיור: פעילות למידה רב-תחומית במסגרת הלמידה מחוץ לבית הספר הנמשכת יום לימודים שלם, המוקדשת לפעילויות מורחבות מבין הפעילויות של שעת סיור ומשלבת כמה תחומי דעת, כגון הכרת האזור, נופיו ותולדותיו, פיתוח מיומנויות של טיול, משחקים בשדה ומחוץ לבית הספר, פעילות למען הקהילה ועוד.

הטיול הארוך השנתי: טיול לאזור מרוחק הנמשך יום שלם או ימים אחדים. הפעילות היא מסע לאורך מרכיביו העיקריים של האזור. בפעילות זו משולבים נושאים, אתרים ותכנים מתוך תכנית הלימודים. הטיול מכוון למטרה וליעדים מסוימים.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי