דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
דרגות השכלה
דרגות השכלה

דרגת השכלה או דרגת שכר היא דרגה שנקבעת בהתאם להשכלה האקדמית או להכשרה הפדגוגית שבגינן העביר עובד ההוראה את התעודות והאישורים הנדרשים. חישוב דרגת ההשכלה מתבצע בהתאם לתנאי ההעסקה של עובד ההוראה ולרפורמות שאליהן שייך. 

בדף זה תוכלו לקרוא על דרגות ההשכלה או השכר שנקבעו בהסכמים השונים וכן לצפות לאחר הזדהות בהטבות שלכם לצורכי שכר על בסיס תעודות ההשכלה הרלוונטיות. 

להלן דרגות ההשכלה או השכר שנקבעו בהסכמי שכר טרום רפורמה, בהסכמי ותיקים, בהסכמי אופק חדש ובהסכם עוז לתמורה. לתשומת לבכם, עבור עובד הוראה בחינוך העל יסודי, דרגת השכר הנמוכה ביותר היא מורה מוסמך.

תעודותדרגת השכלה
תעודת הוראה ללא תואר אקדמימוסמך
תעודת מוסמך בכיר ללא תואר אקדמימוסמך בכיר
B.Ed / B.Aדרגת שכר B.A
M.Ed / M.Teach / M.Aדרגת שכר M.A
דוקטורדרגת שכר ד"ר
הנדסאי בחינוך העל יסודי

מורה מוסמך (לצורך שכר בלבד עד להשלמת כתב היתר). הדרגה אינה בגדר הסמכה מלאה להוראה וזכאות לתעודת מורה מוסמך.

הנדסאי + הנדסאי להוראהמורה בכיר
תעודת הסמכה או מורה או גננת על סמך בחינות מילואים

מוסמך

 

הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם, ניתן להפיק אישור נתוני העסקה מקוון הכולל את פירוט דרגות ההשכלה.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
במקרה כזה יתוקן שכרך מ-1 בחודש שלאחר המועד שבו נמצאת זכאי לתיקון שכרך, בהתאם לכללי הדירוג המחייבים. ככלל, כל אישורי הזכאות החל מ-2 בחודש ישולמו בחודש שלאחר מכן.
לא, במסלול אקוויוולנטי אין יותר ניקוד עבור תארים אקדמיים.

מורה בעל תואר אקדמי בתחום שאותו הוא מלמד בחינוך העל-יסודי (למשך שנתיים לפחות), שהתקבלה עליו המלצה ממנהל בית הספר ומהפיקוח המקצועי, המתייחסת לאופן ההוראה. על העובד לקבל ציון חיובי בעבודה המעשית.

על המורה למלא טופס בקשה לכתב היתר בהתאם לנתיב הרלוונטי (עיוני או טכנולוגי), לצרף את התואר האקדמי חתום ומאושר כנאמן למקור על ידי בית הספר, עורך דין או נוטריון.

לאחר מכן עליו לשלוח את החומר לכתובת המצוינת בטופס הבקשה. לאחר הנפקת כתב ההיתר, הוא יישלח בדואר לעובד ההוראה לכתובתו הפרטית. העתק מכתב ההיתר יישלח למפקח על ההשתלמויות להמשך טיפול מול המורה.

הדירוג האקוויוולנטי נועד לבוגרי ישיבות מוכרות המלמדים בפועל את המקצועות תושב"ע, מחשבת ישראל ותנ"ך ומועסקים בשליש משרה לפחות. פרטים נוספים ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל תשע"ד 10 א' יוני 2014 בקישורים שבדף זה.

לדירוג דוקטור (ד"ר) יש לצבור 75 נקודות שמהן חובה לקבל 20 נקודות על פרסומים, שלפחות אחד מהם קיבל 10 נקודות מלאות.
רק בעלי תעודת דיין מהרבנות הראשית לישראל זכאים לפטור מצבירת ניקוד עבור פרסומים.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי