דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
עובדי הוראה בסיכון בריאותי גבוה או מרבי בתקופת נגיף קורונה בחינוך הרשמי בשנת הלימודים תשפ"א - עדכון
עובדי הוראה בסיכון

עובדי הוראה בסיכון בריאותי גבוה או מרבי בתקופת נגיף הקורונה, המלמדים בחינוך הרשמי בשנת הלימודים תשפ"א ומעוניינים בכך, יוכלו להגיש בקשה לפרישה מוקדמת מטעמי סיכון בריאותי גבוה או מרבי בגין נגיף קורונה. 

ניתן להגיש את הבקשות כמפורט להלן, עד לתאריך 30.11.2020.

קביעת רמת סיכון גבוה או מרבי

רמת הסיכון לעובד הוראה תיקבע על ידי ועדת קורונה במשרד הבריאות שתוסמך לכך על ידי משרד החינוך. למידע כללי בלבד לגבי גורמי הסיכון ניתן לעיין בחוזר משרד הבריאות מיום 30.4.20. ועדת קורונה תשקול שיקולים מפורטים ונרחבים מהאמור בחוזר זה. הוועדה אינה מוגבלת לקבוע את רמת הסיכון לפיו.

פרישה מוקדמת בשל נגיף קורונה

מיועדת לעובדי הוראה בחינוך הרשמי, שנקבע בוועדת קורונה כי הם בסיכון גבוה או מרבי ועומדים בתנאים הבאים: 

  • בגיל 60-50.

  • 20 שנות ותק ומעלה בהוראה.

  • עובד הוראה המלמד בכיתה ג' ומעלה יידרש לצרף אישור מהמנהל כי אינו יכול לבצע את עבודתו בלמידה מרחוק.

על עובד ההוראה העומד בקריטריונים להגיש בקשה לפרישה מוקדמת - קורונה במערכת פרישה ולצרף בעת הגשת הבקשה את המסמכים כמפורט להלן:

לתשומת ליבכם

  • בקשות שאינן מלאות לא יידונו.

  • החלטת הוועדה המלאה והמפורטת הכוללת את המידע הרפואי תישלח לעובד ההוראה בלבד.

  • ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 30.11.2020.

  • סיכום תמציתי של החלטת הוועדה הסופית, שאינו כולל מידע רפואי, יישלח לאגף כוח אדם בכיר בהוראה במשרד החינוך.

  • ניתן יהיה להגיש השגה או ערר על החלטת הוועדה בתוך 45 יום ממועד החלטת הוועדה. פרטים נוספים בעניין זה יפורסמו בהמשך.
קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי