דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הכשרה אקדמית לעובדי הוראה
הכשרת עובד הוראה

מערכת ההכשרה להוראה מקיפה את כל מגזרי החינוך ואת כל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה, התמחויות חינוכיות ומקצועות תומכי חינוך. דף זה מכיל מידע וקישורים על המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה ועל הסוגים השונים של המסלולים וההתמחויות.

רוצים לעשות שינוי ולהשפיע?

האגף להכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת אחראי על מערכת ההכשרה האקדמית להוראה לכל מגזרי החינוך ולכל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה ומסלולי לימוד. האגף מקיים קשרי עבודה רצופים עם המל"ג והוות"ת. במקביל מקיים המשרד קשרי עבודה עם המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי ויחידות מטה נוספות, כדי להבטיח הכשרת מורים אקדמית ואיכותית הנותנת מענה לצורכי מערכת החינוך במוסדות האקדמיים (מכללות ואוניברסיטאות). 

המכללות האקדמיות לחינוך

המכללות האקדמיות לחינוך הן מוסדות אקדמיים למגזר הממלכתי, הממלכתי-דתי והלא-יהודי, המעניקים תואר ראשון B.Ed, וחלקם גם תואר שני M.Ed ו-M.Tech, וכן מוסדות למגזר החרדי. המכללות מתוקצבות ומפוקחות על ידי האגף להכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת. 

תוכניות הלימודים האקדמיות של המכללות נבנות על פי הדגם המנחה שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נבדקות על ידי האגף והמועצה להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הלימודים כוללים לימודי חינוך והוראה, לימודי מקצועות התמחות והתנסות בהוראה וכן לימודי עזר והעשרה.

משרד החינוך משמש כגוף התכנון, התקצוב והבקרה (ות"ת) של המכללות, והוא מעניק את תעודות ההוראה והרישוי. עבור מכללות שכבר עברו לות"ת, משרד החינוך משמש רק כגוף בקרה.

 למידע נוסף ראו רשימת המכללות האקדמיות לחינוך באתר המועצה להשכלה גבוהה.

פיתוח מקצועי

נוסף על הכשרתם המקצועית של המורים, המכללות להכשרת מורים עוסקות בפיתוח מורים העוסקים בהוראה בפועל ובמחויבויות בתחום החברתי-קהילתי, והן משמשות גם כמרכזים קהילתיים מקצועיים-חינוכיים. לפרטים נוספים ראו:

הסבת אקדמאים להוראה

במסגרת התוכנית להסבת אקדמאים להוראה מכשירות המכללות בעלי תואר ראשון ממוסדות אקדמיים אחרים, ומקנות להם תעודת הוראה בתחומי הדעת הרלוונטיים.

מסלולים והתמחויות

המסלולים וההתמחויות הקיימים כיום:

 תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה

למידע מפורט על תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה, כגון תוכניות המקדמות מנהיגות ומצוינות בפריפריה, תוכניות לקידום תחומי דעת מסוימים, תוכניות לקידום תפיסה חינוכית-אידאולוגית ותוכניות לקידום אוכלוסיות, ראו בדף תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה.

המערך המסייע לסטודנטים

המערך המסייע נועד להגדיל את מספר הסטודנטים האיכותיים המתכשרים להוראת מקצועות שבהם קיים מחסור במורים, ולסייע במידת האפשר לסטודנטים אלה במימון לימודיהם. 

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​ניתן להירשם ללימודי M.Teach בכל המוסדות המפעילים תוכניות M.Teach שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. למידע נוסף ראו בדף זה.

​ניתן ללמוד לתעודת הוראה במקצועות הליבה בכל המוסדות להכשרת מורים המפורטים כאן.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי