דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מינוי מנהלים
מינוי מנהלים

הסתיימה הגשת המועמדות למשרות ניהול פנויות. לתשומת לבכם, ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון בלבד באזור "הנתונים שלי" בלחיצה על "איתור משרות פנויות והגשת מועמדות". בנוסף תמצאו בדף הסבר מפורט על תהליך ואופן הגשת המועמדות למשרות ניהול. 

למידה משמעותית מתחילה בניהול​​ משמעותי​

מינוי מנהלים נעשה בדרך של הליך מכרזי באמצעות ועדת יועצים. הליך זה נותן הזדמנות שווה לכל מי שעומד בתנאי הסף להיבחר לניהול מוסד חינוכי.

שיטת המינוי מיועדת להבטיח למועמדים למשרות הניהול המתפרסמות, למשרד החינוך ולציבור בכללותו, כי ייבחרו הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר מבין המועמדים. השיטה פועלת על סמך עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות. 

תחום מינוי מנהלים שבאגף בכיר לכוח אדם בהוראה שם לו למטרה לשפר ולייעל את תהליך הבחירה והמינוי של מנהלי מוסדות החינוך השונים. לצורך כך פיתחנו מערכת ממוכנת לפרסום משרות הניהול הפנויות, להגשת מועמדות באופן מקוון, לבדיקת עמידה בתנאי הסף, לניהול ועדות היועצים, לבחירה ולמינוי. 

מינוי מנהלים יתבצע בהת​אם לנוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים​ על פי השלבים הבאים:

שלב ראשון: פרסום מש​רות פנויות  

הודעה בדבר משרות ניהול פנויות מפורסמת על ידי האגף הבכיר לכח אדם בהוראה באמצעות:

 1. מודעות בעיתונים​​
 2. האינ​טרנט​​​

ההודעה מפנה לפורטל עובדי הוראה במשרד החינוך, המציג את רשימת המשרות הפנויות, הכישורים הנדרשים עבור כל משרה והמועד האחרון להגשת מועמדות. 

בעמוד זה ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון ולעקוב א​חר הטיפול בבקשה.

שלב שני: הגשת מו​עמדו​ת מקוונת ​

הגשת מועמדות למשרות ניהול תבוצע באופן מקוון בלבד לאחר הזדהות בעמוד זה. לא יתקבל טופס הגשת מועמדות באופן ידני. 

רק עובד הוראה המנוהל במאגרי משרד החינוך יכול להגיש מועמדות. מועמדים שאינם מנוהלים במאגרי המשרד יוכלו לצפות ברשימת המשרות הפנויות, אך לא יוכלו להגיש אליהן מועמדות אלא לאחר פתיחת תיק במחוז שאליו שייכת המשרה ועדכון ותק ונתוני השכלה.

הפנייה של עובד ההוראה לפקיד כוח אדם במחוז לצורך פתיחת תיק, כולל עדכון המצאת כלל המסמכים הרלוונטיים, חייבת להיעשות עד המועד האחרון להגשת מועמדות.  

על המועמדים לדאוג לעדכון פרטיהם האישיים לצורך התקשרות מיטבית של המשרד עם המועמד.

עם הגשת המועמדות ניתן לעדכן פרטי ניסיון תעסוקתי ולצרף​ המלצות. 

שלב שלישי: בדיקת ​עמידה בתנאי סף 

עם סיום הגשת המועמדות מבוצעת בדיקה אוטומטית של עמידה בתנאי סף, בהתאם לדרישות המשרה ומוצגת תוצאת הבדיקה למועמד.

שלב רביעי: זימון לוועדת יועצים

מועמדים לניהול העומדים בתנאי הסף הנדרשים למשרה, יזומנו לריאיון על ידי ועדת יועצים לצורך בדיקת התאמתם למילוי המשרה. ההזמנה תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני, עד יומיים לפחות לפני הריאיון. באחריות המועמד לעקוב אחר זימון לוועדה באזור "נתונים אישיים" שבדף זה .

שלב חמישי: מינוי למשרת ניהול

המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו ש​ל מועמד למשרה פנויה, לאחר שעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

אם יחליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

לתשומת לבכם,​ לשאלות בנוגע לעמידה בתנאי סף ולעדכון פרטי השכלה יש לפנות לרפרנט מינוי מנהלים במחוז של המשרה. להלן רשימת הרפרנטים במחוזות:

​​​מחוז ​​​​​ ​רפרנט ​ ​טלפון כתובת דוא"ל 
​מרכז ​אלה אסרף03-6896561​​elaas@education.gov.il
​מרכז ​רעיה בסלו​03-6896562 rayaba@education.gov.il
​התיישבותי ​תמי מרידך​03-6898857tamim@education.gov.il
​צפון ​שושנה נחמן​04-6500113 ​shoshanana@education.gov.il
​צפון ​יהודית אילון ‎04-6500299 ​juditheei@education.gov.il 
​תל אביב​שולי איבן  ‎03-6896318

shulieb@education.gov.il ​

​​ירושלים ומנח"י​שלומציון עמראני ​02-5601679​shlomtzionam@education.gov.il​ 
​ירושלים ומנח"י ​רחל צראפי​02-5601683 rachelsa@education.gov.il​
חיפה רחל דן​04-8632554 ​rachelda@education.​gov.il
​דרום עינב כנפו​ ‎08-6263090 einavkn@education.gov.il
 
דרום גלית כלפון ​08-6263089 galitha@education.gov.il​
הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
 1. יש לוודא כי אמצעי הקשר מעודכנים בפורטל עובדי הוראה.

 2. יש לבדוק בתיבת הדוא"ל אם הזימון הגיע לתיבת "דואר זבל".

 3. יש לעקוב אחר הזימון בדף זה בפורטל באזור "הנתונים שלי".
  אם עדיין לא נפתרה הבעיה, יש לפנות לגורם המטפל במחוז.

​הודעה זו מופיעה אצל מועמד שעדיין לא הגיש מועמדות לניהול. כדי להגיש מועמדות, יש ללחוץ על כפתור "איתור משרות פנויות והגשת מועמדות" שבדף זה.

​"שגיאה ביישום" נובעת על פי רוב מצירוף מסמכים כבדים מדי לטופס. יש לפעול בדרכים הבאות:

1. לבצע שליחה של הטופס באישור אמצעי הקשר בלבד.

2. לנסות לבצע שליחה נוספת של הטופס.

3. לצרף מסמכים קלים יותר, שאינם עולים על MB 3 ולבצע שליחה מחדש.​

כן, יש צורך בניסיון בחינוך המיוחד כדי להגיש מועמדות למשרות פנויות בחינוך המיוחד.
רפרנט במחוז ישלח למועמד זימון לוועדה כאשר ייקבע המועד.

​ניתן להסיר מועמדות, אך לא באמצעות מערכת מינוי מנהלים. ניתן לפתוח פנייה מקוונת בנושא בפורטל או לפנות בטלפון למוקד המחוזי​.

תואר אקוויוולנטי אינו מוכר כתואר להגשת מועמדות.
ניסיון בהוראה בחינוך הבלתי פורמלי איננו מוכר כניסיון הוראה לצורך הגשת מועמדות למשרות פנויות בניהול.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --