דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תוספות
תוספות

​תוספות שכר לעובד ההוראה נקבעות ומחושבות על פי קריטריונים הרלוונטיים לכל סוג של תוספת. 

תוספות לדוגמה:

גמול חינוך כיתה, גמול חינוך למחנכי כיתות א', תוספת לחינוך מיוחד וגמול ייעוץ, גמול ניהול, ותק בניהול, גמולי תואר שני שלישי ודוקטורנטים, קצובת הבראה, תוספת ביגוד, גמול הדרכה, גמול הכנה לבגרות, גמול מחוננים, תוספת הסכם מסגרת, תוספת ערבה, תוספת שכר 2001, תוספת שכר 2008, תוספת שכר 2011, גמול מקצוע והכשרות, גמול השתלמות, גמול פיקוח, גמול פיצול ועוד.

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

מענק יובל משולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של 30 שנה ומעלה, כולל ותק שירות צבאי, אצל המעסיקים והבעלויות וכן במוסדות החינוך הפורמלי.

עבור עובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה והמדורגים בדירוג עובדי הוראה, הזכאות למענק יובל היא לבעלי ותק מצטבר של 25 שנה.

מענק יובל יהיה בשיעור של 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין, להוציא תשלומים חד-שנתיים, כגון ביגוד והבראה. מענק היובל ניתן על פי הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר בשנה שלפני מתן מענק היובל.

עובד הוראה שחוזר משנת שבתון מקבל את מענק היובל בתלוש השכר של חודש ספטמבר, אוקטובר או נובמבר.
יש לפנות למזכירות בית הספר כדי שיעדכנו במערכת דיווח השעות על השעות שלך לפי קוד פיצול חינוך גופני.
יש לפנות למזכירות בית הספר, כדי שיעדכנו במערכת דיווח שעות יוח"א.
תוספת מעונות היא תשלום בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בחוזר מנכ"ל.

קצובת ביגוד משולמת לכל עובדי ההוראה במשכורת חודש יולי. בהתאם לתעריפים המעודכנים על ידי החשב הכללי ועל פי שתי רמות בהתאם לוותק.

נוסף על קצובת הביגוד שזכאים לה כל עובדי ההוראה, יש תוספת לקצובת הביגוד לבעלי מקצועות לפי תעריפים המתעדכנים בכל שנה על ידי החשב הכללי: מורי חינוך גופני, מורי שלח, מורים בחוות חקלאיות ומורים במרכזים ימיים.

על פי חוזר מנכ"ל, עובדי הוראה מוסמכים הגרים ועובדים באותו יישוב, יכולים להגיש בקשה להשתתפות בשכר דירה אם אזור מגורם מוגדר כאזור עדיפות לאומית, והם שוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים. רשימת יישובי העדיפות הלאומית נמצאת ברשימת הקישורים.

במסגרת יישום הסכם יום חינוך ארוך, במשכורת החודשים מאי ויוני משולם מענק יוח"א לעובדי הוראה הזכאים לתשלום המענק לפי הקריטריונים הבאים:

 • עובדי הוראה המלמדים בבתי ספר שחל בהם יום לימודים ארוך לפי צו יוח"א.

 • עובדי הוראה שעובדים בפועל בשעה השביעית או השמינית, והן שעות יוח"א תקניות שאינן מתוקצבות ממקור תקציבי אחר כגון קרן קרב.

 • למענק זכאים עובדי הוראה שמספר השעות השביעית והשמינית שהם מלמדים במהלך השבוע קטן או שווה לכלל השעות השבועיות במשרתם, כלומר המענק המרבי עבור השעה השביעית/השמינית יינתן לעובד הוראה המלמד לפחות 16 ש"ש, מהן 8 ש"ש בפועל בשעה שביעית/שמינית במהלך כל שנת לימודים. עובד המלמד פחות מממספר השעות המפורט, יקבל מענק יחסית לשעות שעבד בפועל.

 • עובד לא יהיה זכאי לתשלום מענק אם רוב שעות עבודתו מבוצעות בשעות שביעית או שמינית.

 • עבור עובדי הוראה המועסקים במתכונת אופק חדש, תשלום שעות יוח"א יינתן רק בגין שעות פרונטליות. סגנים ומנהלים באופק חדש זכאים למענק יוח"א בגין שעות פרונטליות בלבד המבוצעות בשעות שביעית או שמינית.  

 • בחישוב המענק מתחשבים בהיעדרויות ארוכות מחודש ימים ומנכים סכומים מהמענק באופן יחסי להיעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכל היעדרות הארוכה מחודש, כולל היעדרות מחלה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 7 ימי עבודה. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --