דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קרנות פנסיה וקופות גמל
קופות גמל וקרנות פנסיה

כל עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה או על ידי מעסיק אחר, חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני (קרן פנסיה צוברת, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ותיקה או בפנסיה תקציבית של המדינה) לצורך שמירה על זכויותיהם עם פרישתם לגמלאות וקבלת גמלה. האחריות להצטרפות לקרן הפנסיה חלה על עובד ההוראה.

לתשומת לבכם, חל איסור על משרד החינוך לייעוץ ולהכוונה בנושא הפנסיוני. אם נדרש סיוע בבחירת הקופה, עליכם לפנות למשווק פנסיוני מוסמך.

קרן פנסיה צוברת

עובד הוראה יכול לבחור את קרן הפנסיה הצוברת בכל אחת מחברות הביטוח המופיעות באתר משרד האוצר - רשות שוק ההון. לצורך הצטרפות לקרן הפנסיה עליכם להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון טופס הצטרפות לקרן שבה בחרתם או טופס נש"מ, חתומים על ידי חברת הביטוח ועל ידכם.

לתשומת לבכם, ללא טופס הצטרפות חתום על ידי החברה ועל ידיכם, לא נוכל לצרף אתכם לביטוח פנסיוני.

לנוחותכם מצורפים פרטי התקשרות עם החברות המבטחות.

שם הקרןטלפון
אלטשולר שחם073-2331500
הלמן אלדובי03-6000111
הפניקס03-7338081
הראל פנסיה03-7549898
כלל פנסיה052-6882783
מיטב דש03-7778080
מנורה מבטחים073-2017392
מגדל מקפת 03-9201010
פסגות

03-7968774

הזכאים לפנסיה צוברת

 • עובדי הוראה שנכנסו למערכת החינוך ולמשרד החינוך כמעסיק לאחר 1.9.02.
 • עובדי הוראה שהחלו לעבוד במערכת החינוך (לא במשרד החינוך כמעסיק) לאחר 1995.

שיעור ההפרשה

תוכלו לבחור את שיעור הניכוי משכרכם בין 6% ל-7%. המעסיק יפריש 7.5% לתגמולים

ו-6.224% לפיצויים.

קופת גמל וקופת תגמולים

לאחר אישור קרן הפנסיה שבחרתם במערכת השכר, ייפתחו באופן אוטומטי קופת גמל בגין החזר הוצאות וכן קופת תגמולים בגין עבודה מעל 100% משרה, לפי ההשתייכות הארגונית שלכם:

עובד הוראה שמשויך להסתדרות המורים - תיפתח עבורו קופת גמל "גל" וקופת תגמולים "כלנית".

עובד הוראה שמשויך לארגון המורים - תיפתח עבורו קופת גמל "רשף" וקופת תגמולים "הילה".

תוכלו לשנות בכל עת את קופות הגמל שנפתחו כברירת מחדל בהתאם להסכמים עם ארגוני המורים, ולבחור בקופה אחרת מבין הקופות הקיימות כמפורט באתר משרד האוצר - רשות שוק ההון.

לצורך הצטרפות לקופות הגמל, עליכם להגיש לגזברות המחוז טופס הצטרפות לקופה שבה בחרתם או טופס נש"מ, חתומים על ידי חברת הביטוח ועל ידיכם.

שיעור ההפרשה

החזר הוצאות - תוכלו לבחור את שיעור הניכוי משכרכם בין 5% ל-7%. המעסיק יפריש 5%.

קופת תגמולים - תוכלו לבחור את שיעור הניכוי משכרכם בין 5% ל-7%. המעסיק יפריש 7.5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים.

ביטוח מנהלים

עובד הוראה יכול לבחור לבטח את זכויותיו בביטוח מנהלים במקום בקרן פנסיה צוברת. כל עובד הוראה שבוטח בביטוח מנהלים מחויב לעדכן את גזברות המחוז בפרטי ההתקשרות עם סוכן הביטוח שלו.

שיעור ההפרשה

תוכלו לבחור את שיעור הניכוי משכרכם בין 6% ל-7%. המעסיק יפריש 8.33% לפיצויים.

 • הפרשות המעסיק כאשר אובדן כושר עבודה כלול: 6.5%
 • הפרשות המעסיק כאשר אובדן כושר עבודה אינו כלול: 5% הפרשת המעסיק + עד 2.5% אובדן כושר עבודה.

קרנות פנסיה ותיקות

אם יש לכם זכויות בקרן פנסיה ותיקה, ואתם מעוניינים להמשיך לבטח את זכויותיכם בקרן זו, המציאו אישור מקרן הפנסיה הוותיקה על הסכמתה להמשיך ולבטח אתכם.

לתשומת לבכם, ביטוח בקרן פנסיה ותיקה מוגבל עד ל-100% משרה, כך שאם אתם מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, הקרן תיתן אישור לבטח אתכם רק עד לתקרה של 100% משרה.

הקופות הוותיקות:

 • מבטחים
 • גלעד עובדים דתיים
 • מקפת ותיקה
 • קג"ם
 • עתידית ותיקה
 • עתודות הוותיקה
 • פנסיית ה.ע.ל
 • נתיב פנסיה ותיקה 

פנסיה תקציבית

פנסיה זו ממומנת על ידי המדינה, והיא חלה על מי שחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, חל עליו. החל מ-1.1.04 קיים ניכוי מהשכר של עובד ההוראה עבור דמי הניהול של הפנסיה התקציבית, העומד כיום על 2%.

הזכאים לפנסיה תקציבית

עובדי הוראה בעלי קביעות קודם לתאריך 1.9.02, שעבדו לפחות שליש משרה במשך 10 שנים ומעלה.

במקביל לדיווח פנסיה תקציבית במערכת, ייפתחו קופות הגמל והתגמולים כמפורט בסעיף העוסק בקופת גמל וקופת תגמולים.

קישורים
טפסים
תשובות לשאלות נפוצות
תוכל לראות בתלוש השכר שלך לאיזו פנסיה הנך שייך.
כל אחד בוחר לעצמו את קרן הפנסיה אליה רוצה להצטרף, אין ברירת מחדל למשרד החינוך.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --