דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
חופשה גמישה בחינוך המיוחד
חופשה גמישה

עובדי הוראה המועסקים במוסדות החינוך המיוחד המאריכים את שנת הלימודים בהתאם לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988ולחוזר מנכ"ל - תוכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות,  רשאים לצאת ל-10 ימי חופשה לכל היותר במהלך שנת הלימודים בתמורה לעבודתם במהלך החופשות במסגרת תוכניות ההפעלה בחופשה בחינוך המיוחד. זאת בתיאום עם המנהל והמפקח ובכפוף לאמור בחוזר מנכ"ל ובמסמך הנחיות לשנה גמישה בחינוך המיוחד. בדף זה תוכלו למלא טופס בקשה. 

חופשה לעובדי הוראה בחינוך המיוחד

בהתאם לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, לחוזר מנכ"ל ולמסמך הנחיות לשנה גמישה בחינוך המיוחד, עובדי הוראה במוסדות הבאים יכולים לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים בתמורה להחזרת ימי העבודה במהלך פגרות:

  • בבתי ספר לחינוך מיוחד

  • בגני ילדים לחינוך מיוחד

  • בכיתות לחינוך מיוחד הזכאיות להארכת שנת לימודים בחופשה בבית ספר לחינוך רגיל

  • במתי"אות

לתשומת ליבכם, חופשה גמישה במסגרות הזכאיות להארכת שנת הלימודים תתאפשר רק אם ניתן להיערך באופן שלא יפגע בהתנהלות השוטפת של המסגרת החינוכית ובשיבוץ ממלא מקום קבוע לכל אורך תקופת החופשה.

הגשת בקשה לחופשה גמישה

בקשה לחופשה תוגש באמצעות טופס ייעודי ובהתאם לנהלים המפורסמים במסמך הנחיות לשנה גמישה בחינוך המיוחד.   

עובדי הוראה ממקצועות הבריאות

עובדי הוראה ממקצועות הבריאות העובדים במסגרות הזכאיות לחופשה גמישה, בתוספת זכאות לטיפולים ממקצועות הבריאות בחופשה, כמפורט בחוזר מנכ"ל סעיף 5.3 - לגבי עובדי הוראה אלה יישקלו מספר ימי החופשה המאושרים רק לאחר שנערכה בדיקה מעמיקה שאין פגיעה ברצף הטיפולים של התלמידים במהלך השנה.

עובדי מתי"אות

חופשה גמישה במתי"אות תתאפשר למנהלים, לסגנים, לרכזים ולמומחי תחום, בהתאם למספר ימי העבודה השבועיים שבהם הם משובצים לתפקיד ובהתאם לצורכי המתי"א. 

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי