דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות לשנת תשפ"א

​ההתמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל יסודי או במוכש"ר. מאושרת גם התמחות בבתי הספר שבפיקוח משרד העבודה ובמסגרת העסקה במסגרת היל"ה, כאשר יש עשרה תלמידים לפחות בקבוצה.

המסגרות המפורטות בדף זה אושרו כמסגרות להעסקת מורים מתמחים בשעות תוספתית שאינן שעות תקן רשמיות, כיוון שעמדו בתנאי הסף שנדרשו על ידי המשרד. (מורה  המועסק במסגרת תוספתית, אינו עובד של משרד החינוך). 

לתשומת ליבכם,

1. החונך למתמחה לא יכול להיות מועסק על ידי מסגרת תוספתית אלא מועסק בשעות תקניות בלבד המדווחות למשרד.

2. הפיקוח המוכש״ר והמוסדות העל יסודיים רשאים להעסיק מתמחים, אך חובה לדווח עליהם למשרד החינוך כיתר עובדי ההוראה.

3. החל משנת תשע"ט הסטאז' בקונסרבטוריונים אינו מוכר להתמחות.

רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות במגזר היהודי

אגודת נחלת הר חב"ד

אוהל שילה

אומץ מייסודו של בית מדרש מר"ץ

אומץ מפעלים חינוכיים

אור אבנר

אורות עציון

גרעין אל אור

העמותה למען חינוך דמוקרטי ברעננה

העמותה לקידום החינוך בגוש עציון

חורב בנים

חתנס בעמק

יובל חינוך בע"מ

יזמ"ה - יהדות זמננו מורשת העם

מועצה אזורית חבל יבנה

מועצה אזורית חוף השרון

מועצה אזורית עמק הירדן

מפעלי בית עמנואל - רמת גן

מרחביה אגודה לקידום החינוך התורני

עמותת בית הספר הדמוקרטי הוד השרון

עמותת יד ביד - המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל

עמותת לביא (לשעבר רנה קאסן)

עמותת פרדסים לקידום חינוך ולדורף בפתח תקוה

צביה רשת חינוכית תורנית

קיבוץ יראון

קרן חינוך - בי"ס עפרה

קרן לקידום החינוך בבית אל

רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות במגזר הערבי

מועצה אזורית אלבטוף

מועצה מקומית גדידה מכר

מועצה מקומית גוש חלב

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא

מועצה מקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית פסוטה

 קדם יסודי

  • גני ילדים המוכרים על ידי משרד החינוך ואשר יש להם סמל מוסד מוכר, משלמים שכר כדין ועומדים בכל כללי ההתמחות

  • סיפור על במה - עיריית בני ברק ואור יהודה


למידע נוסף ראו:

מסגרות מאושרות לחינוך הבלתי פורמלי

נוהל קליטת מתמחים עובדי חינוך והערכתם בחינוך בלתי פורמלי בהתמחות חברתית קהילתית