דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קליטה מיטבית של מתמחים
קליטה מיטבית של מתמחים

קליטה מיטבית מתרחשת כשבית הספר הקולט מקפיד על תנאים המאפשרים הצלחה מבחינת שיבוץ המורים הנקלטים לצורך השתלבותם והתמדתם בהוראה באקלים של קבלה ואכפתיות, תוך מתן מענה לצורכיהם. בית הספר נותן במה ליוזמות של מתמחים ומעורב בקליטתם החל משלב השיבוץ, תוך סיוע של הגורמים הממונים על הקליטה

תהליכי חונכות וליווי בבית הספר | מורה חונך/גננת חונכת | מורה מלווה | פרס קליטה מיטבית

תהליכי חונכות וליווי בבית הספר

בית ספר המקיים קליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים, בונה מסורת של חונכות אישית למתמחים בידי חונכים שעברו הכשרה ייעודית לתפקידם וליווי אישי למורים החדשים בידי מלווים מקצועיים. החונכים והמלווים, המתוגמלים על עבודתם, נבחרים בקפידה לתפקידם ועושים את עבודתם באופן מקצועי. 

בית הספר פועל במקצועיות ובשקיפות בכל תהליכי ההערכה למתמחים ולמורים החדשים, כולל תהליכי צפייה ומשוב למתמחים – כתיבת הערכות מעצבות לאורך השנה ושותפות בכתיבת הערכות מסכמות בסוף השנה לקראת קבלת רישיון  עיסוק בהוראה. למורים חדשים – הערכה לקראת קביעות במערכת, ולמורים מהאוכלוסיות הייחודיות – הערכה לקראת רישיון הוראה או לקראת קביעות.

מורה חונך / גננת חונכת

תפקידי החונך

 • חונך את המתמחה במהלך שנת ההתמחות ומספק תמיכה מקצועית ורגשית.

 • מסייע למתמחה להיקלט במוסד החינוכי באמצעות טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו.

 • מהווה כתובת להתייעצויות דחופות, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי הצוות.

 • שותף בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: הערכה מעצבת באמצע השנה והערכה מסכמת לקראת סיום השנה, לקראת קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה.

דרכי העבודה של החונך

 • קיום מפגש שבועי אישי, קבוע ורציף של שעה עם המתמחה בזיקה לעבודתו ולנושאים החינוכיים שהוא נחשף אליהם במהלך עבודתו.

 • צפייה בשיעורי המתמחה וקיום שיחת משוב לאחר כל תצפית.

 • צפייה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנת הלימודים בתיאום מראש עם המתמחה.

 • תיעוד התצפיות ושיחת המשוב, הבאתן לידיעת המתמחה ושמירתן כעדויות תומכות להערכה.

 • הזמנת המתמחה או המורה החדש לצפייה בשיעורים שמעביר החונך. מומלץ שמתמחה יצפה במהלך שנת הלימודים בשני שיעורים לפחות שהחונך מלמד, בתיאום מראש.

 • יצירת קשר עם מנהל בית הספר או מפקחת גן הילדים, בעלי תפקידים וכלל הצוות לפיתוח תרבות קליטה מיטבית למתמחים במערכת החינוך.

התנאים הנדרשים כדי לשמש חונך

 • מורה או גננת בפועל המועסקים על ידי משרד החינוך או הבעלות ואינם בשנת שבתון או בגמלאות, בעלי תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.

 • ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.

 • ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה שהמתמחה מלמד.

 • גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה.

 • בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים או לחלופין לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס זה.

 • כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים.

מורה מלווה

מורה מלווה הוא עמית מנוסה המלווה את עובד ההוראה החדש לאחר שנת ההתמחות בהיקף של 20 שעות בשנה ומספק לו תמיכה מקצועית-דידקטית, חברתית ורגשית. המלווה מסייע לעובד ההוראה החדש להיקלט בעבודה בדרך של טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו. הוא הכתובת של עובד ההוראה החדש להיוועצות דחופה, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי צוות. המלווה יכול לצרף את היועץ החינוכי לסייע בהתמודדות עם קשיים מיוחדים. המלווה ישתף את המנהל לפי העניין והנסיבות. כל מלווה יכול ללוות שני עובדי הוראה חדשים לכל היותר. בכל מקרה יש לקיים את פגישות הליווי לכל עובד הוראה חדש בנפרד. תהליך הליווי מתקיים בעיקר בשנה שלאחר ההתמחות, אך ממשיך גם בשנה השנייה שלאחר ההתמחות למי שקיבל הארכה לשנת ניסיון נוספת בעת תהליך ההערכה לקביעות.

התנאים הנדרשים למילוי תפקיד מלווה

 • עובד הוראה בתפקיד של מורה או גננת (מנהל בית ספר או מפקח לא ישמשו כמלווים).

 • עובד הוראה מסגל בית הספר שבו מועסק עובד ההוראה החדש.

 • בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה.

 • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.

 • מומלץ שיהיה בעל ניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות ממקצועות ההוראה של עובד ההוראה החדש, ובהוראה באותה שכבת גיל שבה מלמד עובד ההוראה החדש.

 • בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה.

 • במקרים חריגים תאושר העסקתו של מלווה שאינו בוגר קורס להכשרת חונכים בתנאי שישתלב בקורס זה במקביל לעבודתו. קורס זה מוכר לצורך קידום במסגרת מתווה "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

 • יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית ומקצועית לעובד ההוראה החדש ולשמש כתובת זמינה לשאלותיו ולהתלבטויותיו, ומקור להעצמתו.

תפקידי המורה המלווה

תהליך הליווי הוא תהליך של דיאלוג מתמיד בין המלווה לעובד ההוראה החדש, והוא מתקיים במקום העבודה ומחוצה לו. דפוסי התקשורת ביניהם נקבעים על ידי שניהם, על פי הצרכים והנסיבות המיוחדים להם. עם זאת, קיימים דפוסי עבודה המעוגנים בתפקיד, ועל המלווה להביאם לידיעת עובד ההוראה החדש בתחילת תהליך הליווי.

 • קיום סדרת מפגשים אישיים עם עובד ההוראה החדש בהיקף של 20 שעות. יש לתעד את תאריכי המפגשים והנושאים הנדונים. מטרת המפגשים היא שיחות רפלקטיביות ודינמיות להעצמת עובד ההוראה החדש, בזיקה לנושאים חינוכיים שהוא חווה במהלך עבודתו.

 • צפייה בשיעורים שמעביר עובד ההוראה החדש, על פי בקשתו ובתיאום מראש. צפיית המלווה בשיעורים מיועדת לסייע לעובד ההוראה החדש מבחינה פדגוגית-דידקטית, חינוכית ואישית. במסגרת הצפייה על המלווה לרשום לעצמו הערות ואבחנות שישמשו בסיס לשיחה שתתקיים בעקבותיה.

 • צפייה בשיעורים שמעביר המלווה. מומלץ כי המלווה יזמין את עובד ההוראה החדש לצפות בשיעורים שהוא מעביר לשם הדגמת פעולת ההוראה ולמידה ממנה. חשוב שהיא תלווה בשיחה, שבה יחשוף המלווה את שיקול הדעת שהנחה אותו ואת תהליכי קבלת ההחלטות בעת הכנת השיעור וההוראה. כך יוכל עובד ההוראה החדש לשמש מעין עמית מקצועי למלווה, לשאול שאלות ולהעיר הערות שעשויות לחדד את מיומנויותיו בהוראה.

 • קיום שיחות משוב בעקבות צפיית המלווה בשיעורי עובד ההוראה החדש. אחת מפעולות הליווי שיש לה תפקיד משמעותי בקידומו המקצועי של העובד החדש היא שיחת משוב. שיחה זו חושפת אותו לאירועים החינוכיים והדידקטיים שהתרחשו בעת ההוראה. שחזורם בעת השיחה מאפשר הפעלת שיקול דעת ובקרה על ההתנסות, תוך חשיבה על הקשר בין המטרות שהוצבו לפני השיעור לבין הפעילויות שנעשו במהלכו וההישגים שהושגו בעקבותיו. ראוי לברר במהלך השיחה מה היו מטרות ההוראה, אילו החלטות התקבלו בעת ביצועה, מה משמעותן וחשיבותן, במה הן נכונות ואלו חלופות אפשר להציע להן.

 • יצירת קשר עם המנהל/המפקח ובעלי תפקידים לפיתוח תרבות קליטה מיטבית של מתמחים ושל עובדי הוראה חדשים.

 • שותפות בתהליכי ההערכה לקראת קביעות, אם היא נדרשת על ידי מנהל בית הספר או מפקח גן הילדים.

פרס קליטה מיטבית

פרס זה מוענק מדי שנתיים לבתי ספר המציגים בעשייתם מודלים של קליטה ראויה של מורים חדשים במערכת. הפרס מוענק להם עבור תרומתם הייחודית לקליטה מיטבית של מורים בשלב הכניסה להוראה במהלך שלוש השנים הראשונות לעבודתם של המורים החדשים: בשנת ההתמחות ובשנה הראשונה והשנייה שלאחר ההתמחות. תמונות מטקס פרס קליטה מיטבית, תשע"ז.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​חונך חייב להיות בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה ומורה בפועל, המקבל את שכרו ממשרד החינוך, בעל ותק של ארבע שנים בהוראה לפחות, שעבר בהצלחה קורס להכשרת חונכים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה או שישתתף בקורס זה במקביל לתהליך החונכות. מנהל בית הספר או המפקחת על גני הילדים ממנה את החונך. כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים. 

החונך מלווה את המתמחה ברציפות במשך כל שנת עבודתו הראשונה בהוראה, על כל היבטיה. הוא מספק למתמחה תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית, מעריך את התפתחותו המקצועית ומסייע לו להיקלט בסביבת העבודה הספציפית בדרך של הצמחת היכולות החיוניות לו במילוי תפקידו, כהמשך לתהליך הכשרתו לקראת הכניסה למקצוע.

החונך יערוך מפגשים קבועים עם המתמחה בשעה קבועה במערכת, ויקיים עימו קשר אישי מקצועי שוטף; יצפה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנה בתיאום מראש עם המתמחה; יקיים שיחת משוב בעקבות כל צפייה, יתעד את התצפיות ויערוך שיחות משוב לצורך הערכת המתמחה; יעביר "הערכה מעצבת" באמצע שנת ההתמחות ו"הערכה מסכמת" בסופה.

החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: "הערכה מעצבת" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה יכתוב דוחות צפייה בשיעוריו כבסיס להחלטות ועדת ההערכה.

חונך חייב להיות בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה, מורה בפועל המופיע במערכות משרד החינוך ובעל ותק בפועל של ארבע שנים לפחות; עובד הוראה שעבר בהצלחה קורס להכשרת חונכים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה, או שישתתף בקורס זה במקביל לתהליך החונכות.

מנהל בית הספר או המפקחת על גני הילדים ממנה את החונך. כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים. הגמול למורה החונך משולם דרך תלוש השכר, על פי מפתח זה:

2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים, 7.2% לחניכת שלושה מתמחים.

מידע למנהלים בנושא חונכות

מידע למפקחות גנים בנושא חונכות

מידע למורים בנושא חונכות

מידע לגננות בנושא חונכות

​כן. הגמול למורה החונך משולם דרך תלוש השכר, על פי המפתח הבא: 2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים, 7.2% לחניכת שלושה מתמחים.

​מורה מתחיל מחויב להשתתף בסדנת למורים מתחילים במוסד להשכלה גבוהה, ולקבל הנחיה אישית על ידי מלווה.   

פרס המוענק מדי שנתיים לבתי ספר המציגים בעשייתם מודלים של קליטה ראויה של מורים חדשים במערכת. הפרס מוענק להם עבור תרומתם הייחודית לקליטה מיטבית של מורים בשלב הכניסה להוראה במהלך שלוש השנים הראשונות לעבודתם של המורים החדשים: בשנת ההתמחות ובשנה הראשונה והשנייה שלאחר ההתמחות. מטרת הפרס היא להוקיר בתי ספר הקולטים מתמחים ומורים חדשים באופן של קבלה והעצמה, ומאפשרים לעובדי ההוראה החדשים להיקלט במערכת החינוך, להתמיד בהוראה ולא לנשור ממנה. 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי