דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הכשרה אקדמית לעובדי הוראה
הכשרת עובד הוראה

מערכת ההכשרה להוראה מקיפה את כל מגזרי החינוך ואת כל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה, התמחויות חינוכיות ומקצועות תומכי חינוך. דף זה מכיל מידע וקישורים על המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה ועל הסוגים השונים של המסלולים וההתמחויות.

רוצים לעשות שינוי ולהשפיע?

​הכשרת עובדי הוראה וחינוך בישראל נעשית על פי ההנחיות של הנהלת משרד החינוך במכללות לחינוך (מוסדות ייעודיים להכשרת מורים) ובבתי ספר להכשרת מורים באוניברסיטאות, בהתאם לצורכי מערכת החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה אחראי על מערכת ההכשרה להוראה, הן האקדמית והן הרגילה, לכל מגזרי החינוך ולכל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה, התמחויות חינוכיות ומקצועות תומכי חינוך. 

המכללות האקדמיות לחינוך

המכללות האקדמיות לחינוך הן מוסדות אקדמיים למגזר הממלכתי, הממלכתי-דתי והלא-יהודי, המעניקים תואר ראשון B.Ed, וחלקם גם תואר שני M.Ed ו-M.Tech, וכן מוסדות למגזר החרדי. המכללות מתוקצבות ומפוקחות על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה. המבנה האקדמי של המכללות, ניהולן, מוסדותיהן האקדמיים, הדרישות לגבי הרכב הסגל וכן הפעילות בנושאים האקדמיים נקבעים על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

תוכניות הלימודים האקדמיות של המכללות נבנות על פי הדגם המנחה שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נבדקות על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה והמועצה להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הלימודים כוללים לימודי חינוך והוראה, לימודי מקצועות התמחות והתנסות בהוראה וכן לימודי עזר והעשרה. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומן זוכה הבוגר לתואר ראשון בהוראה ולתעודת הוראה.

משרד החינוך משמש כגוף התכנון, התקצוב והבקרה (ות"ת) של המכללות, והוא מעניק את תעודות ההוראה והרישוי. עבור מכללות שכבר עברו לות"ת, משרד החינוך משמש רק כגוף בקרה.

 למידע נוסף ראו רשימת המכללות האקדמיות לחינוך באתר המועצה להשכלה גבוהה.

פיתוח מקצועי

נוסף על הכשרתם המקצועית של המורים, המכללות להכשרת מורים עוסקות בפיתוח מורים העוסקים בהוראה בפועל ובמחויבויות בתחום החברתי-קהילתי, והן משמשות גם כמרכזים קהילתיים מקצועיים-חינוכיים. לפרטים נוספים ראו:

הסבת אקדמאים להוראה

במסגרת התוכנית להסבת אקדמאים להוראה מכשירות המכללות בעלי תואר ראשון ממוסדות אקדמיים אחרים, ומקנות להם תעודת הוראה בתחומי הדעת הרלוונטיים.

מסלולים והתמחויות

המסלולים וההתמחויות הקיימים כיום:

 

 תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה

למידע מפורט על תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה, כגון תוכניות המקדמות מנהיגות ומצוינות בפריפריה, תוכניות לקידום תחומי דעת מסוימים, תוכניות לקידום תפיסה חינוכית-אידאולוגית ותוכניות לקידום אוכלוסיות, ראו בדף תוכניות ייחודיות לעובדי הוראה.

המערך המסייע לסטודנטים

המערך המסייע נועד להגדיל את מספר הסטודנטים האיכותיים המתכשרים להוראת מקצועות שבהם קיים מחסור במורים, ולסייע במידת האפשר לסטודנטים אלה במימון לימודיהם. 

למידע נוסף ראו בחוזר המערך המסייע ללומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובדף הלוואות מותנות לסטודנטים.

קישורים בנושא מלגות משרד החינוך ומפעל הפיס:

מלגות משרד החינוך ומפעל הפיס לסטודנטים המתכשרים לפיסיקה, כימיה וביולוגיה, ותמריצים לעבודה באזורי עדיפות לאומית, לשנת הלימודים תש"ף

כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף

רשימת סטודנטים מומלצים לקבלת מלגת מפעל הפיס והלוואה  מותנית של משרד החינוך תש"ף

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​ניתן להירשם ללימודי M.Teach בכל המוסדות המפעילים תוכניות M.Teach שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. למידע נוסף ראו בדף זה.

​ניתן ללמוד לתעודת הוראה במקצועות הליבה בכל המוסדות להכשרת מורים המפורטים כאן.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי