דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
טופס 101 ותיאום מס
טופס 101 ותיאום מס

​​​​​​​​​על פי תקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101 מדי שנה בשנה על כל עובד משנת 2014 ואילך​. בדף זה תוכלו לקבל מידע נוסף על טופס 101 והסבר על מילוי הטופס המקוון. לתשומת לבכם, המוקד תומך ומסייע במילוי טופס 101 בלבד. בכל בעיה או שאלה בנוגע לניכויי שכר, יש לפנות למוקדי השירות במחוזות.

חובת מילוי טופס 101 ותיאום מס

בהתאם לתקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101 על כל עובד הוראה המועסק במשרד החינוך, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות שבהן הוא מועסק. חובת מילוי הטופס חלה גם על עובד הוראה שאושרה לו חופשה חלקית ללא תשלום, או אם יצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום.

טופס 101 הוא "כרטיס עובד" לצורכי מס. מופיעים בו פרטיו האישיים של עובד ההוראה ונתונים נוספים הקשורים לשכרו. על סמך נתונים אלו נערך תחשיב מס הכנסה המנוכה מהמשכורת. עובד שהצהיר בטופס 101 שברשותו הכנסה נוספת פרט להכנסתו ממשרד החינוך (הכנסה מעבודה, מלגה, קצבה וכו'), רשאי לבקש אישור על תיאום מס, ובכך למנוע תשלום מס עודף במהלך שנת המס. את טופס תיאום המס המקורי יש לשלוח בדואר לגזברות המחוז.

עובד הוראה שלא יגיש את הטופס עד סוף חודש ינואר בכל שנה, צפוי לניכוי שיעור המס המרבי משכרו.

מילוי ושליחה של טופס 101 מקוון

לצורך מילוי הטופס לחצו על כפתור "למילוי טופס 101 מקוון" שבהמשך דף זה, ולאחר מכן הזינו קוד משתמש וסיסמה. אם אין ברשותכם קוד וסיסמה פנו למוקד הסיסמאות בטלפון 1-599-500-688 בימים א'-ה' בשעות 16:00-8:00. אם אתם עובדים חדשים, קראו על תהליך קבלת קוד וסיסמה בדף קליטת עובד הוראה. לפני מילוי הטופס ושליחתו, מומלץ לצפות בסרטון הסבר למילוי טופס 101.

לתמיכה טכנית בלבד - טלפון 03-6906600, שעות פעילות: ימים א'-ה' בשעות 22:30-07:30; יום ו' וערבי חג בשעות 14:00-07:30; לדוברי ערבית: ימים א'-ש' בשעות 16:30-07:30. 

לתשומת לבכם, המוקד תומך ומסייע במילוי טופס 101 מקוון בלבד.

אם יש לכם בעיה או שאלה בנוגע לניכויי שכר, פנו למוקדי השירות במחוזות.

תהליך הגשת טופס 101 מקוון

1. מילוי הטופס על ידי עובד ההוראה.

2. שליחת הטופס לאישור חשב  שכר.

3. אישור הטופס על ידי חשב שכר.

4. חתימה דיגיטלית של הטופס ע"י חשב מחוז מורשה חתימה.

מבנה הטופס

בגוף הטופס מופיעים שדות שבהם עליכם להזין את פרטיכם האישיים. כדי להקל עליכם במילוי הטופס, חלק מהפרטים האישיים מוזנים באופן אוטומטי ממערכת השכר, ועליכם לוודא כי נתונים אלו מעודכנים. כאשר יש שדה חובה שלא הוזן בו נתון, תופיע הערה בראש הטופס: "שגיאות במילוי הטופס". לא ניתן לשלוח את הטופס לאישור אם קיימות שגיאות בטופס.

צירוף מסמכים

לטופס יש לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח, תיאום מס (אם נדרש) ומסמכים נוספים סרוקים בסורק או באפליקציית סריקה בלבד.

סיום ושליחת הטופס

עם סיום מילוי הטופס יש לחתום (לסמן) על ההצהרה שבתחתית הטופס, ללחוץ על שמירה ושליחה, ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטלית על הטופס. בשלב זה יישמר הטופס במערכת ויישלח אוטומטית לאישור טלר השכר. אם יש צורך להשלים את מילוי הטופס במועד מאוחר יותר, ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה כטיוטה" המופיע בתחתית הדף.

קבלת הטופס ואישורו במשרד החינוך

לאחר שליחת הטופס ייבדקו הטופס והמסמכים שצורפו אליו ויאושרו על ידי חשב השכר, ולאחר מכן ייחתמו דיגיטלית על ידי חשב מחוז מורשה חתימה. אם קיימת בעיה, יוחזר הטופס להשלמה או לתיקון הנתונים. לאחר חתימת חשב המחוז, תישלח הודעת דוא"ל אישית לעובד ההוראה על קליטת טופס 101 במשרד החינוך. כמו כן ניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס הטיפול בטופס בסרגל המופיע בראש הטופס.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​אם אין ברשותך שם משתמש וסיסמה תוכל לפנות למוקד הסיסמאות בטלפון 1-599-500-688 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 16:00. אם אתם עובדים חדשים, קראו על תהליך קבלת שם משתמש וסיסמה בדף קליטת עובד הוראה.

אם ברשותך תיאום מס לשנת המס הנוכחית וטרם מילאת טופס 101 מקוון – יש לסרוק את תיאום המס ולצרפו לטופס המקוון.

אם כבר מילאת את טופס 101 מקוון וטרם העברת את תיאום המס לגזברות - עליך לסרוק את תיאום המס ולצרפו כקובץ מצורף לפנייה מקוונת שעליך לפתוח מתוך פורטל עובדי הוראה.

את הטופס צריך למלא מורה חדש או מורה שחזר מחופשת לידה מיד עם תחילת עבודתו. מורה שעבד במשרד החינוך בשנת הלימודים הקודמת, ימלא את הטופס במהלך חודש ינואר ולכל המאוחר עד אמצע חודש פברואר.

יש לשים לב שהפרטים האישיים מלאים ונכונים, כולל פרטי ילדים ומצב משפחתי. הכרחי לסמן בסעיף ה' אם יש הכנסה נוספת או שאין. אם יש הכנסה נוספת יש לדאוג להמציא תיאום מס. יש לסמן האם מבוקש פטור או זיכוי ממס בגין סיבה כלשהי.

יש לחתום (לסמן) על ההצהרה בתחתית הטופס, ללחוץ על "שמירה ושליחה" ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטלית על הטופס.

​ניתן לעקוב בכל עת אחר סטטוס הטיפול בטופס על ידי כניסה לטופס באמצעות הכפתור המופיע בחלק העליון של הדף. לאחר שליחת הטופס ואישורו, תישלח הודעת דוא"ל ובה עדכון על אישור הטופס, ויצורף הטופס החתום.  

אי מילוי טופס 101 יגרור ניכוי מס מירבי רטרואקטיבית מתחילת שנת המס.

כן. אם הנך מורה חדש במערכת או שבשנה הקודמת היית בחל"ת, יהיה עליך למלא טופס אחד עם פתיחת שנת הלימודים בחודש ספטמבר וטופס שני בחודש ינואר שלאחריו.

כמו כן עובד הוראה המועסק ביותר מסקטור אחד (לדוגמה: כללי והתיישבותי) נדרש למלא את הטופס פעמיים.

​​גמלאי לא צריך למלא טופס 101 מקוון של משרד החינוך, כיוון שאינו מועסק יותר על ידי משרד החינוך.

 • עובד הוראה בשנת שבתון מלאה או חלקית חייב למלא טופס 101 ולדווח "עבודה יחידה" על גבי הטופס. 

 • עובד הוראה שחזר מחל"ת מלא או שבתון ולא העביר טופס 101 לגזברות בשנת החופשה, חייב למלא טופס 101 בעת חזרתו לעבודה בחודש ספטמבר, אחרת ינוכה לו מס מרבי ממשכורותו.

 • עובד הוראה שאושרה לו חופשה ללא תשלום חלקית, חייב במילוי טופס 101 והעברתו בזמן לגזברות המחוז.

 • עובד הוראה שיצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום חייב למלא טופס 101 עבור שנת המס שבה הועסק.

לסיכום, כל עובד שמועסק במשרד החינוך חייב להעביר טופס 101, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות שבהן הוא מועסק.

כאשר לעובד יש יותר ממקור הכנסה אחד, באמצעות תיאום מס קובע מס הכנסה כמה מס על המעביד לנכות מכל אחת מההכנסות של העובד.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 7 ימי עבודה. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --